Noutati legislative

1. A fost publicata in Monitorul Oficial decizia prin care Curtea Constitutionala a declarat neconstitutionale dispozitiile art. 164 alin. (1) din Codul Civil vizand punerea sub interdictie

 • 164 alin. (1) din Codul Civil prevedea ca persoana care nu are discernamantul necesar pentru a se ingriji de interesele sale, din cauza alienatiei ori debilitatii mintale, va fi pusa sub interdictie judecatoreasca;
 • Prin Decizia nr. 601/2020 pronuntata in 16 iulie 2020 si publicata in Monitorul Oficial in data de 27 ianuarie 2021, CCR a declarat neconstitutional acest articol, stabilind printre altele ca masura punerii sub interdictie judecatoreasca reglementata de acest articol nu este insotita de suficiente garantii care sa asigure respectarea drepturilor si a libertatilor fundamentale ale omului;
 • CCR a apreciat, prin altele, ca masura punerii sub interdictie nu are in vedere faptul ca pot exista diferite grade de incapacitate si nici diversitatea intereselor unei persoane, nu se dispune pentru o perioada limitata de timp si nu este supusa unei revizuiri periodice. Orice masura de ocrotire trebuie sa fie proportionala cu gradul de capacitate, sa fie adaptata la viata persoanei, sa se aplice pentru cea mai scurta perioada de timp, sa fie revizuita periodic si sa tina cont de vointa si preferintele persoanelor cu dizabilitati.

2. ICCJ a stabilit ca deschiderea si utilizarea unui cont pe o retea de socializare folosind datele personale ale altei persoane constituie infractiune

 • Asa cum am aratat aici, Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit in sedinta din 25 ianuarie 2021 prin Decizia nr. 4/2021 ca fapta de a deschide si utiliza un cont pe o retea de socializare deschisa publicului, folosind ca nume de utilizator numele unei alte persoane si introducand date personale reale care permit identificarea acesteia, intruneste doua dintre cerintele esentiale ale infractiunii de fals informatic prevazuta in art. 325 din Codul Penal, respectiv cea ca actiunea de introducere a datelor informatice sa fie realizata fara drept si cea ca actiunea de introducere a datelor informatice sa aiba ca rezultat date necorespunzatoare adevarului;
 • Considerentele deciziei nu au fost inca redactate. Decizia devine obligatorie de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial.

3. S-a aprobat Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului "ELECTRIC UP" privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA

 • Este vorba despre Ordinul nr. 3581/2020 emis de ministrul economiei, energiei si mediului de afaceri ce a intrat in vigoare in data de 27 ianuarie 2021;
 • S-a aprobat astfel Schema de ajutor de minimis prevazuta in cadrul Programului „ELECTRIC UP” privind finantarea intreprinderilor mici si mijlocii si domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica cu o putere instalata cuprinsa intre 27 kWp-100kWp necesara consumului propriu si livrarea surplusului in Sistemul energetic national, precum si a statiilor de reincarcare de 22kW pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in.
*****

Noutati legislative

1. A fost modificat modelul si continutul formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

 • A fost adoptat Ordinul presedintelui ANAF nr. 51/2021 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelul ANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa;
 • Se modifica astfel: formularul 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, formularul 710 „Declaratie rectificativa”, „Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat” si „Instructiuni de completare a formularului 100 «Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs";

2. Regimul amenzilor contraventionale aplicate prin decizii ale Consiliul Concurentei

 • Prin Decizia nr. 72/2020 privind examinarea sesizarii pentru pronuntarea unei hotarari prealabile, formulata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civila in Dosarul nr. 22.307/299/2019, Inalta Curte de Casatie si Justitie a oferit lamuriri cu privire la achitarea a jumatate din minimul amenzii aplicate prin decizia Consiliului Concurentei;
 • Dispozitiile art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contraventionale, cu modificarile ulterioare, stabilesc ca se poate achita jumatate din minimul amenzii prevazute de lege si in acele situatii in care actul normativ de stabilire a contraventiilor nu prevedea expres aceasta posibilitate;
 • Decizia ICCJ nr. 72/2020 vine si stabileste ca dispozitiile art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018 (mentionate mai sus) nu sunt aplicabile in ceea ce priveste sanctiunile contraventionale aplicate prin decizii ale Consiliului Concurentei in temeiul art. 55 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (spre exemplu, pentru fapta de a nu notifica o concentrare economica conform legii sau de a realiza o operatiune de concentrare economica cu nerespectarea legii s.a.).

3. Recurs in interesul legii admis de Inalta Curte de Casatie si Justitie in materia insolventei

 • Prin Decizia nr. 17/2020, Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul in interesul legii, stabilind:

- In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 41 alin. (1) si art. 45 alin. (2) teza I din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, art. 260 alin. (1) si (4) din Codul de procedura fiscala, art. 651 alin. (1), art. 714 alin. (1) si art. 719 alin. (1) si (7) din Codul de procedura civila, competenta materiala de solutionare a contestatiilor privind executarea silita inceputa de creditorii bugetari in temeiul dispozitiilor art. 143 alin. (1) teza finala din Legea nr. 85/2014 apartine judecatorului-sindic investit cu procedura de insolventa in care se formuleaza respectivele contestatii, potrivit art. 45 alin. (1) lit. r) si alin. (2) din Legea nr. 85/2014;

- In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 997 alin. (1) din Codul de procedura civila, raportat la art. 233 alin. (1) lit. a) si art. 260 din Codul de procedura fiscala, sunt admisibile cererile adresate judecatorului-sindic pe calea ordonantei presedintiale avand ca obiect masuri vremelnice privind ridicarea, suspendarea si suspendarea provizorie a masurilor de executare silita luate de organele de executare fiscala, in cazurile in care executarea silita a fost inceputa de acestea in temeiul art. 143 alin. (1) teza finala din Legea nr. 85/2014.

*****

Noutati legislative

1. Au fost aprobate modelul si continutul Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, formularul 212
 • In data de 12 ianuarie 2021 a intrat in vigoare Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 14/2021 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului 212 „Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice”;
 • Ordinul cuprinde modelul formularului, instructiuni de completare si caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularului;
 • In cuprinsul instructiunilor de completare se face mentiunea, cu titlu prioritar, cu privire la termenul de depunere a declaratiei, acesta fiind 25 mai.
2. A fost aprobata Procedura privind stabilirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private si modelul si continutul Formularului 230
 • In data de 12 ianuarie 2021 a intrat in vigoare Ordinul nr. 15/2021 presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii, precum si a modelului si continutului unor formulare;
 • Ordinul se aplica pentru directionarea de catre contribuabili a sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pe veniturile realizate incepand cu anul 2020;
 • S-a aprobat Procedura privind stabilirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private;
 • S-a aprobat modelul, continutul si instructiunile de completare a formularului 230 “Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat” si “Anexa nr. . . . la Cererea privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat”;
 • S-a aprobat modelul si continutul urmatoarelor formulare: “Notificare privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult”, “Referat de stabilire a sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat, virata in mod necuvenit entitatilor nonprofit/unitatilor de cult”, 258 “Decizie privind recuperarea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat, virata in mod necuvenit entitatilor nonprofit/unitatilor de cult”, 255 “Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private”.
3. A fost prelungita starea de alerta pe teritoriul Romaniei pentru inca 30 zile, incepand cu data de 13 ianuarie 2021
 • Prin Hotararea Guvernului nr. 3/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 13 ianuarie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 s-a prelungit astfel starea de alerta cu 30 zile incepand cu data de 13 ianuarie 2021;
 • Hotararea de Guvern stabileste astfel toate masurile de prevenire si control ale infectiilor cu COVID-19.
4. Salariul minim brut pe tara garantat in plata este de 2.300 lei
 • Conform Hotararii nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata emisa de Guvern si intrata in vigoare in data de 13.01.2021, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut de art. 164 alin. (1) Codul Muncii, fara a include sporuri si alte adaosuri, este de 2.300 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 169,333 ore pe luna, reprezentand 13,583 lei/ora;
 • Prin exceptie, pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, fara a include sporuri si alte adaosuri, se stabileste la suma de 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 169,333 ore in medie pe luna, reprezentand 13,878 lei/ora.
5. Proceselor incepute sub imperiul Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, si mai exact tuturor cererilor formulate in cadrul acestora, cereri accesorii, incidentale si incidente procedurale, precum si cailor de atac, ordinare si extraordinare, le sunt aplicabile, in ceea ce priveste taxa judiciara de timbru, dispozitiile acestei legi, iar nu cele ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2013.
 • Inalta Curte de Casatie si Justitie a pronuntat Decizia nr. 25/2020 privind examinarea recursului in interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti si a dispus:
„Admite recursul in interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti.  In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 55 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, stabileste ca:  In cazul proceselor incepute sub imperiul Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, tuturor cererilor formulate in cadrul acestora, cereri accesorii, incidentale si incidente procedurale, precum si cailor de atac, ordinare si extraordinare, le sunt aplicabile, in ceea ce priveste taxa judiciara de timbru, dispozitiile acestei legi, iar nu cele ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2013.”  6A fost aprobata Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform Deciziei de plata a sumelor de virat in contul Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, emisa in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii “IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE”, prevazuta in anexa care face parte integranta din ordin.
 • Procedura mentionata a fost aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3039/2020 pentru aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform Deciziei de plata a sumelor de virat in contul Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, emisa in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii “IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE”.
***** text test

Noutati legislative

1. S-a aprobat procedura de acordare a sumelor ajutatoare pentru angajatorii care angajeaza persoane in varsta de peste 50 de ani, someri si cetateni romani concediati din motive neimputabile lor pe teritoriul altor state.
 • Este vorba despre Ordinul ANOFM nr. 2/2021 pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative;
 • Intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta nr. 220/2020 am anuntat-o aici, veti gasi enumerate intocmai pentru ce categorii de angajati se acorda sumele;
 • Procedura de acordare prevede obligatia pentru angajatorii in cauza sa incheie o conventie cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca, precum si documentele necesare si modalitatea decontarii sumelor.
2. A intrat in vigoare legea pentru prevenirea si combaterea antitiganismului
 • Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului intrata in vigoare in 8 ianuarie 2021 defineste termenul de „antitiganism” ca fiind atât percepţia referitoare la romi exprimată ca ură împotriva acestora, cât şi manifestările verbale sau fizice, motivate de ură împotriva romilor, îndreptate împotriva romilor ori a proprietăţilor acestora, împotriva instituţiilor/ONG-urilor, liderilor comunităţilor rome sau lăcaşurilor lor de cult, tradiţiilor şi limbii romani;
 • Regimul sanctionator instituit de lege pentru faptele savarsite este unul aspru, faptele fiind incadrate ca infractiuni si pedepsite cu pedeapsa inchisorii;
 • Printre faptele incriminate enumeram succint: fapta de a promova in public in orice mod idei, conceptii sau doctrine antitiganiste, distribuirea sau punerea la dispozitia publicului prin orice mijloace de stiri si informatii, materiale antitiganiste, utilizarea in public a simbolurilor antitiganiste.
3. S-a modificat ordinul ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri privind schemele de ajutor de minimis pentru actiunile din Programul de promovare a exportului
 • A fost adoptat Ordinul ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri nr. 3641/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 1.882/2020 privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, finanţat de la bugetul de stat.
4. Au fost adoptate modificari referitoare la masurile de sprijin pentru investitiile realizate in parcurile industriale
 • A fost adoptat Ordinul nr. 4465/2020 pentru modificarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale;
 • Printre altele, s-au modificat termenele de aplicabilitate pentru schemele de ajutor, bugetul maxim estimat etc.
***** Click here for all the legal updates.

MMM

bvjghd kgjejagej