Noutati legislative

1. Au fost aprobate normele metodologice pentru vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan referitoare la ofertele de vanzare, exercitarea dreptului de preemptiune, ofertele de cumparare, controlul aplicarii procedurii dreptului de preemptiune, procedura de emitere a avizelor necesare instrainarii terenurilor, organizarea si gestionarea Registrului unic national privind circulatia si destinatia terenurilor agricole situate in extravilan

  • Normele metodologice au fost aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, ministrului apararii nationale si ministrului culturii nr. 311/2020 / 94/2021 / M.12/2021 / 3525/2020 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrului apararii nationale si al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului;
  • Normele metodologice au fost adoptate in vederea aplicarii titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului
  • Ordinul prevede ca normele metodologice se aplica transferului dreptului de proprietate realizat in baza unui contract de vanzare autentificat de notarul public, precum si in baza unei hotarari judecatoresti care tine loc de contract de vanzare daca promisiunea bilaterala de vanzare este incheiata potrivit Codului Civil, transferul de proprietate putand avea ca obiect atat intregul teren, cat si o cota-parte din dreptul asupra acestuia;
  • Normele cuprind toate reglementarile privind ofertele de vanzare, exercitarea dreptului de preemptiune, ofertele de cumparare, controlul aplicarii procedurii dreptului de preemptiune, procedura de emitere a avizelor necesare instrainarii terenurilor, organizarea si gestionarea Registrului unic national privind circulatia si destinatia terenurilor agricole situate in extravilan, precum si modelul documentelor-tip de utilizat in procedura;
  • Se vor aplica cererilor inregistrate dupa data de 13 octombrie 2020, respectiv data intrarii in vigoare a prevederilor Legii nr. 175/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 741 din 14 august 2020.

2. Se acorda in continuare facilitatile pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori ale caror venituri au fost afectate de pandemia COVID-19

  • Avem in vedere Hotararea Guvernului nr. 19/2021 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 270/2020;
  • Printre modificari se numara si modificarea termenului de solicitare a facilitatilor aplicabil, sens in care pot beneficia de acordarea facilitatii de suspendare a obligatiei de plata a ratelor, dobanzilor si comisioanelor aferente creditului ipotecar, debitorii ale caror venituri au fost afectate direct sau indirect de situatia grava generata de pandemia de COVID-19, sub conditia transmiterii solicitarii catre creditor cel mai tarziu la data de 15 martie 2021 inclusiv;
  • Pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice pentru care cererea de suspendare a obligatiilor de plata a fost formulata pana la data de 15 iunie 2020, cu termen de incheiere a perioadei de amanare anterior datei de 31 decembrie 2020 inclusiv, suspendarea obligatiilor de plata pana la perioada maxima de noua luni se realizeaza prin cumularea creantei/restului de creanta aferenta dobanzilor calculate in prima perioada suspendata cu creanta aferenta dobanzilor calculate pentru a doua perioada suspendata. La creanta astfel rezultata dobanda este 0% si plata de catre debitor a acestei creante se va face esalonat in 60 de rate lunare egale incepand cu luna imediat urmatoare incheierii celei de-a doua perioade de amanare;
  • Debitorii, cu exceptia persoanelor fizice, vor declara pe propria raspundere ca le-au fost diminuate cu minimum 25% veniturile sau incasarile medii lunare din ultimele 3 luni anterioare solicitarii suspendarii obligatiilor de plata prin raportare la perioada similara din anii 2019/2020 si se afla in imposibilitatea de a onora obligatiile de plata aferente creditului. Astfel, in emiterea declaratiei pe propria raspundere mentionate, debitorii care solicita suspendarea obligatiilor de plata in luna ianuarie 2021 vor avea in vedere media veniturilor/incasarilor din lunile octombrie-decembrie 2020 comparativ cu octombrie- decembrie 2019; in luna februarie 2021 vor avea in vedere media veniturilor/incasarilor din lunile noiembrie-decembrie 2020 si ianuarie 2021 comparativ cu noiembrie-decembrie 2019 si ianuarie 2020; in luna martie 2021 vor avea in vedere media veniturilor/incasarilor din lunile decembrie 2020 si ianuarie-februarie 2021 comparativ cu decembrie 2019 si ianuarie-februarie 2020.

*****

Click here for all the legal updates.