I. Intrari in vigoare:

  1. Hotărârea Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
    • Stabileste masuri pentru cresterea capacitatii de raspuns, masuri pentru asigurarea rezilientei comunitatilor, masuri pentru diminuarea impactului tipului de risc;
  2. Ordinul nr. 593/2020 privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă acordată în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum şi a modelului acestora  – emis de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
    • Prevede modele pentru cerere, pentru lista angajatilor, pentru declaratia pe proprie raspundere, enumera documentele justificative ce trebuie anexate etc.;
  3. Ordinul nr. 1060/2857/2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 – emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri si Ministerul Fondurilor Europene 
    • Se aproba schema de ajutor de stat pentru susţinerea IMM-urilor în cadrul programului de relansare economică cu finanţare din fonduri externe nerambursabile.

 

Click here for all the legal updates.