Noutati legislative

1. Au fost aprobate modelul si continutul Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, formularul 212

 • In data de 12 ianuarie 2021 a intrat in vigoare Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 14/2021 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului 212 „Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice”;
 • Ordinul cuprinde modelul formularului, instructiuni de completare si caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularului;
 • In cuprinsul instructiunilor de completare se face mentiunea, cu titlu prioritar, cu privire la termenul de depunere a declaratiei, acesta fiind 25 mai.

2. A fost aprobata Procedura privind stabilirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private si modelul si continutul Formularului 230

 • In data de 12 ianuarie 2021 a intrat in vigoare Ordinul nr. 15/2021 presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii, precum si a modelului si continutului unor formulare;
 • Ordinul se aplica pentru directionarea de catre contribuabili a sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pe veniturile realizate incepand cu anul 2020;
 • S-a aprobat Procedura privind stabilirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private;
 • S-a aprobat modelul, continutul si instructiunile de completare a formularului 230 “Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat” si “Anexa nr. . . . la Cererea privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat”;
 • S-a aprobat modelul si continutul urmatoarelor formulare: “Notificare privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult”, “Referat de stabilire a sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat, virata in mod necuvenit entitatilor nonprofit/unitatilor de cult”, 258 “Decizie privind recuperarea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat, virata in mod necuvenit entitatilor nonprofit/unitatilor de cult”, 255 “Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private”.

3. A fost prelungita starea de alerta pe teritoriul Romaniei pentru inca 30 zile, incepand cu data de 13 ianuarie 2021

 • Prin Hotararea Guvernului nr. 3/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 13 ianuarie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 s-a prelungit astfel starea de alerta cu 30 zile incepand cu data de 13 ianuarie 2021;
 • Hotararea de Guvern stabileste astfel toate masurile de prevenire si control ale infectiilor cu COVID-19.

4. Salariul minim brut pe tara garantat in plata este de 2.300 lei

 • Conform Hotararii nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata emisa de Guvern si intrata in vigoare in data de 13.01.2021, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut de art. 164 alin. (1) Codul Muncii, fara a include sporuri si alte adaosuri, este de 2.300 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 169,333 ore pe luna, reprezentand 13,583 lei/ora;
 • Prin exceptie, pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, fara a include sporuri si alte adaosuri, se stabileste la suma de 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 169,333 ore in medie pe luna, reprezentand 13,878 lei/ora.

5. Proceselor incepute sub imperiul Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, si mai exact tuturor cererilor formulate in cadrul acestora, cereri accesorii, incidentale si incidente procedurale, precum si cailor de atac, ordinare si extraordinare, le sunt aplicabile, in ceea ce priveste taxa judiciara de timbru, dispozitiile acestei legi, iar nu cele ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2013.

 • Inalta Curte de Casatie si Justitie a pronuntat Decizia nr. 25/2020 privind examinarea recursului in interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti si a dispus:

„Admite recursul in interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti.  In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 55 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, stabileste ca:  In cazul proceselor incepute sub imperiul Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, tuturor cererilor formulate in cadrul acestora, cereri accesorii, incidentale si incidente procedurale, precum si cailor de atac, ordinare si extraordinare, le sunt aplicabile, in ceea ce priveste taxa judiciara de timbru, dispozitiile acestei legi, iar nu cele ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2013.” 

6. A fost aprobata Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform Deciziei de plata a sumelor de virat in contul Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, emisa in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii “IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE”, prevazuta in anexa care face parte integranta din ordin.

 • Procedura mentionata a fost aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3039/2020 pentru aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform Deciziei de plata a sumelor de virat in contul Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, emisa in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii “IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE”.

*****