Noutati legislative

1. Modificari in legislatia rutiera

  • In Codul Rutier (OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice) a fost introdusa notiunea de „vehicul lent” ca fiind vehiculul cu viteza maxima constructiva de pana la 25 km/h inclusiv, cu exceptia vehiculelor cu doua sau trei roti, a cvadriciclurilor, a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor destinate a fi tractate de tractoarele agricole sau forestiere, precum si a masinilor autopropulsate;
  • Modificari au fost aduse si conditiilor de omologare, introducere sau punere pe piata a vehiculelor rutiere prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 78/2000, dar si conditiilor de omologare si certificare a materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 80/2000;
  • Modificarile au fost aduse de Legea nr. 78/2021 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea comercializarii, inmatricularii sau inregistrarii acestora in Romania, a Ordonantei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piata si de comercializare a acestora, precum si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

 2.Conditii noi de leasing pentru consumatori

  • Prin Legea nr. 83/2021 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, s-a stabilit ca in situatia in care locatarul/utilizatorul dintr-un contract de leasing este consumator, contractul de leasing, respectiv garantiile constituite in baza acestuia nu au caracter de titlu executoriu;
  • Prin consumator se intelege orice persoana fizica sau grup de persoane fizice care are calitatea de utilizator/locatar intr-un contract de leasing, si care actioneaza in scopuri in afara activitatii sale comerciale. Calitatea de consumator care actioneaza in scopuri personale sau familiale se prezuma si se analizeaza in raport cu contractul care intra sub incidenta prezentei ordonante, si nu cu intreaga activitate a debitorului.
  • Totodata, una dintre modificari prevede ca in cazul in care locatarul/utilizatorul consumator nu acopera rata de leasing timp de 3 luni consecutive, calculate de la scadenta prevazuta in contractul de leasing, locatorul/finantatorul are dreptul de a rezilia contractul, fiind prevazute in detaliu conditiile de reziliere;

Pentru mai multe detalii privind implementarea si aplicarea actelor normative, nu ezitati sa contactati Mihai & Co. Business Lawyers.

*****

Click here for all the legal updates.