Noutati legislative

1. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 4072/2020 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 “Declaratie privind impozitul pe profit” si 120 “Decont privind accizele”

 • Formularul 101 intitulat „Declaratie privind impozitul pe profit” a fost modificat si inlocuit cu formularul din acest ordin;
 • Ordinul prevede si instructiunile de completare ale formularului;
 • Prevederile ordinului se modifica incepand cu declararea obligatiilor anuale aferente anului fiscal 2020.

2. Ordinul ministrului lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei nr. 4201/2020 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale, precum si pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale de catre organele fiscale locale si pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale

 • S-au modificat formularele tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale, precum si pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale;
 • S-a publicat modelul deciziilor de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate persoane fizice si persoane juridice, precum si modelul deciziei de impunere privind creantele datorate bugetului local in urma inspectiei fiscale;

3. Decizia Biroului Permanent al Camerei Deputatilor nr. 7/2020 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor In Monitorul Oficial al Romaniei, partile I-VII

 • S-au aprobat tarifele pentru publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, partile I-VII care se aplica in anul 2021.

4. Recurs in interesul legii – Decizia Inalte Curti de Casatie si Justitie nr. 21/2020 din 14 septembrie 2020, publicat in Monitorul Oficial in 18 decembrie 2020;

 • S-a publicat motivarea Deciziei ICCJ nr. 21/2020 din 14 septembrie 2020, prin care Inalta Curte a admis recursul in interesul legii si a decis:

„In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 91 alin. (1) si (2), coroborate cu cele ale art. 23 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul de 5 ani de prescriptie a dreptului organului fiscal de a stabili obligatii fiscale reprezentand impozit pe profit si accesorii ale acestora curge de la data de 1 ianuarie a anului urmator anului fiscal In care s-a realizat profitul impozabil din care rezulta impozitul pe profit datorat de contribuabil.”

5. In materia ajutoarelor de stat au fost adoptate mai multe acte normative, dupa cum urmeaza:

 • Ordinul ministrului lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei nr. 4252/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru acordarea unui sprijin financiar pentru sustinerea activitatii aeroporturilor regionale cu un trafic situat Intre 200.000-3.000.000 pasageri/an, aflate In subordinea unor judete, pentru compensarea pierderilor Inregistrate In perioada 16 martie-30 iunie 2020, ca urmare a pandemiei de COVID-19 si cauzate direct de aceasta pandemie;
 • Hotararea Guvernului nr. 1097/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut In bugetul de stat pe anul 2020, pentru sustinerea activitatii aeroporturilor regionale cu un trafic situat Intre 200.000 si 3.000.000 pasageri/an, aflate In subordinea unor judete, pentru compensarea pierderilor Inregistrate In perioada martie-iunie 2020, ca urmare a pandemiei de COVID-19 si cauzate direct de aceasta pandemie;
 • Ordinul ministrului lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei nr. 4213/2020 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6.510/2017 privind stabilirea unei scheme transparente de ajutor de stat destinate finantarii prioritatilor de investitii 6/c – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural si 8/b – Sprijinirea unei cresteri favorabile ocuparii fortei de munca, prin dezvoltarea potentialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care sa includa reconversia regiunilor industriale aflate In declin, precum si sporirea accesibilitatii si dezvoltarea resurselor naturale si culturale specifice prin Programul Interreg V-A Romania-Ungaria;
 • Ordinul ministrului lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei nr. 4214/2020 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6.509/2017 privind stabilirea schemei de ajutor de minimis pentru activitati din cadrul prioritatilor de investitii 6/c – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural, 7/c – Dezvoltarea si Imbunatatirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) si cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne si maritime, porturile, legaturile multimodale si infrastructura aeroportuara, pentru promovarea mobilitatii regionale si locale durabile si 8/b – Sprijinirea unei cresteri favorabile ocuparii fortei de munca, prin dezvoltarea potentialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care sa includa reconversia regiunilor industriale aflate In declin, precum si sporirea accesibilitatii si dezvoltarea resurselor naturale si culturale specifice, prin Programul Interreg V-A Romania-Ungaria;
 • Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 342/2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1.353/2018 pentru instituirea schemei de ajutor de minimis “Imprumuturi cu partajarea riscului la nivel de portofoliu finantate din Programul National de Dezvoltare Rurala”;
 • Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 341/2020 pentru modificarea art. 20 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1.002/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat “Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor”;
 • Hotararea Guvernului nr. 1085/2020 pentru modificarea art. 10 alin. (1) si (7) din Hotararea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata In agricultura;
 • Hotararea Guvernului nr. 1084/2020 pentru prelungirea perioadei de aplicare a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata In agricultura;
 • Legea nr. 292/2020 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/2020 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene, precum si pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea Intreprinderilor din sectoarele si subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de sera In pretul energiei electrice;
 • Hotararea Guvernului nr. 1104/2020 pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat In sectorul zootehnic, precum si pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2020.

*****

Click here for all the legal updates.