Noutati legislative

1. S-a aprobat procedura de anulare a obligatiilor de plata accesorii pentru obligatiile bugetare administrate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM)

  • Prin Ordinul nr. 85/2021 emis de ANOFM s-a aprobat Procedura de anulare a obligatiilor de plata accesorii in conformitate cu prevederile cap. II – Anularea unor obligatii accesorii din OUG nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale;
  • Procedura se aplica obligatiilor bugetare administrate de ANOFM prin entitatile publice subordonate reprezentand debite provenite din nerespectarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, precum si alte debite pentru care exista competenta in stabilirea si recuperarea acestora;

2. Pentru actiunile si cererile avand ca obiect despagubiri civile pentru prejudiciile materiale si morale decurgand din vatamari ale integritatii fizice si/sau psihice s-a stabilit taxa de timbru de 100 lei, conform Legii nr. 32/2021 pentru completarea art. 7 din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

3. Oficiul National de prevenire si combatere a spalarii banilor (ONPCSB) a publicat norme cu impact asupra entitatilor raportoare

  • Avem in vedere Ordinul nr. 47/2021 prin care s-a aprobat Regulamentul privind inregistrarea entitatii raportoare in evidentele ONPCSB ce stabileste modul de inregistrare a entitatilor raportoare prin intermediul aplicatiei „Sistemul electronic de transmisie de date” la adresa https://raportare.onpcsb.ro;
  • Incepand cu 17 mai 2021 va intra in vigoare Ordinul nr. 14/2021 pentru aprobarea formei si continutului rapoartelor prevazute la art. 6 si 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative si a metodologiei de transmitere a acestora;
  • Ordinul nr. 14/2021 stabileste astfel forma si continutul rapoartelor de tranzactii, precum si metodologia de transmitere a acestor rapoarte.

Click here for all the legal updates.