Noutati legislative 16-23 noiembrie

1. Ordinul nr. 3896/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a esalonarii la plata de catre organul fiscal central, precum si pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 90/2016 pentru aprobarea continutului cererii de acordare a esalonarii la plata si a documentelor justificative anexate acesteia, precum si a Procedurii de aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organul fiscal central

 • S-a aprobat Procedura de acordare a esalonarii la plata de catre organul fiscal central, potrivit cap. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 181/2020;
 • Procedura cuprinde dispozitii privind sfera de aplicare, cererea de acordare a esalonarii la plata, organul fiscal competent, certificatul de atestare fiscala, regimul executarii silite pe perioada esalonarii la plata, modelele documentelor de depus etc.

2. Legea nr. 257/2020 pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

 • S-a introdus notiunea de screening ca fiind examinarea initiala de prezumtie sau stabilirea existentei reale a bolilor sau a altor caracteristici biologice ori comportamentale intr-o populatie, care consta in aplicarea unui ansamblu de procedee si tehnici de investigatie in scopul descoperirii precoce si evidentierii lor intr-un stadiu incipient;
 • S-a stabilit dreptul pacientilor asigurati prin Casa Nationala de Asigurari de Sanatate la investigatii gratuite de screening la justa solicitare proprie din momentul incadrarii in grupul de risc sau pe baza unei trimiteri de la medicul specialist.

3. Ordonanta de urgenta nr. 196/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

 • S-au introdus dispozitii privind telemedicina, ce reprezinta totalitatea serviciilor medicale furnizate la distanta, fara prezenta fizica simultana a personalului medical si a pacientului, pentru stabilirea diagnosticului, indicarea tratamentului, monitorizarea unor afectiuni sau indicarea unor metode de preventie a bolilor, in mod securizat, prin intermediul tehnologiei informatiei si mijloacelor electronice de comunicare.
 • In termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a ordonante de urgenta, Ministerul Sanatatii elaboreaza normele metodologice de punere in aplicare a acesteia, prin care se vor reglementa:
  • specialitatile medicale și lista serviciilor care fac obiectul serviciilor de telemedicina;
  • conditiile de organizare și functionare a telemedicinei;
  • responsabilitatea stabilirii calitatii serviciului de telemedicina și a verificarii respectarii acesteia, in conditiile Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calitatii in sistemul de sanatate, cu modificarile și completarile ulterioare;
  • modalitatea de acordare a serviciilor de telemedicina.
 • Telemedicina cuprinde urmatoarele servicii:
  • teleconsultatia
  • teleexpertiza
  • teleasistenta
  • teleradiologia
  • telepatologia

4. Ordonanta de urgenta nr. 198/2020 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2

 • In perioada noiembrie 2020-31 decembrie 2020, prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica si in situatia in care, prin ordinul ministrului educatiei si cercetarii, emis in baza art. 38 alin. (13) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se dispune suspendarea activitatilor care impun prezenta fizica a anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant si continuarea activitatilor didactice in sistem on-line.

5. Legea nr. 262/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 • Profitul investit in sustinerea invatamantului profesional-dual prin asigurarea pregatirii practice şi formarii de calitate a elevilor a fost scutit de impozit;
 • Cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat, cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile şi completarile ulterioare, ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002 şi a prevederilor art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 precum şi cei care acorda burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime[i] nu sunt deductibile;
 • Microintreprinderile care efectueaza sponsorizari, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 pentru sustinerea entitatilor nonprofit şi a unitatilor de cult, care la data incheierii contractului sunt inscrise in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (41), precum şi microintreprinderile care acorda burse elevilor şcolarizati in invatamantul profesional-dual in conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 1/2011 scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microintreprinderilor pana la nivelul valorii reprezentand 20% din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trimestrul in care au inregistrat cheltuielile respective.

*****

[i] dintre următoarele:

 1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri; pentru situaţiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină potrivit normelor;
 2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.