Gasiti mai jos cele mai recente modificari din domeniul juridic aparute in intrevalul 16-26 octombrie care va pot afecta afacerea.

I. Intrare in vigoare:

  1. Ordinul nr. 3083/2020 al Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de afaceri pentru aprobarea Procedurii de implementare a măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene
  • S-a aprobat Procedura de implementare a masurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat;
  • S-a publicat modelul documentelor tipizate;

II. Decizii ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie de pronuntare a unor hotarari prealabile:

  1. Decizia nr. 45/2020 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Gorj – Secţia I civilă, în Dosarul nr. 14.725/318/2019, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile
  • Admite sesizarea formulată de Tribunalul Gorj – Secţia I civilă, în Dosarul nr. 14.725/318/2019, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că:

“În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 182 şi art. 183 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură civilă, modificat prin Legea nr. 310/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, actele de procedură transmise prin fax sau e-mail, în ultima zi a termenului procedural care se socoteşte pe zile, după ora la care activitatea încetează la instanţă, este socotit a fi depus în termen.” 

  1. Decizia nr. 55/2020 privind admiterea sesizării formulate de Curtea de Apel Oradea – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile 
  • Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că:

“În interpretarea dispoziţiilor art. 195 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de 10 zile începe să curgă de la data la care convocarea adunării generale prin scrisoare recomandată a ajuns la destinatari, dacă în actul constitutiv sau în baza unei dispoziţii speciale a legii nu se prevede o altă modalitate de comunicare.” 

  •  Art. 195 face parte din Capitolul VI. Societatile cu raspundere limitata si stabileste ca: ,,(1) Administratorii sunt obligaţi să convoace adunarea asociaţilor la sediul social, cel puţin o dată pe an sau de câte ori este necesar. (2) Un asociat sau un număr de asociaţi, ce reprezintă cel puţin o pătrime din capitalul social, va putea cere convocarea adunării generale, arătând scopul acestei convocări. (3) Convocarea adunării se va face în forma prevăzută în actul constitutiv, iar în lipsa unei dispoziţii speciale, prin scrisoare recomandată, cu cel puţin 10 zile înainte de ziua fixată pentru ţinerea acesteia, arătându-se ordinea de zi.”

III. Decizie de neconstitutionalitate pronuntata de Curtea Constitutionala:

Decizia nr. 604/2020 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 524 alin. (3) din Codul de procedură civilă 

  • Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Alexandru Maghiar în Dosarul nr. 2.493/271/2016 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 524 alin. (3) din Codul de procedură civilă sunt neconstituţionale.
  • Dispozitiile art. 524 alin. (3) fac parte din Titlul V. Contestatia privind tergiversarea procesului si prevad urmatoarele: “Contestaţia se soluţionează de către completul învestit cu judecarea cauzei de îndată sau în termen de cel mult 5 zile, fără citarea părţilor.”

Click here for all the legal updates.