Intrari in vigoare:

  1. Norma nr. 33/2020 privind externalizarea către furnizorii de servicii de tip cloud emisa de catre Autoritatea de Supraveghere Financiară
  • Reglementează modul în care societăţile aplică cerinţele referitoare la externalizare prevăzute în Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II), cu modificările şi completările ulterioare, în contextul externalizării către furnizorii de servicii de tip cloud.
  1. Hotărârea nr. 677/2020 privind aprobarea Programului naţional de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţat în cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020
  • Se aprobă Programul naţional de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţat în cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020
  1. Ordinul nr. 3281/2020 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA
  • Cuprinde instructiuni de depunere şi completare a formularului (394) “Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA
  1. Ordonanţa de urgenţă nr. 138/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii “IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE”
  • Se reglementeaza finanţarea în regim de leasing financiar de bunuri mobile noi sau second-hand necesare realizării activităţii beneficiarului programului, cu respectarea normelor interne proprii ale finanţatorului (institutie financiara nebancara), în baza unui contract de leasing financiar;

Click here for all the legal updates.