Noutati legislative

1. Masuri de prevenire a raspandirii virusului SARS-COV-2 pentru activitatile de operare a plajelor turistice

– Operatorii economici ce isi desfasoara activitatea in sectorul plajelor turistice trebuie sa aiba in vedere intrarea in vigoare a Ordinului nr. 707/877/828/2021 pentru aprobarea Normei privind stabilirea masurilor specifice de prevenire si raspandire a virusului SARS-CoV-2 pentru activitatile de operare a plajelor turistice;

– Acestia trebuie sa urmareasca si sa aplice ghidurile si recomandarile din acest ordin, masurile vizand atat protectia turistilor, cat si protectia personalului propriu.

2. A fost publicata in Monitorul Oficial Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 21/2021 privind pronuntarea unei hotarari prealabile in materia contenciosului administrativ

– Conform Legii contenciosului administrativ, in situatia in care autoritatea publica nu executa de bunavoie obligatiile stabilite de instanta de contencios administrativ (nu incheie, inlocuieste, modifica actul administrativ, nu elibereaza un alt inscris sau nu efectueaza anumite operatiuni administrative) si se demareaza executarea silita, instanta de executare la cererea creditorului aplica o amenda conducatorului autoritatii publice sau persoanei obligate, iar reclamantul are dreptul la penalitati. Daca in termen de 3 luni de la data comunicarii hotararii de aplicare a amenzii si de acordare a penalitatilor debitorul, in mod culpabil, nu executa obligatia prevazuta in titlul executoriu, instanta de executare, la cererea creditorului, va fixa suma ce se va datora statului si suma ce i se va datora lui cu titlu de penalitati, iar prin aceeasi hotarare, instanta va stabili, in conditiile art. 892 din Codul de procedura civila, despagubirile pe care debitorul le datoreaza creditorului pentru neexecutarea in natura a obligatiei.

In interpretarea acestor reguli, Decizia ICCJ stabileste urmatoarele: „In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 24 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 138/2014, dupa pronuntarea de catre instanta de executare asupra cererii creditorului de fixare a sumei datorate cu titlu de penalitati sau, in lipsa unei astfel de cereri, dupa implinirea termenului de prescriptie a executarii silite, nu mai este admisibila formularea de catre creditor, in temeiul acestei norme speciale, a cererii de stabilire a despagubirilor pentru neexecutarea in natura a obligatiei de a face care implica faptul personal al debitorului.”

****

Click here for all the legal updates.