Noutati legislative

I. Intrari in vigoare:

1. Legea nr. 223/2020 pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului de părţi sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăţilor nr. 31/1990 

Aduce o serie de modificari importante Legii societatilor nr. 31/1990, dintre care enumeram:

 • A fost eliminata conditia pentru SRL-uri de a avea un capital social de minimum 200 lei si parti sociale in valoare de minimum 10 lei;
 • Registrul comertului va transmite din oficiu documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social la organul fiscal in a carui circumscriptie se situeaza imobilul cu destinatie de sediu social;
 • In cazul societatilor cu raspundere limitata, nu mai este nevoie sa se depuna dovada efectuarii varsamintelor odata cu cererea privind inmatricularea societatii;
 • A fost eliminate conditia conform careia transmiterea partilor sociale catre persoane din afara societatii este permisa numai daca a fost aprobata de asociati reprezentand cel putin trei patrimi din capitalul social; sunt premise astfel alte cerinte de cvorum in actul constitutiv;
 • Au fost abrogate articolele ce prevederea depunerea la Registrul comertului a hotararii adunarii asociatilor prin care se aproba transmiterea partilor sociale, actul constitutiv actualizat si actul de transmitere a partilor sociale.

2. Legea nr. 222/2020 pentru abrogarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor 

 • A fost abrogata Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite;
 • S-au introdus dispozitii noi in OG nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor conform carora se interzice comercializarea de produse sau prestarea de servicii, după caz, care nu îndeplinesc condiţiile stabilite prin lege sau de bunuri a căror provenienţă nu este dovedită, în condiţiile legii. Prin documente de provenienţă se înţelege, după caz, factura fiscală, factura, avizul de însoţire a mărfii, documentele vamale, factura externă sau orice alte documente stabilite prin lege;
 • Amenda pentru nerespectarea acestor dispozitie este de la 3.000 la 30.000 lei.

3. Legea nr. 230/2020 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

 • Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie.
 • Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie.

4. Legea nr. 227/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate 

 • Au fost adoptate o serie de dispozitii menite sa protejeze atat cetatenii romani care lucreaza in strainatate si ofera cadrul legal privind ofertele de munca din straintate.

5. Ordonanţa de urgenţă nr. 192/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă 

 • Prevede obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatiile publice, spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun si la locul de munca;
 • Pe durata starii de alerta, angajatorii dispun munca la domiciliu sau in regim de telemunca, acolo unde specificul activitatii permite;
 • Pe durata starii de alerta, angajatorii din sistemul privat si public cu un numar mai mare de 50 de salariati, organizeaza programul de lucru astfel incat personalul sa fie impartit in grupe care sa inceapa, respectiv sa termine activitatea la o diferenta de cel putin o ora;
 • S-a modificat Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca, sens in care in cazul in care angajatul va utiliza mijloacele proprii necesare prestarii muncii, partile trebuie sa convina acest aspect printr-un acord scris.

6. Hotărârea nr. 935/2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 • Prevede obligativitatea purtarii mastii de protectie astfel incat sa acopere nasul si gura pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in toate spatiile publice deschise;
 • Se interzice desfasurarea de reuniuni cu prilejul unor sarbatori, aniversari, petreceri in spatii inchise si/sau deschis, publice si/sau private;
 • Se interzice circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei in intervalul orar 23:00-5:00, cu urmatoarele exceptii: deplasare in interes profesional, deplasare pentru asistenta medicala, deplasari in afara localitatilor de persoane care sunt in tranzit sau efectueaza calatorii al caror interval se suprapune cu perioada interdictiei, deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie;
 • Pentru verificarea motivului deplasarii, persoanele sunt obligate sa prezinte legitimatia de serviciu, adeverinta de angajator si/sau declaratia pe propria raspundere;
 • Pentru angajatorii din sistemul privat si public este instituita obligatia organizarii programului de lucru in regim de telemunca sau munca la domiciliu, iar in situatia in care nu se poate desfasura activitatea in acest fel, se instituie obligativitatea organizarii programului de lucru astfel incat personalul sa fie impartit in grupe care sa inceapa, respectiv sa termine activitatea la o diferenta de cel putin o ora;
 • Se suspenda activitatea pietelor agroalimentare in spatii inchise, targurilor, balciurilor, pietelor mixte si volante si a talciocurilor si se permite activitatea pietelor agroalimentare ce pot fi organizate in zone publice deschise;
 • Se instituie obligativitatea pentru operatorii economici care desfasoara activitati de comert/prestari servicii in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private, sa isi organizeze si sa desfasoare activitatea in intervalul 5,00-21,00, cu exceptia activitatii in relatie cu operatorii cu activitate de livrare la domiciliu si cu exceptia unitatilor farmaceutice, benzinariilor si operatorilor economici cu activitate de livrare la domiciliu.

II. Decizie ICCJ nr. 15/2020 privind soluţionarea recursului în interesul legii:

 • Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava şi, în consecinţă, stabileşte că: Acţiunea promovată de angajator în contradictoriu cu salariatul pentru restituirea sumelor achitate de primul celui de-al doilea, de bunăvoie, înainte de începerea executării silite, în baza unei hotărâri judecătoreşti executorii, de primă instanţă, care ulterior este desfiinţată în calea de atac, îmbracă natura juridică a unui conflict de muncă, a cărui soluţionare se circumscrie prevederilor art. 256 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atrăgând competenţa materială de soluţionare în primă instanţă în favoarea tribunalului – Secţia specializată în litigii de muncă şi asigurări sociale, conform art. 208 şi art. 210 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Click here for all the legal updates.