Intrari in vigoare:

  1. Ordonanţa de urgenţă nr. 142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor 
  • S-a prorogat termenul de depunere a declaratiei privind beneficiarul, astfel ca pentru anul 2020, termenul până la care se depune declaraţia privind beneficiarul real este 1 noiembrie 2020.
  • Termenul se aplică şi obligaţiei de completare a documentelor potrivit cerinţelor prevăzute la art. 6, 7, 16 şi 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost stabilite prin art. 63 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.
  1. Ordonanţa de urgenţă nr. 143/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020
  • Modificarile privesc valoarea maxima cumulate a finantarilor garantate de stat acordate unui beneficiar, perioada de acordare a grantului pentru plata de dobanzii, bugetul schemei de ajutor de stat etc.
  1. Ordonanţa de urgenţă nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia
  • Se aprobă Programul IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial, denumit în continuare Program, care are ca obiectiv sprijinirea accesului la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii, denumite în continuare beneficiari, prin acordarea de facilităţi de garantare de către stat pentru creditele pe termen scurt acordate pentru finanţarea creditului comercial.
  1. Ordinul nr. 3685/2020 privind aprobarea măsurii de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis în scopul dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020
  • Aprobă o măsură de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis în scopul dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, denumită în continuare măsură, aferentă implementării axei prioritare 2 “Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, prioritatea de investiţii 2.2 “Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor”, operaţiunea A.
Click here for all the legal updates.