Noutati legislative

1. Modificari in Codul Fiscal si Legea contabilitatii

Actul modificator este Ordonanta de urgenta nr. 13/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal si a Legii contabilitatii nr. 82/1991, care aduce mai multe modificari importante dintre care vom enumera in cele ce urmeaza cateva dintre modificarile de interes:

  • Se stabileste ca in cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor obtinute de persoane fizice in Romania ca urmare a contractelor de munca incheiate cu angajatorii care nu sunt rezidenti fiscali romani, impozitul nu se calculeaza si se retine la sursa, ci contribuabilul are obligatia de a-l declara si de a-l plati lunar pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care s-a realizat venitul, conform art. 82 Cod Fiscal;
  • In anul 2021, termenul de depunere a declaratiei anuale de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitatile supuse regimului transparentei fiscale, prevazuta la art. 107 alin. (5) si art. 125 alin. (4) Cod Fiscal, este pana la data de 15 aprilie 2021 inclusiv. In cadrul aceluiasi termen, asociatul desemnat are obligatia transmiterii catre fiecare membru asociat a informatiilor referitoare la venitul impozabil/venitul net/pierderea ce ii revine corespunzator cotei de distribuire din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii sau corespunzator cotei de participare, conform contractului de asociere, dupa caz.
  • Modificarile vizeaza si TVA-ul, inclusiv eligibilitatea persoanelor de a aplica TVA la incasare raportat la plafonul prevazut de 4.500.000 lei;
  • Sunt clarificate dispozitiile din Legea nr. 82/1991 a contabilitatii privind obligativitatea contabilitatii proprii tinute de unitatile fara personalitate juridica cu sediul in strainatate care apartin persoanelor juridice cu sediul in Romania, unitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente in Romania, precum si persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania;

2. A fost aprobata Procedura de inregistrare in scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. 1 lit. a), b) sau c) din Codul Fiscal, in vigoare din 23 februarie 2021

  • Ordinul ANAF nr. 239/2021 stabileste astfel procedura de inregistrare care se aplica persoanelor impozabile care au sediul activitatii economice in Romania si realizeaza sau intentioneaza sa realizeze o activitate economica ce implica operatiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere, si/sau operatiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania conform art. 297 alin. (4) lit. b) si d) din Codul fiscal, care solicita inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata la organul fiscal competent in urmatoarele situatii:

a)  inainte de realizarea unor astfel de operatiuni, daca declara fie ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri care atinge sau depaseste plafonul de scutire, fie ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire, dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa;

b) daca in cursul unui an calendaristic ating sau depasesc plafonul de scutire;

c) daca cifra de afaceri realizata in cursul unui an calendaristic este inferioara plafonului de scutire, dar persoana impozabila opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa.

3. Ajutoare de stat pentru intreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentatie si agentii de turism, a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei de COVID-19

  • Ordonanta de urgenta nr. 10/2021 modifica si completeaza Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 224/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentatie si agentii de turism, a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei de COVID-19, precum si privind unele masuri fiscale;
  • Masurile sunt menite sa vina in sprijinul industriei turistice, structurilor de cazare, structurilor de alimentatie, agentiilor de turism, care sunt printre cele mai afectate ramuri ale economiei nationale;
  • Ordonanta stabileste conditiile acordarii acestor ajutoare de stat, iar in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului va aproba procedura de implementare a schemei de ajutor de stat.