Noutăți legislative 23 noiembrie-3 decembrie

1. Legea nr. 276/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, ce va intra in vigoare in data de 5 decembrie 2020

 • Nu mai este necesara incheierea actului constitutiv al asociatiei sau fundatiei, ci se va incheia doar statutul, prin act sub semnatura privata;
 • In cazul in care denumirea asociatiei este in alta limba decat limba romana, se va anexa o traducere legalizata efectuata de un traducator autorizat doar la cererea de eliberare a dovezii disponibilitatii denumirii, nefiind obligatorie traducerea denumirii in limba romana;
 • Nu mai este necesar avizul asociatiei de proprietari in cazul in care sediul asociatiei se declara intr-un condominiu, daca asociatia nu va desfasura activitate la sediul ales declarand acest lucru pe propria raspundere prin persoana imputernicita;
 • Nu mai exista limita minima a patrimoniului initial al asociatiei de 200 lei;
 • Nu mai este necesara depunerea dovezii privind patrimoniul initial al asociatiei in instanta;
 • Filiala unei asociatii, ca structura teritoriala, se poate infiinta acum cu un numar minim de 2 membri;
 • Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar a caror valoare totala trebuie sa fie acum de cel putin de 10 ori (anterior 100 ori) salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, iar in cazul fundatiilor al caror scop exclusiv este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii, activul patrimonial initial poate avea o valoare totala de cel putin de doua ori (anterior 20 ori) salariul de baza minim brut garantat in plata;
 • Numarul de membri ai Consiliului Director din afara asociatiei a fost majorat la o treime din componenta sa (anterior o patrime);
 • Se precizeaza expres posibilitatea desfasurarii sedintelor Adunarii Generale si Consiliului Director prin mijloace de comunicare la distanta, deciziile putand fi semnate de membri inclusiv cu semnatura electronica extinsa;
 • Sunt exceptate de la obligatia depunerii declaratiei privind beneficiarul real asociatiile sau fundatiile constituite/conduse doar de persoane fizice, atunci cand singurii beneficiari reali sunt cei prevazuti in statut;
 • Declaratia privind beneficiarul real poate avea forma de inscris sub semnatura privata ori forma electronica;

2. Ordinul Consiliului Concurentei nr. 1078/2020 privind punerea in aplicare a Regulamentului pentru completarea Regulamentului de procedura al Consiliului Concurentei, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 377/2017

 • Au fost introduse prevederi noi in ceea ce priveste realizarea investigatiei in cazul in care Consiliul Concurentei a dispus efectuarea de investigatii pentru incalcarea prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996, precum si rolul raportorului in analizarea dovezilor si argumentelor analizate de partile investigate;

3. Ordinul Consiliului Concurentei nr. 1076/2020 privind punerea in aplicare a Instructiunilor pentru completarea Instructiunilor privind conditiile, termenele si procedura pentru acceptarea si evaluarea angajamentelor, in cazul practicilor anticoncurentiale, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 724/2010

 • Modificarile vizeaza solicitarea intreprinderilor investigate de a se angaja in discutii cu privire la angajamente;

4. Ordinul Consiliului Concurentei nr. 1077/2020 privind punerea in aplicare a Instructiunilor pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevazute la art. 55 din Legea concurentei nr. 21/1996, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 1.037/2019

 • Modificarile vizeaza individualizarea sanctiunilor, cuantumul amenzilor;
 • S-a introdus un capitol privind reducerea amenzii in scopul asigurarii caracterului proportional al amenzii;

5. Ordinul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri nr. 3396/2020 pentru aprobarea Procedurii de implementare a masurii “Granturi pentru investitii acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte masuri in domeniul fondurilor europene

 • Se aproba procedura prin care se acorda granturi pentru investitii IMM-urilor;

6. Ordonanta de urgenta nr. 203/2020 privind unele masuri de reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan

 • Ordonanta prevede conditiile in care se pot instraina terenurile agricole situate in extravilan care fac obiectul cererilor prin care se solicita afisarea ofertei de vanzare inregistrate pana la data de 13 octombrie 2020, inclusiv, la autoritatile locale din raza unitatii administrativ-teritoriale unde se afla terenul;
 • Se stabileste modalitatea solutionarii de urgenta a cererilor privind afisarea ofertei de vanzare si a cererilor privind comunicarea de acceptare a ofertei, precum si conditiile emiterii adeverintei de libera vanzare sau actele necesare notarului public pentru incheierea contractelor de vanzare in forma autentica a terenurilor agricole;
 • Prevederile ordonantei se aplica pana la data de 31 ianuarie 2021, avizele finale si adeverintele fiind valabile pana la aceeasi data.

7. Legea nr. 278/2020 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2

 • S-a introdus o noua conditie pentru acordarea zilelor libere parintilor, sens in care zilele se vor acorda doar in situatia in care locul de munca ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca;
 • Angajatii din unitatile sistemului energetic national, din unitatile operative de la sectoarele nucleare, din unitatile cu foc continuu, din unitatile de asistenta sociala, de telecomunicatii, ale radioului si televiziunii publice, din reteaua de transport feroviar, din unitatile care asigura transportul in comun si serviciul de salubrizare a localitatilor, aprovizionarea populatiei cu gaze, energie electrica, caldura si apa, din unitatile de comert alimentar, servicii financiare, distributie de carburanti, productie si distributie de medicamente si echipamente sanitare, precum si personalul din unitatile farmaceutice, beneficiaza de prevederile ordonantei numai cu acordul angajatorului.

*****