I. Intrari in vigoare:

 1. Legea nr. 213/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii
  • Modificarile prevad dreptul partilor din raportul de munca de a apela la serviciile unui consultant extern specialist in legislatia muncii in diferite situatii (de exemplu, avocat), precum si procedura de urmat in cazul conflictelor individuale de munca, cu accent pe solutionarea amiabila prin conciliere.
 2. Ordinul nr. 152/3476/2020 privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import, export, tranzit şi comerţ intraunional de produse alimentare de origine nonanimală şi de produse chimice anorganice şi organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman supuse controlului oficial pentru siguranţa alimentelor – emis de catre Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor  si  Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
  • Stabileste regulile de urmat pentru operatorii economici, norme privind controalele efectuate de inspectori, precum si tipizatele documentelor uzitate;
 3. Decizia nr. 115/2020 pentru modalitatea de stabilire a personalului împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice amenzile prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, precum şi pentru aprobarea modelului procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor – emisa de catre Oficiul Român pentru drepturile de autor – ORDA
  • S-a aprobat modelul si conţinutul formularului tipizat al procesului- verbal de constatare si sancţionare a contraventiilor prevazute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.

II. Decizie de neconstitutionalitate:

Curtea Constituţională – Decizie nr. 591/2020 din 14 iulie 2020

 • Decizia nr. 591/2020 referitoare la admiterea obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectaţi de fenomene meteorologice nefavorabile
 • Admite obiecţia de neconstituţionalitate formulată şi constată că Legea privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectaţi de fenomene meteorologice nefavorabile este neconstituţională, în ansamblul său. Definitivă şi general obligatorie.

Click here for all the legal updates.