Folosirea semnaturii electronice si alte modificari legislative in relatiile de munca

1. Noi conditii in ceea ce priveste declaratia privind beneficiarul real

 • Declaratia privind beneficiarul real se va depune anual, inclusiv de catre societatile juridice constituite numai din persoane fizice care pana acum nu aveau aceasta obligatie, conform Legii nr. 101/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea si completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare;
 • Astfel, textul legal prevede ca persoanele juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului depun la inmatriculare, anual sau ori de c√Ęte ori intervine o modificare, o declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice, in vederea inregistrarii in Registrul beneficiarilor reali al societatilor;
 • Declaratia anuala se depune la oficiul registrului comertului in care este inmatriculata persoana juridica in termen de 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare anuale, iar daca intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaratia se depune in termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit;

2. A fost eliminata obligatia intocmirii regulamentului intern si a fisei postului in forma scrisa in cadrul microintreprinderilor

 • Conform Ordonantei de urgenta nr. 37/2021 pentru modificarea si completarea Codului Muncii, in cadrul microintreprinderilor (astfel cum sunt definite in art. 4 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 346/2004), specificarea atributiilor postului se poate face verbal. Prin exceptie, salariatul are posibilitatea de a solicita in scris fisa postului, angajatorul fiind obligat in acest caz sa se conformeze;
 • Ordonanta prevede si exceptia pentru microintreprinderi de a intocmi regulamentul intern, astfel cum prevedea inainte art. 241 din Codul Muncii.

3. A fost introdusa posibilitatea folosirii semnaturii electronice in raporturile de munca

 • Codul Muncii a fost modificat recent de Ordonanta de urgenta nr. 36/2021 privind utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate, insotite de marca temporala electronica sau marca temporala electronica calificata si sigiliul electronic calificat al angajatorului in domeniul relatiilor de munca, si pentru modificarea si completarea unor acte normative;
 • Modificarile vizeaza posibilitatea incheierii contractului individual de munca prin utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate, insotite de marca temporala electronica sau marca temporala electronica calificata si sigiliul electronic calificat al angajatorului;
 • In acelasi mod pot fi intocmite toate inscrisurile/documentele din domeniul relatiilor de munca rezultate la incheierea contractului individual de munca, pe parcursul executarii sau la incetarea acestuia, precum si la intocmirea inscrisurilor de catre angajator in relatie cu institutiile publice;
 • Totodata, angajatorii au obligatia respectarii dispozitiilor legale privind arhivarea documentelor in forma electronica.

4. Noi masuri in domeniul justitiei in contextul pandemiei COVID-19

 • In data de 2 Mai 2021, a intrat in vigoare Legea nr. 114/2021 privind unele masuri in domeniul justitiei in contextul pandemiei COVID-19;
 • Printre masurile adoptate, se prevede posibilitatea restrangerii activitatii instantelor judecatoresti daca activitatea acesteia este grav afectata din motive generate de pandemia COVID-19;
 • Astfel, in cauzele ce nu sunt considerate urgente conform prevederilor legale, intervine amanarea de drept fara a fi necesara emiterea unei incheieri in acest scop. Totodata, instantele pot hotari ca sedintele de judecata sa se desfasoare prin mijloace de telecomunicatie audiovizuala, prin mentionarea pe citatie a faptului ca sedinta se va desfasura in acest mod, a intervalului orientativ al strigarii cauzei, precum si a modalitatii tehnice de acces si de autentificare;
 • O alta prevedere de interes este aceea conform careia, in cursul executarii silite, cand este posibil, executorii judecatoresti procedeaza la comunicarea actelor de procedura in format electronic.

Pentru mai multe detalii privind implementarea si aplicarea actelor normative, nu ezitati sa contactati Mihai & Co. Business Lawyers.

*****

Click here for all the legal updates.