Intrari in vigoare:

 1. Ordonanta de Urgenta nr. 191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerţului 
  • S-a prelungit termenul pana la care se depune declaratia privind beneficiarul real pentru societati, asociatii si fundatii, termenul fiind de maximum 90 de zile de la incetarea starii de alerta;
 2. Ordinul comun nr. 3245/1805/2020 al Ministerului Culturii si Ministerului Sanatatii privind masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatilor in conditii de siguranta sanitara in domeniul culturii 
  • Stabileste, printre altele, masurile si regulile din domeniul productiei de film si audiovizual, masurile si regulile pentru activitatea librariilor, pentru evenimentele/actiunile culturale organizate in aer liber si de tip drive-in, pentru spectacole si/sau concrete etc.;
 3. Ordonanta de urgenta nr. 182/2020 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si a art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca 
  • Stabileste faptul ca ajutorul pentru activitatea de telemunca oferit conform OUG nr. 132/2020 nu se acorda angajatorilor care au transmis in registrul general de evidenta a salariatilor datele privind elementele raportului de munca, prin care s-a stabilit desfasurarea activitatii in regim de telemunca, dupa expirarea termenului legal de inregistrare a modificarii.
  • Stabileste aspecte suplimentare cu referire la OUG nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-COV-2:
   • se acorda zile libere si pentru parintele sau reprezentantul legal care are in ingrijire, supraveghere si intretinere unul sau mai multi copii scolarizati cu boli cronice pentru care medicul de familie sau medicul specialist a emis adeverinte pentru realizarea educatiei in conditiile prevazute in anexa nr. 1 – Ghidul privind masurile sanitare si de protectie in unitatile de invatamant preuniversitar in perioada pandemiei COVID-19 la anexa la Ordinul ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului sanatatii nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea îmbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificarile ulterioare.
   • prevederile OUG nr. 147/2020 se aplica si in situatiile in care s-a stabilit aplicarea scenariului 2 «Participarea zilnica a tuturor prescolarilor si elevilor din invatamantul primar, a elevilor din clasele a VIII-a si a XII-a, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie si Revenirea partiala prin rotatie de 1-2 saptamani a elevilor din celelalte clase de gimnaziu si liceu, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie», respectiv a scenariului 3 «Participarea tuturor prescolarilor si elevilor la activitati/lectii online» prevazute in anexa nr. 1 – Ghidul privind masurile sanitare si de protectie in unitatile de invatamant preuniversitar in perioada pandemiei COVID-19 la anexa la Ordinul ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului sanatatii nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificarile ulterioare.
 4. Ordonanta de urgenta nr. 181/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene 
  • A fost prelungit pana la 25 decembrie 2020 termenul de plata al obligatiilor fiscale neachitate la termen, a caror scadenta s-a implinit dupa declansarea starii de urgenta;
  • S-a instituit posibilitatea acordarii esalonarilor la plata de catre organul fiscal central pe o perioada de cel mult 12 luni pentru obligatiile fiscale principale si accesorii a caror scadenta/termen de plata s-a implinit dupa data declararii starii de urgenta si care sunt nestinse pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala;
  • Contribuabilii obligati la plata impozitului specific unor activitati, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati nu datoreaza in anul 2020 impozit specific pentru perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a acestei ordonante si 31 decembrie 2020 inclusiv;
  • Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti pot adopta hotarari privind:
   • reducerea impozitului anual pe cladiri cu o cota de pana la 50%, pentru cladirile nerezidentiale, aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economica proprie a acestora sau date in folosinta printr-un contract de inchiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfasurarea unor activitati economice catre alte persoane fizice sau juridice, dupa caz, daca in perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta si/sau alerta, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii cladirilor au fost obligati, potrivit legii, sa isi intrerupa total activitatea economica sau detin certificatul pentru situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri prin care se certifica intreruperea partiala a activitatii economice;
   • scutirea de la plata taxei lunare pe cladiri datorate de catre concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinta a unei cladiri proprietatea publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz, daca in perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta si/sau alerta ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii cladirilor au fost obligati, potrivit legii, sa isi intrerupa total activitatea economica.
  • Sunt cheltuieli deductibile contravaloarea testelor medicale de diagnosticare a infectiei COVID-19 efectuate pentru contribuabil, cu scopul depistarii si prevenirii raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, pentru asigurarea desfasurarii activitatii, individual sau intr-o forma de asociere, pe perioada instituirii starii de urgenta sau de alerta, potrivit legii;
 5. Legea nr. 219/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România 
  • Modificarea vizeaza evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei de compensare care se face prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare, în considerarea caracteristicilor tehnice ale imobilului şi a categoriei de folosinţă la data preluării acestuia. Prin excepţie, în dosarele în care se acordă măsuri compensatorii titularului dreptului de proprietate, fost proprietar sau moştenitorilor legali ori testamentari ai acestuia, iar dreptul de proprietate nu a fost tranzacţionat după preluarea abuzivă de stat a imobilului, evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei se face prin utilizarea grilei notariale valabile pentru anul precedent emiterii deciziei de către Comisia Naţională.
 6. Legea nr. 218/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii 
  • S-a modificat conditia privind data infiintarii intreprinderilor ce pot beneficia de Programul “Start-up Nation – Romania”. Astfel, intreprinderile beneficiare sunt intreprinderile infiintate de persoane fizice cu maximum 3 ani inainte de data completarii si transmiterii on-line a planului de afaceri;
  • Legea aduce si alte modificari vizand interdictii de instrainare a partilor sociale, criterii privind evaluarea on-line a planului de afaceri etc.

Click here to access all the legal news.