Intrari in vigoare:

  1. Hotărârea Guvernului nr. 729/2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
  • S-au stabilit noi reguli privind numarul de persoane permis la evenimente desfasurate in spatiu deschis/inchis, activitatea restaurantelor, cafenelelor si operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc;

 

  1. Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă
  • Stabileste procedura de urmat pentru indemnizatiile prevazute la art. 1 (pt. reducerea timpului de munca), art. 3 (pt. profesionisti) si decontarea sumelor prevazute la art. 4 (pt. zilieri) si 5 (pt. angajatii cu CIM pe perioada determinata) din OUG nr. 132/2020;

 

  1. Ordinul ministrului justitiei nr. 3258/2020 pentru modificarea art. 9 din Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.417/C/2006 privind accesul la Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial 
  • Articolul 9 din Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.417/C/2006 privind accesul la Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 4 iulie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: ” Art. 9. –   (1) Tarifele se achită în contul de disponibilităţi al Ministerului Justiţiei nr. RO62TREZ7005032XXX013994, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti. “
  • Tariful este cel retinut pentru eliberarea de copii certificate de pe înregistrările efectuate în Registrul naţional, de pe înscrisurile doveditoare şi de pe extrasele rapoartelor de activitate şi ale bilanţurilor anuale transmise de asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile recunoscute ca fiind de utilitate publică, precum şi eliberarea dovezii privind disponibilitatea denumirii unei asociaţii, fundaţii sau federaţii.

 

  1. Hotărârea Guvernului nr. 712/2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice
  • Aduce modificari punctuale schemei de ajutor de stat pentru industria cinematografica;
  • Procedura va fi aprobata prin ordin al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri in 30 zile de la data intrarii in vigoare a hotararii;

Click here for all the legal updates.