Noutati legislative

1. Ordinul Presedintelui ANAF nr. 435/2021 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

 • Prevede obligatia in sarcina operatorilor economici prevazuti la art. 1 alin. (1) de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 de a asigura conectarea la distanta a aparatelor de marcat electronice fiscale in vederea transmiterii de date fiscale catre ANAF;
 • Sunt stabilite termenele pana la care trebuie sa se efectueze conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic ANAF, respectiv pana cel tarziu la 30 iunie 2021, de catre marii contribuabili si pana la 30 noiembrie 2021, de catre contribuabilii mici si mijlocii.

2. Hotararea nr. 298/2021 pentru aprobarea tezelor prealabile ale Codului amenajarii teritoriului, urbanismului si constructiilor, Guvernul Romaniei stabileste structura Codului amenajarii teritoriului urbanismului si constructiilor astfel:

 • Cartea I „Despre amenajarea teritoriului si urbanism”, care se compune din 6 parti, dupa cum urmeaza:
  • partea I „Dispozitii generale pentru amenajarea teritoriului si pentru urbanism”,
  • partea a II-a „Prevederi si reguli aplicabile pe intregul teritoriul Romaniei”,
  • partea a III-a „Imobile si zone cu reglementari speciale”,
  • partea a IV-a „Regimul operatiunilor urbanistice”,
  • partea a V-a „Regimul autorizarii construirii si desfiintarii constructiilor”,
  • partea a VI-a „Elemente de contencios administrativ specific urbanismului si autorizarii constructiilor”;
 • Cartea a II-a „Despre constructii” se compune tot din 6 parti, astfel:
  • partea I „Definirea ariei de cuprindere,
  • partea a II-a „Criterii de performanta ale constructiei,
  • partea a III-a „Roluri si responsabilitati”,
  • partea a IV-a „Stadiile ciclului de viata al investitiei”,
  • partea a V-a ” Prevederi specifice privind realizarea obiectivelor de investitii”,
  • partea a VI-a „Materiale, produse, echipamente, sisteme, tehnologii.

3. Legea nr. 56/2021 privind suplimentele alimentare

 • Se instituie cadrul legal privind suplimentele alimentare, comercializate si prezentate ca produse alimentare si prezentate ca atare;
 • Se stabileste continutul pe care trebuie sa il aiba etichetele suplimentelor alimentare;
 • Se enumera faptele care constituie contraventie si sanctiunile aplicabile;

4. Legea nr. 55/2021 privind modificarea si completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

 • Este stabilita posibilitatea aplicarii amenzii in cazul savarsirii uneia din infractiunile de evaziune fiscala prevazute la art. 8, 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscal, in conditiile in care in cursul urmaririi penale sau al judecatii, prejudiciul cauzat este acoperit integral, iar valoarea acestuia nu depaseste 100.000 euro;
 • Se dispune aplicarea pedeapsei amenzii in situatia in care prejudiciul cauzat si recuperat este de pana la 50.000 euro;
 • Stabileste ca faptele de evaziune fiscala prevazute la art. 8, 9 din Legea nr. 241/2005 nu se mai pedepsesc in situatia in care pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive, prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adauga dobanzile si penalitatile este acoperit integral.

*****

Click here for all the legal updates.