Noutati legislative

1. Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 1705/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 848/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevazute la art. XV alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, in cazul persoanelor care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei

  • S-a aprobat modelul documentelor de depus in vederea obtinerii indemnizatiei lunare de 75% din castigul salarial mediu brut in cazul persoanelor care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei;
  • Modelul prevazut se utilizeaza incepand cu drepturile aferente lunii noiembrie 2020.

2. Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 1706/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 740/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevazute la art. XV alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificarile si completarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru stabilirea unor masuri suplimentare de protectie sociala

  • S-a aprobat modelul documentelor de depus in vederea obtinerii indemnizatiei lunare de 75% din castigul salarial mediu brut de catre profesionisti, astfel cum sunt reglementati de art. 3 alin. (2) din Codul civil;
  • Modelul prevazut se utilizeaza incepand cu drepturile aferente lunii noiembrie 2020.

3. Ordonanta de urgenta nr. 205/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii producatorilor din sectorul vitivinicol in contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19

  • Schema de ajutor de stat are ca scop acordarea de subventii directe in contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 in vederea sustinerii activitatii producatorilor din sectorul vitivinicol;
  • Beneficiarii ajutorului de stat sunt producatorii vitivinicoli care desfasoara activitati pentru producerea strugurilor pentru vin, respectiv persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale, constituite in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016, si persoanelor juridice;
  • Subventia acordata va fi egala cu echivalentul in lei a 500 euro/ha, dar nu mai mult decat echivalentul in lei a 100.000 euro pentru acelasi beneficiar.

4. Ordinul comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, ministrului lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei, ministrul sanatatii, ministrul muncii si protectiei sociale nr. Ordinul nr. 335/4225/2078/1730/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind desfasurarea activitatii pietelor agroalimentare, inclusiv a pietelor volante, pe perioada starii de alerta instituite pe teritoriul Romaniei, cu stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

  • Au fost adoptate regulile generale de desfasurare a activitatii pietelor agroalimentare, inclusiv a pietelor volante pe perioada starii de alerta, precum si masurile catre trebuie respectate de catre toti utilizatorii structurilor de vanzare destinate comercializarii legumelor, fructelor, laptelui si produselor lactate, carnii si produselor din carne, oualor, mierii si produselor apicole, produselor conservate, pestelui, florilor, inclusiv artificiale, si a articolelor pentru acestea, semintelor, cerealelor, pasarilor si animalelor mici, inclusiv a articolelor pentru acestea, precum si a unor articole de uz gospodaresc, realizate de mica industrie sau de micii mestesugari, precum si a unor articole nealimentare de cerere curenta;
  • Utilizatorii structurilor de vanzare sunt urmatorii: orice persoana juridica ce desfasoara activitate de comercializare cu amanuntul a produselor; asociatiile familiale, precum si persoanele fizice autorizate, inclusiv mestesugarii; producatorii/procesatorii din sectorul agroalimentar individuali si asociatiile acestora, care isi comercializeaza propriile produse agricole si alimentare; persoanele fizice care isi vand ocazional bunurile proprii in piete organizate in acest scop; consumatorii.

****

Click here for all the legal updates.