Intrari in vigoare:

  1. Ordinul nr. 1395/830/2020 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017 – Guvernul Romaniei
  • certificatele de concediu medical care au fost transmise prin mijloace de transmitere la distanta, constituie documente justificative de plata, pe baza carora, se restituie sumele reprezentand indemnizatii platite de catre angajatori angajatilor proprii care au beneficiat de certificate de concediu medical si care se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
  • pentru recuperarea indemnizatiilor angajatorul depune la registratura casei de asigurari de sanatate, pe suport hartie sau prin mijloace de transmitere la distanta, conform modelului prevazut in anexa nr. 10, la care se ataseaza Centralizatorul privind certificatele de concediu medical, prevazut in anexa nr. 1;
  1. Ordonanta de urgenta nr. 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene – Guvernul Romaniei
  • IMM-urile beneficiaza de formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile respectiv: microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub forma de suma forfetara; granturi pentru capital de lucru acordate sub forma de suma forfetara si in procent din cifra de afaceri; granturi pentru investitii productive acordate din fonduri externe nerambursabile in baza evaluarii proiectului de investitii depus.

Click here for all the legal updates.