Intrari in vigoare:

 1. Ordonanţa de urgenţă nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, care reglementeaza:
 • Sprijinul financiar pentru angajatorii care organizeaza activitate de telemunca, in cuantum de 2500 lei pentru fiecare telesalariat;
 • Posibilitatea angajatorului de a reduce timpul de munca, salariatii beneficiind de indemnizatie;
 • Decontarea partiala a salariului achitat de catre angajatori salariatilor ce au contracte individuale de munca incheiate pe perioada determinata;
 • Masuri de sprijin pentru profesionisti;
 • Masuri de sprijin pentru zilieri;
 1. Legea nr. 167/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, precum şi pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
 • Defineste hartuirea morala la locul de munca si instituie sanctiuni;
 • Constituie hărţuire morală la locul de muncă şi se sancţionează disciplinar, contravenţional sau penal, după caz, orice comportament exercitat cu privire la un angajat de către un alt angajat care este superiorul său ierarhic, de către un subaltern şi/sau de către un angajat comparabil din punct de vedere ierarhic, în legătură cu raporturile de muncă, care să aibă drept scop sau efect o deteriorare a condiţiilor de muncă prin lezarea drepturilor sau demnităţii angajatului, prin afectarea sănătăţii sale fizice sau mentale ori prin compromiterea viitorului profesional al acestuia, comportament manifestat în oricare dintre următoarele forme:
     • conduită ostilă sau nedorită;
     • comentarii verbale;
     • acţiuni sau gesturi.
 1. Ordinul nr. 721 emis de presedintele Consiliului Concurentei privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind desfăşurarea audierilor şi adoptarea deciziilor în cadrul Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 509/2015
 • Modificarile vizeaza in mare parte posibilitatea desfasurarii audierilor prin videoconferinta in perioada starii de urgenta si de alerta;
 1. Hotărârea nr. 628/2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie
 • Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza acestei scheme până la data de 31 decembrie 2023, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat şi a hărţii regionale autorizate de Comisia Europeană, în limita bugetului anual alocat schemei. HG 807/2014 are ca scop instituirea unei scheme de ajutor de stat cu impact major în economie, având ca obiectiv dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii.

Click here for all the legal updates.