Noutati legislative

1. Hotararea de Guvern nr. 1065/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 14 decembrie 2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 • Incepand cu data de 14 decembrie 2020 s-a prelungit cu 30 zile starea de alerta pe teritoriul Romaniei;
 • Au fost stabilite toate masurile aplicabile in aceasta perioada privind cresterea capacitatii de raspuns, asigurarea rezilientei comunitatilor, diminuarea impactului tipului de risc.

2. Legea nr. 282/2020 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca

 • Stabileste reguli noi in ceea ce priveste reducerea temporara a timpului de munca, sens in care angajatorii pot reduce timpul de munca al salariatilor cu cel mult 50% din durata zilnica, saptamanala sau lunara prevazuta in contractul individual de munca pe perioada starii de urgenta/alerta/asediu dar si pe o perioada de pana la 3 luni de la data incetarii ultimei perioade in care a fost instituita starea de urgenta/alerta/asediu;
 • Se stabileste ca reducerea timpului de munca se aplica si in cazul programului de munca in ture sau in cazul programului de munca inegal;
 • Se stabilesc documentele ce trebuie sa insoteasca cererea pentru decontarea indemnizatiei;
 • S-a stabilit ca sprijinul financiar se acorda pana la 31 decembrie 2020 angajatorilor pentru angajatii care au lucrat in regim de telemunca in perioada de urgenta sau a starii de alerta pentru cel putin 15 zile lucratoare.

3. Ordinul nr. 1707/3436/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului culturii nr. 743/2.802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevazute la art. XV alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificarile si completarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru stabilirea unor masuri suplimentare de protectie sociala

 • S-a modificat modelul documentelor de depus in vederea obtinerii indemnizatiei de 75% din castigul salarial mediu brut pentru persoanele fizice care obtin venituri exclusiv din drepturile de autor si drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, republicata, care intrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2;
 • Modelul prevazut se utilizeaza incepand cu drepturile aferente lunii noiembrie 2020.

4. Ordinul nr. 1708/1531/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului tineretului si sportului nr. 742/493/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevazute la art. XV alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificarile si completarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru stabilirea unor masuri suplimentare de protectie sociala

 • S-a modificat modelul documentelor de depus in vederea obtinerii indemnizatiei de 75% din castigul salarial mediu brut pentru perioada suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva, din initiative structurii sportive, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2;
 • Modelul prevazut se utilizeaza incepand cu drepturile aferente lunii noiembrie 2020.

5. Ordonanta de urgenta nr. 211/2020 privind prelungirea aplicarii unor masuri de protectie sociala adoptate in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca

 • Se prelungeste termenul de acordare a indemnizatiilor conform articolelor XI si XV din OUG nr. 30/2020, sens in care se vor acorda pana la 30 iunie 2021;
 • Masura se aplica si angajatorilor a caror activitate a suspendata ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de directiile de sanatate publica.

6. Hotararea nr. 1046/2020 privind completarea Hotararii Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare si de plata a sumelor acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca

 • Prevede ca masurile privind acordarea indemnizatiilor in cazul reducerii temporare a timpului de munca pentru salariati, precum si pentru profesionisti sau persoanele care incheie conventii individuale in baza Legii nr. 1 /2005 se acorda pana la 30 iunie 2021.

7. Ordinul nr. 2998/2020 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 in cazul debitorilor care au datorii principale in cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei

 • Stabileste reguli noi privind accesarea masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare;
 • In acest sens, debitorii eligibili pot depune notificarea privind intentia de restructurare a obligatiilor bugetare pana la data de 31 martie 2021.

8. Legea nr. 279/2020 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • S-a modificat lista localitatilor pentru care sunt aplicabile prevederile privind reducerea varstei de pensionare cu 2 ani pentru persoanele care au locuit cel putin 30 ani in zonele afectate de poluarea remanenta din cauza extractiei, prepararii si arderii carbunelui sau a sisturilor bituminoase, a extractiei si prepararii minereurilor de uraniu, a extractiei si prelucrarii minereurilor feroase si neferoase cu continut de praf sau de emisii de gaze cu efect de sera, de amoniac si derivate, de cupru, plumb, sulf, azot, fosfor, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat si siliciu ori de radiatii din minereuri radioactive, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, cianuri, de pulberi metalice si/sau de cocs metalurgic, a prelucrarii titeiului sulfuros, desulfurarea benzinei, a titeiului parafinos si neparafinos, a distilarii titeiului in vederea producerii pacurii si a uleiurilor.

*****

Click here for all the legal updates.