Va prezentam mai jos ultimele noutati si modificari legislative susceptibile de a avea un impact asupra mediului de afaceri si/sau al societatii in ansamblul ei.

1. Ordonanta de urgenta nr. 195/2020 privind masuri in domeniul registrului comertului 

  • Masurile prevazute la art. 26-28 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor masuri, incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 179/2020, cu completarile ulterioare, se aplica in continuare, pe o perioada de 9 luni de la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta. Masurile prevazute la art. 26-28 din OUG nr. 70/2020 sunt cele care se refera la posibilitatea depunerii declaratiilor pe propria raspundere si a specimenelor de semnatura sub forma de inscris sub semnatura privata;
  • Au fost adoptate masuri de simplificare a formalitatilor la registrul comertului in ceea ce priveste declaratia pe propria raspundere privind desfasurarea activitatii societatii la sediu sau la sediile secundare.

2. Ordinul nr. 4003/2020 al Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM in vederea realizarii de procese de dezvoltare a unor modele conceptuale inovative in domeniile de specializare inteligenta, in cadrul Programului operational regional 2014-2020 

Actul normativ aproba o schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor in vederea realizarii de procese de dezvoltare a unor modele conceptuale inovative in domeniile de specializare inteligenta, in cadrul Programului operational regional 2014-2020, prin axa prioritara 1 “Promovarea transferului tehnologic”, prioritatea de investitii 1.1 “Promovarea investitiilor in C&I, dezvoltarea de legaturi si sinergii intre intreprinderi, centrele de cercetare si dezvoltare si invatamantul superior, in special promovarea investitiilor in dezvoltarea de produse si de servicii, transferul de tehnologii, inovarea sociala, ecoinovarea si aplicatiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de retele si de grupuri si inovarea deschisa prin specializarea inteligenta, precum si sprijinirea activitatilor de cercetare tehnologica si aplicata, liniilor- pilot, actiunilor de validare precoce a produselor, capacitatilor de productie avansate si de prima productie, in special in domeniul tehnologiilor generice esentiale si difuzarii tehnologiilor de uz general” – obiectivul specific 1.2 – Cresterea inovarii in companii prin sprijinirea abordarilor multisectoriale rezultate in urma implementarii “Initiativei regiuni mai puţin dezvoltate” in Romania.

3. Ordinul nr. 1600/2020 al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevazute la art. XII alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificarile si completarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru stabilirea unor masuri suplimentare de protectie sociala 

Au fost modificate documentele tipizate ce trebuie depuse in vederea obtinerii indemnizatiilor de la bugetul de stat in cazul suspendarii contractelor individuale de munca din initiativa angajatorului in temeiul reducerii sau intreruperii temporare a activitatii total sau partial ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada starii de urgenta/starii de alerta.

4. Hotararea nr. 945/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit protectie internationala sau un drept de sedere in Romania, precum si a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si a cetatenilor Confederatiei Elvetiene

Se stabilesc conditiile dobandirii accesului la un loc de munca, la o locuinta, la sistemul de invatamant, dar si protocolul de participare in programul de integrare, cazare si ajutorul financiar a strainilor care au dobadit protectie internationala sau un drept de sedere in Romania, precum si a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si a cetatenilor Confederatiei Elvetiene.

5. Hotararea nr. 967/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 14 noiembrie 2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

  • S-a dispus prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei cu inca 30 zile;
  • Au fost adoptate masuri noi pentru cresterea capacitatii de raspuns, pentru asigurarea rezilientei comunitatilor, pentru diminuarea impactului tipului de risc.

 6. Inalta Curte de Casatie si Justitie – ICCJ – Decizie nr. 16/2020 din 20 iulie 2020

  • Admite recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si, in consecinta, stabileste ca: “In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 13 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, raportate la dispozitiile art. 31 coroborate cu cele ale art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul de prescriptie a raspunderii contraventionale pentru contraventiile prevazute de art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991, republicata, constand in executarea, fara autorizatie de construire, a unei constructii ce cuprinde toate elementele structurale necesare pentru a fi considerata terminata la data constatarii contraventiei, curge de la data terminarii in fapt a constructiei.”
  • Contraventia prevazuta de Art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991 consta in: “a) executarea sau desfiintarea, totala ori partiala, fara autorizatie a lucrarilor prevazute la art. 3, cu exceptia celor mentionate la lit. b), de catre investitor si executant;”

*****

Click here for all the legal updates.