Noutati legislative 8-15.09.2022

1.Codul privind Clasificarea Ocupatiilor din Romania (COR) a fost, din nou, actualizat

 • Au fost introduse 13 noi ocupatii, dupa cum urmeaza: arhitect in domeniul tehnologiei blockchain, designer jocuri digitale, dezvoltator interfata cu utilizatorul, dezvoltator in domeniul tehnologiei blockchain, dezvoltator jocuri digitale, expert in optimizarea motoarelor de cautare, inginer de date complexe (big data), inginer de integrare, inginer in domeniul tehnologiilor cloud, inginer viziune computerizata, manager de continut web, proiectant de sisteme informatice inteligente pentru TIC, tehnician TIC;
 • Actul normativ care introduce aceste modificari este Ordinul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si Institutului National de Statistica nr. 1348/784/2022.

2. Codul de Procedura Fiscala a suferit noi modificari

 • Actul normativ care modifica Codul de Procedura Fiscala este Ordonanta nr. 31/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedura fiscala;
 • Printre modificarile aduse enumeram:
  • Se modifica regulile privind comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanta a actului administrativ fiscal emis in forma electronica, iar acesta se considera comunicat la data punerii la dispozitia contribuabilului/platitorului prin aceste mijloace;
  • Acum un contribuabil poate sa depuna cerere pentru emiterea unei solutii fiscale pentru o singura situatie fiscala de fapt viitoare si o singura obligatie fiscala principala;
  • Cu privire la colaborarea cu contribuabilului cu organele fiscale pentru stabilirea situatiei de fapt, se precizeaza ca se poate stabili de comun acord ca aceasta sa se realizeze prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare la distanta;
  • Organele fiscale vor publica de acum o lista a contribuabililor care nu au obligatii restante, adica a celor care au declarat si achitat la scadenta obligatiile fiscale de plata si care nu au obligatii restante;
  • Se introduce un nou caz de suspendare a prescriptiei, respectiv pe perioada cuprinsa intre data decesului persoanei fizice la care era in curs de desfasurare o actiune de inspectie fiscala/verificare a situatiei fiscale personale si data luarii la cunostinta de catre organul de inspectie/verificare ca exista sau nu succesori, dupa caz;
  • In cazul in care sunt sesizate organele de urmarire penale, se prevede faptul ca inspectia fiscala inceteaza numai pentru obligatiile si perioadele fiscale care au facut obiectul sesizarii. Daca ulterior procurorul dispune clasarea ori renuntarea la urmarirea penala sau daca instanta lasa nesolutionata actiunea civila, organul de inspectie fiscala poate relua inspectia;
  • In urma primirii rezultatelor controlului antifrauda, contribuabilul poate formula un punct de vedere, care, conform modificarilor, trebuie analizat la nivelul Directiei generale antifrauda fiscala, urmand sa se dispuna si refacerea controlului sau a procesului-verbal/actului de control, daca se dovedeste necesar in urma acestei analize.

3. Durata concediului paternal s-a prelungit la 10 zile

 • OUG nr. 117/2022 modifica si completeaza Legea concediului paternal nr. 210/1999 si stabileste noi reguli privind concediul paternal;
 • Tatal copilului nou-nascut care are calitatea de lucrator are dreptul la un concediu paternal platit de 10 zile lucratoare, fata de 5 zile lucratoare cum era pana acum;
 • Tatii care fac un curs de puericultura (metode de crestere si dezvoltare armonioasa a copiilor in primii ani de viata), isi pot prelungi durata concediului paternal cu doar 5 zile, nu cu 10 zile cum era reglementarea anterioara, dar prelungirea se va acorda pentru fiecare nou-nascut, nu doar o singura data;
 • Concediul paternal se va acorda de acum doar tatilor care desfasoara activitate in baza unui raport de munca sau de serviciu. De asemenea, sunt asimilati salariatilor si beneficiaza de acest concediu si cei cu contracte din activitate sportiva, cu conventii de munca individuale, directorii cu contract de mandat, cei cu contract de management, precum si cei care desfasoara activitati ca urmare a unei functii de demnitate publica;
 • Angajatorii sunt obligati: (i) sa informeze salariatii despre aceste modificari, (ii) sa acorde acest concediu tatilor si (iii) sa nu concedieze salariatii care se afla in concediu paternal. Interdictia nu se poate aplica in cazul reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului. Nerespectarea acestor obligatii se sanctioneaza cu amenda intre 4.000-8.000 RON.

 

Pentru mai multe detalii privind implementarea si aplicarea actelor normative, nu ezitati sa contactati Mihai & Co. Business Lawyers.

Click here for all the legal updates.