Noutati legislative – 08.04.2024-15.04.2024

1. A fost ajustata din nou  obligatia de plata a CASS pentru concediile medicale prevazute de OUG 158/2005

 • Act modificator: Ordonanta de urgenta 34/2024 privind unele masuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mama-nou-nascut defavorizate cu tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile pentru nou-nascuti, pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si prorogarea unui termen;
 • Data intrare in vigoare: 12.04.2024;
 • OUG 34/2024 cuprinde o ajustare a obligatiei de a plati CASS pentru concediile medicale din OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate ce a fost introdusa la data de 1 ianuarie 2024, prin OUG 115/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare in domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscala, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene;
 • Ca urmare a noilor modificari, Codul fiscal prevede, in mod expres, la art. 155 alin. 1, lit. i, faptul ca CASS trebuie platita pentru indemnizatiile cu urmatoarele coduri (stabilite conform Ordinului Ministerului Sanatatii 1.192/2020):
  • cod 01 – concediul medical pentru boli obisnuite;
  • cod 07 – concediul medical pentru carantina;
  • cod 10 – indemnizatia pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala;
 • Din cuprinsul art. 154 alin. 1 lit. i Cod Fiscal reiese faptul ca toate celelalte concedii medicale stabilite prin OUG 158/2005 au redevenit scutite de la plata CASS. Printre acestea, amintim concediile medicale pentru urgente medico-chirurgicale, pentru maternitate, pentru ingrijirea copilului bolnav sau pentru risc maternal;
 • Conform art. 17 alin. 2 din OUG 34/2024 modificarile de mai sus se aplica si pentru indemnizatiile aferente concediilor medicale a caror perioada de acordare inceteaza dupa data intrarii in vigoare a OUG 34/2024.

2. Au fost introduse sapte noi ocupatii in clasificarea ocupatiilor din Romania

 • Act normativ: Ordinul 573/2024 privind completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011;
 • Data intrare in vigoare: 12.04.2024;
 • Anexa la Ordinul 573/2024 cuprinde sapte noi ocupatii care completeaza Clasificarea ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere), astfel:
  • atasat pentru munca si afaceri sociale – Cod COR 242239;
  • farmacist primar – Cod COR 226205;
  • inginer transporturi rutiere de marfuri – Cod COR 214144;
  • inginer transporturi rutiere de persoane – Cod COR 214145;
  • manager de cost pentru dezvoltarea proiectului- Cod COR 242122;
  • programator grafic de executie pentru realizarea proiectului Cod COR 432206;
  • tehnician mecatronist Cod COR 311540.

3. A fost ratificat Acordul privind Curtea unica in materie de brevete

 • Act de ratificare: Legea 81/2024 pentru ratificarea Acordului privind Curtea unica in materie de brevete, deschis spre semnare si semnat de Romania la Bruxelles la 19 februarie 2013;
 • Data intrare in vigoare: 14.04.2024;
 • Prin acest acord, brevetele europene vor obtine o protectie unitara, eliminandu-se astfel costurile si complexitatile asociate cu protectia in fiecare stat membru in parte;
 • Conform art. 1 din Acord, se instituie o Curte unica in materie de brevete in vederea solutionarii litigiilor referitoare la brevetele europene si la brevetele europene cu efect unitar;
 • Curtea unica in materie de brevete este o instanta comuna statelor membre contractante si, prin urmare, face obiectul acelorasi obligatii in temeiul dreptului Uniunii ca orice instanta nationala din statele membre contractante;
 • Potrivit art. 3 din Acord, acesta se aplica: oricarui brevet european cu efect unitar; oricarui certificat de protectie suplimentara eliberat pentru un produs protejat de un brevet; oricarui brevet european a carui valabilitate nu a expirat inca la data intrarii in vigoare a prezentului acord sau care a fost eliberat dupa aceasta data; oricarei cereri de brevet european care este pendinte la data intrarii in vigoare a Acordului sau care a fost depusa dupa aceasta data;
 • 3 din Legea 81/2024 desemneaza Ministerul Justitiei si Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, in limitele competentelor fiecaruia, ca institutii centrale responsabile cu monitorizarea implementarii Acordului privind Curtea unica in materie de brevete.

Click here for all the legal updates.