Noutati legislative 15-29.08.2022

1. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila a fost modificata

 • Ordonanta nr. 26/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila a intrat in vigoare in data de 29 august 2022;
 • Conform acesteia, incepand cu 24 septembrie 2023, va fi operational Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila (SIIEASC), menit sa faciliteze obtinerea actelor de stare civila;
 • Persoanele fizice vor putea depune cererile in materie de stare civila la oricare serviciu public comunitar local de evidenta a persoanelor sau primarie.

2. A fost aprobat Ghidului de finantare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate

 • Prin Ordinul nr. 2261/2022 a fost aprobat Ghidul de finantare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate ce a intrat in vigoare de la 24 august;
 • Conform acestui nou program, proprietarul unui autovehicul uzat va putea primi un stimulent de casare in valoare de 3.000 lei pentru achizitionarea unui autovehicul care sa nu aiba norma de poluare de Euro 4 sau mai mica;
 • Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca proprietarul sunt urmatoarele:

a) este persoana fizica cu domiciliul/resedinta in Romania;

b) are domiciliul/resedinta pe raza teritoriala a UAT-ului solicitant de finantare;

c) detine in proprietate un autovehicul uzat inmatriculat pe numele sau de cel putin 5 ani si se afla in evidentele fiscale ale UAT-ului solicitant de finantare;

d) nu este inregistrat cu obligatii restante de plata a taxelor, impozitelor, amenzilor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, conform prevederilor legale in vigoare;

e) nu a obtinut si nu este pe cale sa obtina finantare prin proiecte ori programe finantate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru acelasi autovehicul uzat cu care participa in Program;

f) nu este condamnat pentru infractiuni impotriva mediului, prin hotarare judecatoreasca definitiva.

 • Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca autovehiculul casat sunt urmatoarele:

a) este inregistrat in evidentele fiscale ale UAT solicitant;

b) la data participarii in Program are o vechime mai mare sau egala cu 15 ani, calculata de la anul fabricatiei;

c) are norma de poluare Euro 3 si/sau inferioara;

d) contine componentele esentiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, sasiu, precum si echipamente electronice de gestionare a functiilor autovehiculului si dispozitive catalizator, daca acestea au fost prevazute din fabricatie).

3. Ajutor de stat pentru retehnologizarea IMM-urilor

 • Detaliile acestui program se regasesc in Ordinul nr. 2096/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea prin granturi pentru investitii in retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacitatii de rezilienta, aferenta Programului operational Competitivitate 2014-2020, axa prioritara 4 – “Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de criza in contextul pandemiei de COVID-19 si al consecintelor sale sociale si asupra pregatirii unei redresari verzi, digitale si reziliente a economiei”, prioritatea de investitii 13i “Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de criza in contextul pandemiei de COVID-19 si al consecintelor sale sociale si pregatirea unei redresari verzi, digitale si reziliente a economiei”, obiectivul specific 4.1 – “Consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor afectate de pandemia de COVID-19”, actiunea 4.1.1 “Investitii in activitati productive”;
 • Ajutoarele de stat se acorda sub forma de granturi cu o valoare cuprinsa intre 50.000 euro si 500.000 euro, pentru investitii in retehnologizarea acordate IMM-urilor pentru refacerea capacitatii de rezilienta.

4. Ajutoare exceptionale pentru producatorii agricoli, crescatori din sectorul suin si cel agricol

 • Actul normativ relevant este Hotararea Guvernului nr. 1053/2022 privind acordarea unor ajutoare exceptionale producatorilor agricoli, crescatori din sectoarele suin si avicol, avand ca scop asigurarea securitatii alimentare sau de corectare a dezechilibrelor pietei prin activitati care vizeaza utilizarea eficienta a resurselor, gestionarea nutrientilor si aplicarea unor metode de productie favorabile mediului si climei, pentru sustinerea activitatii crescatorilor de animale in anul 2022, prin compensarea pierderilor generate de cresterea preturilor la furaje, energie electrica si gaze naturale;
 • Ajutoarele totale acordate per beneficiar vor fi in cuantum maxim de 150.000 pentru sectorul suin sau 100.000 euro pentru sectorul avicol;

 

Pentru mai multe detalii privind implementarea si aplicarea actelor normative, nu ezitati sa contactati Mihai & Co. Business Lawyers.

 Click here for all the legal updates.