Noutati legislative 10-17 iulie 2023

1. Au aparut noi modificari privind procedura de restituire a terenurilor forestiere prin echivalent, cuprinsa de  Legea 165/2013

 • Act modificator: Legea 215/2023 pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic; Data intrare in vigoare: 07.2023;
 • Modificarile vizeaza procedura de restituire a terenurilor forestiere prin echivalent;
 • Potrivit noilor modificari, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor demareaza procedurile legale necesare in vederea schimbarii regimului juridic al terenurilor forestiere apartinand domeniului public al statului si trecerii acestora, in conditiile legii, in proprietatea privata a statului pentru a fi afectate restituirii in natura;
 • Reamintim faptul ca Legea 165/2013 prevedea in mod expres doar cu privire la terenurile agricole, trecerea acestora, anterior restituirii, din domeniul public in domeniul privat al statului. In cazul terenurilor forestiere nu exista o astfel de prevedere, ceea ce a condus la admiterea de catre Curtea Constitutionala a exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 13 alin. (1), care a constatat prin Decizia 395/2017 ca aceste prevederi sunt constitutionale in masura in care restituirea terenurilor forestiere apartinand domeniului public al statului se realizeaza numai dupa trecerea prealabila a acestor terenuri in domeniul privat al statului, in conditiile legii;
 • 7 din Codul silvic a fost, de-asemenea, modificat in vederea corelarii cu noile prevederi din Legea 165/2013.

2. Clarificari privind aplicarea cotei reduse de TVA pentru panouri fotovoltaice si solare termice si pompe de caldura. Noi operatiuni cu cota redusa de TVA.

 • Act normativ: Legea 216/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; Data intrare in vigoare: 14.07.2023;
 • Lega 216/2023 cuprinde mai multe clarificari necesare pentru a pune cu adevarat in aplicare Legea 39/2023 pentru completarea art. 291 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
 • Reamintim faptul ca potrivit Legii 39/2023, incepand din 16 ianuarie 2023, livrarea si instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice si alte sisteme de incalzire eficiente sunt operatiuni carora li se aplica o cota de TVA de 5%, fata de 19% anterior, numai daca acestea sunt destinate locuintelor sau cladirilor autoritatilor publice;
 • Potrivit noilor modificari ale art. 291 alin. 3 din Codul fiscal, TVA-ul de 5% se aplica inclusiv pentru livrarea de rumegus, deseuri si resturi de lemn, care sunt folosite pentru incalzire (indiferent ca sunt aglomerate sau nu sub forma de pelete/brichete).

3. A fost stabilit de catre ANAF cum procedeaza firmele, in cazul sponsorizarilor, daca dupa redirectionare impozitul se rectifica, fiind redus.

 • Act normativ: Ordinul 1090/2023 pentru aprobarea Procedurii privind determinarea si regularizarea diferentei de impozit pe profit/impozit pe veniturile microintreprinderilor care a fost redirectionata in plus fata de sumele care pot fi redirectionate, potrivit legii, precum si privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa; Data intrare in vigoare: 13.07.2023;
 • Ordinul prevede procedura de plata catre Fisc a diferentei redirectionate in plus in situatia in care, ulterior redirectionarii, este nevoie de o rectificare a impozitului pe afacere, acesta fiind diminuat;
 • Reamintim faptul ca potrivit Codului fiscal, daca nu este fructificata valoarea maxima ce poate fi scazuta din ambele impozite pe afaceri prin sponsorizari, firmele pot alege sa redirectioneze diferenta ramasa in maximum sase luni de la termenul declaratiei 100 (impozitul micro pe trimestrul IV) sau al declaratiei 101 (impozitul anual pe profit). Redirectionarea se face tot pentru sponsorizari prin formularul 177;
 • Pentru a implementa procedura amintita, prin acest Ordinul au fost operate si unele modificari in privinta formularului 100.

4. Au aparut doua noi specializari pentru care se pot organiza programe de formare profesionala

 • Act normativ: Ordinul 1052/2023 privind modificarea si completarea Listei specializarilor si a perfectionarilor pentru care furnizorii de formare profesionala a adultilor au dreptul sa organizeze programe de formare profesionala finalizate cu certificate de absolvire cu recunoastere nationala pentru absolventii de studii universitare, prevazuta in anexa la Ordinul ministrului muncii si justitiei sociale si al ministrului educatiei nationale nr. 1.151/4.115/2018; Data intrare in vigoare: 11.07.2023;
 • Lista specializarilor pentru care pot fi organizate programe de specializare a fost extinsa cu doua noi profesii, respectiv ”manager al sistemelor de management de mediu” si de ”specialist in managementul deseurilor”, iar cursurile vor putea fi urmate de absolventii de studii universitare;
 • De asemenea, Ordinul prevede ca denumirea specializarii ”auditor de sistem de management pentru sanatate si securitate ocupationala” sa fie schimbata in ”auditor de sistem de management al sanatatii si securitatii in munca”.

5. Nu mai trebuie transmise in original la AFM imputernicirile notariale, in cazul depunerii online a declaratiilor de mediu

 • Act normativ: Ordinul 1908/2023 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 572/2019 pentru depunerea declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanta; Data intrare in vigoare: 12.07.2023;
 • Potrivit Ordinului Ministerului Mediului 572/2019, depunerea electronica a declaratiilor de mediu, in platforma eTax, este posibila prin intermediul reprezentantului legal al firmei sau prin intermediul unui imputernicit al reprezentantului legal;
 • Din ratiuni de debirocratizare, Ordinul 1908/2023 a eliminat obligatia de a depune imputernicirile notariale originale la AFM, indiferent ca se depun in persoana sau prin posta clasica ori curier.

6. S-a stabilit simbolul ce aparea pe etichetele sticlelor pentru care se va plati garantie

 • Act normativ: Ordinul 1802/2023 pentru aprobarea simbolului care indica apartenenta la sistemul de garantie-returnare; Data intrare in vigoare: 10.07.2023;
 • Prin acest ordin, Ministerul Mediului a stabilit simbolul care indica apartenenta unui produs la SGR (sistemul de garantie-returnare) – obligatoriu din 30.11.2023- si care va aparea pe ambalajul sau eticheta acestuia:

 • Simbolul de mai sus este unic la nivel national pentru toate ambalajele SGR si se va aplica direct pe ambalaj, pe eticheta produsului sau pe eticheta suplimentara, dupa caz. El trebuie sa fie vizibil, lizibil, durabil si nu se va suprapune cu un alt element grafic al ambalajului sau al etichetei;
 • Regulile mecanismului stabilesc ca, atunci cand vor cumpara bauturi ambalate în recipiente facute din sticla, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 si trei litri, consumatorii vor trebui sa lase la magazin 50 de bani pentru fiecare dintre recipiente;
 • Ulterior, pentru a-si recupera garantia platita, consumatorii sau utilizatorii finali vor putea restitui ambalajul SGR la orice punct de returnare de pe teritoriul Romaniei, indiferent de locul din care a fost achizitionat produsul ambalat si fara a putea fi conditionati de prezentarea bonului fiscal pentru a primi banii.

 

Click here for all the legal updates.