ANAF aproba declaratia unica 2024: actualizari esentiale pentru persoanele fizice ce obtin venituri din activitati independente

Noutati legislative – 08.01.2024-14.01.2024

1.Declaratia unica ce trebuie folosita in 2024 de persoanele fizice, aprobata de ANAF

 • Act normativ: Ordinul 6/2024 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului 212 ”Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice”;
 • Data intrare in vigoare: 09.01.2024;
 • ANAF a aprobat noul model al declaratiei unice pentru persoanele fizice (formularul 212);
 • Noua forma a declaratiei 212 este folosita de persoanele fizice pentru definitivarea taxelor pe veniturile realizate in 2023, dar si pentru estimarea taxelor pe veniturile estimate in 2024;
 • Noul model a fost aprobat ca urmare a mai multor modificari legislative aparute incepand cu anul 2022, respectiv: OG 16/2022, Legea 142/2022, Legea 296/2023, OUG 115/2023 si Legea 412/2023, in domeniul fiscal.

2. Din 2024, grupurile multinationale si nationale mari datoreaza un impozit pe profit efectiv de 15%

 • Act normativ: Legea 431/2023 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de intreprinderi multinationale si a grupurilor nationale de mari dimensiuni;
 • Data intrare in vigoare: 08.01.2024;
 • Legea transpune Directiva europeana 2.523/2022 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de intreprinderi multinationale si a grupurilor nationale de mari dimensiuni in Uniune;
 • In esenta, legea prevede un impozit minim pe profit efectiv in cota de 15%, ce este datorat de grupurile multinationale si nationale mari in situatiile in care rata efectiva de impozitare din Romania ajunge sa fie sub acest nivel minim (pe fondul facilitatilor fiscale);
 • Concret, societatile multinationale sau nationale care fac parte din grupuri care au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 750 de milioane de euro in cel putin doi ani din perioada 2020 – 2023 vor datora, incepand de la 1 ianuarie 2024, un impozit pe profit efectiv de minimum 15%. Astfel, multinationalele care au o rata efectiva de impozitare a profitului mai mica de 15% in Romania vor contribui la bugetul national cu diferenta pana la acest prag;
 • Primul an de aplicare a impozitului minim global este 2024, insa primul termen de raportare si plata este stabilit la 18 luni de la finalul anului 2024 – adica la 30 iunie 2026. Ulterior, incepand cu al doilea an, termenul de raportare si plata este stabilit la 15 luni de la finalul anului vizat (31 martie 2027 pentru anul 2025 samd).

Autorizatia de construire si extrasul de carte funciara privind intabularea constructiei, vor fi necesare pentru obtinerea certificatelor de clasificare la unitatile de cazare

 • Act normativ: Ordinul 1552/2023 pentru modificarea si completarea articolului 4 din Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare si alimentatie publica, a licentelor si brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Turism nr. 65/2013;
 • Data intrare in vigoare: 09.01.2024;
 • Potrivit modificarilor (art. 4,alin. 1, lit. f) din Norme, la documentatia necesara pentru eliberarea certificatului de clasificare este ceruta, din 9 ianuarie 2024, autorizatia de construire (sau documente similare emise de autoritatile competente pentru constructiile care nu necesita autorizatii de construire, dupa caz);
 • Pana la aparitia acestui ordin, in norme era prevazuta doar necesitatea de a fi depusa copia avizului de specialitate emis conform HG nr. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentatiilor de urbanism privind zone si statiuni turistice si a documentatiilor tehnice privind constructii din domeniul turismului;
 • Totodata, se impune, potrivit art. 4, alin.1, lit. g din Norme si depunerea unui extras de carte funciara din care sa rezulte intabularea constructiilor pentru care se solicita clasificarea ca structuri de primire turistice, iar pentru constructiile care au obligatia obtinerii avizului tehnic conform Hotararii Guvernului nr. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentatiilor de urbanism privind zone si statiuni turistice si a documentatiilor tehnice privind constructii din domeniul turismului se va mentiona in extrasul de carte funciara destinatia «constructii administrative si social-culturale».

4. In curand anumite servicii consulare se vor putea solicita si furniza online

 • Act normativ: Legea 13/2024 pentru modificarea si completarea Legii nr. 62/2019 privind activitatea consulara;
 • Data intrare in vigoare: 14.01.2024;
 • Potrivit noilor modificari ale art. 26 din Legea 62/2019, cererea de servicii consulare se depune personal sau, dupa caz, se transmite in format electronic;
 • In functie de tipul de serviciu consular solicitat si de optiunea titularului cererii, documentele eliberate in cadrul activitatii consulare se ridica personal sau, dupa caz, se expediaza prin servicii de curierat, cu suportarea cheltuielilor de expeditie de catre solicitanti, ori se transmit in format electronic, dupa ce au fost emise si semnate cu semnatura electronica calificata;
 • Legea nu stabileste concret categoriile de servicii consulare care se vor putea solicita, respectiv presta in format electronic, documentele eliberate care se vor putea expedia prin servicii de curierat ori procedura de depunere si solutionare a cererilor respective. Toate acestea, precum si alte detalii, vor trebui stabilite dupa intrarea masurilor mentionate in vigoare, respectiv pana in 13 aprilie 2024, prin ordin al ministrului afacerilor externe.

Click here for all the legal updates