Noutati legislative 21.11.2023-04.12.2023

1. Au intrat in vigoare regulile accesului victimelor violentei domestice la locuintele de necesitate sau cele sociale

 • Act modificator: Hotararea 1160/2023 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.275/2000;
 • Data intrare in vigoare: 27.11.2023;
 • Normele metodologice aprobate prin Hotararea 1160/2023 cuprind regulile accesului victimelor violentei domestice la locuintele sociale;
 • Potrivit art. 22 din Normele metodologice, astfel modificate, ca masura complementara celor prevazute de Legea nr. 292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, victimele violentei domestice pot beneficia de locuinte sociale sau de necesitate, astfel:
  1. au acces la locuintele sociale victimele violentei domestice in cazul in care sotii au demarat, potrivit legii, procedura lichidarii comunitatii, partajul bunurilor comune si regularizarea datoriilor;
  2. au acces la locuintele de necesitate victimele violentei domestice in cazul in care a fost emis ordin de protectie provizoriu de politist si/sau ordin de protectie emis de instanta judecatoreasca in conditiile legii.
 • Reamintim ca potrivit Legii 114/1996, astfel cum a fost modificata in anul 2022 prin Legea 253/2022, locuinta de necesitate se acorda victimelor violentei domestice, temporar, in regim de urgenta;
 • Contractul de inchiriere se incheie de catre primarul localitatii sau de catre o persoana imputernicita de acesta, pe baza hotararii consiliului local pe perioada de valabilitate a ordinului de protectie provizoriu emis de politist si/sau a ordinului de protectie emis de instanta judecatoreasca in conditiile legii;
 • Pana la momentul incheierii contractului de inchiriere, victimele violentei domestice pot fi cazate in mod gratuit in locuintele de necesitate disponibile, numai in masura in care autoritatile administratiei publice locale nu detin locuri de cazare disponibile, destinate victimelor violentei domestice, in locuinte protejate sau altele asemenea.

2. A intrat in vigoare o noua reglementare a organizarii sectoarelor de activitate pentru negocierile colective

 • Act normativ: Ordinul 2311/2023 privind stabilirea sectoarelor de negociere colectiva si a codurilor CAEN de 4 cifre aferente acestora, precum si aprobarea Procedurii de incadrare in sectoarele de negociere colectiva a unitatilor definite conform art. 1 pct. 21 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social;
 • Data intrare in vigoare: 24.11.2023;
 • Potrivit art. 1 pct. 23 din Legea 367/2022 privind dialogul social, sectoarele economiei nationale in care partenerii sociali convin sa negocieze colectiv se stabilesc de catre Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social si se aproba prin ordin al ministrului responsabil cu dialogul social;
 • Atfel ca Ordinul are ca obiect stabilirea sectoarele de negociere colectiva si a codurilor CAEN de 4 cifre aferente acestora, prevazute in Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN si a procedurii de incadrare in acestea;
 • Ordinul listeaza cele 58 de sectoare si codurile CAEN aferente fiecaruia;
 • Potrivit art. 2 din Ordin, incadrarea intr-un sector de negociere colectiva a unitatii se realizeaza conform codului CAEN principal de activitate;
 • In cazul in care unele activitati se regasesc in mai multe sectoare de negociere colectiva angajatorii pot solicita incadrarea unitatii in unul dintre aceste sectoare, daca au codul CAEN principal in unul dintre sectoarele respective;
 • Conform art. 3 din Ordin, incadrarea in sectorul de negociere colectiva solicitat se efectueaza pe perioada de valabilitate a contractului colectiv de munca, respectiv de la data inregistrarii cererii, si se prelungeste de drept daca nu exista o alta solicitare a angajatorului respectiv.

3. Firmele vor putea accesa  credite de investitii pentru extinderea afacerilor proprii

 • Act normativ: Ordinul 1341/2023 pentru aprobarea procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevazute in cadrul Programului de accelerare a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii;
 • Data intrare in vigoare: 22.11.2023;
 • Ordinul a aprobat procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevazuta in cadrul Programului de accelerare a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii (“Programul”), al carei continut este prevazut in anexa Ordinului (“Anexa”);
 • Prevederile Ordinului vor fi duse la indeplinire de catre Directia generala antreprenoriat si finantari pentru IMM si agentiile pentru intreprinderi mici si mijlocii;
 • Obiectivul Programului il constituie sustinerea investitiilor in sectoarele economice prioritare stabilite prin procedura cuprinsa in Anexa, cresterea volumului de activitate si a competitivitatii IMM din aceste sectoare;
 • In esenta, se prevede ca firmele mici si mijlocii pot accesa credite de investitii la bancile inscrise in program, cu o componenta de ajutor nerambursabil de pana la 500.000 de lei (ajutor de minimis sub forma de prima de capital);
 • Programul se adreseaza IMM-urilor care sunt infiintate, pana la finalul anului 2019, ca societati sau cooperative (100% private), care sunt active pe teritoriul Romaniei si care sunt lipsite de probleme financiare;
 • Sunt eligibile activitatile derulate pe codurile CAEN aferente urmatoarelor diviziuni: 41 – Constructii de cladiri, 63 – Activitati de servicii informatice, 74 – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice, 79 – Activitati ale agentiilor turistice si ale turoperatorilor, alte servicii de rezervare si asistenta turistica, 86 – Activitati referitoare la sanatatea umana;
 • Concret, companiile se vor inscrie in program direct la bancile partenere, care vor gestiona activitatea impreuna cu reprezentantii MEAT. Inscrierile se vor derula online, pe principiul primul venit, primul servit, timp de cinci zile lucratoare.

4. A intrat in vigoare Codul Roman al Sustenabilitatii, ce poate fi folosit de orice firma interesata

 • Act normativ: Hotararea 1117/2023 privind aprobarea Metodologiei pentru raportarea durabilitatii – Codul roman al sustenabilitatii; Data intrare in vigoare: 21.11.2023;
 • Potrivit Metodologiei, “Codul Roman al Sustenabilitatii” reprezinta o metodologie pentru raportarea durabilitatii care ofera indrumari clare cu privire la cerintele de continut si procesul de intocmire a rapoartelor de sustenabilitate pentru entitati interesate;
 • Din Metodologie reiese faptul ca rapoartele publicate in cadrul platformei Codului pot fi accesate transparent de toate partile interesate. Astfel, acestea pot ajuta atat la identificarea de bune practici dezvoltate de entitatile raportoare, care pot fi preluate si adaptate la nivelul altor entitati, dar pot veni si in sprijinul investitorilor sau al altor entitati care iau decizii financiare sau comerciale in baza practicilor de sustenabilitate ale companiilor raportoare;
 • Utilizarea acestei metodologii aduce o multitudine de beneficii, inclusiv transparenta si simplificarea procesului de raportare, cresterea vizibilitatii companiilor care raporteaza si facilitarea accesului la bunele practici in domeniul sustenabilitatii;
 • Utilizarea Codului sustenabilitatii este gratuita;
 • Potrivit reglementarilor legale in vigoare, obligatia de a elabora o declaratie nefinanciara care contine informatii privind cel putin aspectele de mediu, sociale si de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea coruptiei si a darii de mita, revine entitatilor care depasesc numarul mediu de 500 de salariati in cursul exercitiului financiar;
 • Codul este insa optional si poate fi folosit atat de companiile obligate in prezent sa faca declaratia nefinanciara, cat si de catre companiile care n-au aceasta obligatie.

Click here for all the legal updates.