Noutati legislative – 19.02.2024-25.02.2024

1. Ajutor de stat pentru transportatorii rutieri, pentru compensarea cresterii pretului la motorina

 • Act normativ: Hotararea 153/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea cresterii accizei la motorina utilizata drept combustibil pentru motor;
 • Data intrare in vigoare: 23.02.2024;
 • Perioada aplicare: 23.02.2024- 31.12.2024;
 • Ajutorul de stat pentru acciza la combustibil va fi acordat sub forma unui grant, pentru operatorii economici licentiati in Romania care desfasoara activitati de transport rutier de marfuri in cont propriu sau contra cost si transport de persoane, motorina vizata fiind cea cu codurile NC de la 2710 19 41 pana la 2710 19 49, astfel cum rezulta din art. 2 al Hotararii;
 • Potrivit art. 5 alin. 2 din Hotarare, valoarea ajutorului de stat acordat pentru compensarea cresterii accizei la motorina este de 13 bani pe litrul de motorina achizitionata;
 • Conform art. 4 alin. 3 din Hotarare, masura instituita se acorda pentru motorina achizitionata incepand cu 30 de zile anterioare publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Hotararii, adica 24.01.2024 si pana la 15 noiembrie 2024;
 • Astfel cum reiese din art. 8 al Hotararii, banii se pot obtine prin depunerea unei cereri (impreuna cu o serie de documente justificative prevazute la art. 9), la Autoritatea Rutiera Romana, in primele 30 de zile ale trimestrului urmator celui pentru care se cere ajutorul. Totusi, pentru alimentarile din perioada 1 octombrie – 15 noiembrie, cererea se depune intre 15 si 30 noiembrie;
 • Conditiile pe care beneficiarii trebuie sa le indeplineasca, sunt prevazute in art. 8 din Hotarare, printre care, transportatorii sa detina o licenta comunitara eliberata in Romania si cel putin un vehicul eligibil, sa fie activi si sa nu aiba probleme financiare.

2. Ajutor de minimis pentru sprijinirea beneficiarilor de ajutor de stat, in contextul COVID-19, afectati de cresterea ROBOR

 • Act normativ: Actul din 2024 SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS pentru sprijinirea beneficiarilor de ajutor de stat in contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, afectati de cresterea ROBOR, aprobat prin Hotararea 152/2024;
 • Data intrare in vigoare: 23.02.2024;
 • Perioada aplicare: 23.02.2024-30.06.2024;
 • Potrivit art. 1 din Schema, aceasta se instituie pentru sprijinirea beneficiarilor de ajutor de stat in contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, afectati de cresterea ROBOR si care are ca obiectiv acordarea diferentelor de dobanda generate de cresterea ROBOR peste limita aprobata la data emiterii acordurilor de finantare in cadrul schemelor de ajutor de stat instituite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii si a intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie – IMM INVEST ROMANIA si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea si finantarea unor programe de garantare in domenii prioritare pentru economia romaneasca;
 • Astfel cum reiese din art. 4 din Schema, ajutorul de minimis se acorda sub forma de grant destinat acoperirii sumelor aferente dobanzii de plata peste cuantumul nominal al acesteia stabilit la data emiterii acordurilor de finantare in cadrul schemelor de ajutor de stat implementate in contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 mentionate mai sus; Potrivit art. 8 din Schema, toate sumele utilizate sunt brute, inainte de orice deducere de impozite si taxe;
 • Criteriile de eligibilitate pentru operatorii economici sunt cuprinse in art. 7 din Schema, printre care, operatorii economici sa aibe de plata dobanda suplimentara peste cuantumul nominal al acesteia stabilit la data emiterii acordurilor de finantare si sa nu fi depasit plafonul de ajutor de stat de 2.300.000 de euro per intreprindere, la data acordarii ajutorului de stat;
 • Furnizorul schemei de ajutor de minimis este Ministerul Finantelor, iar schema este valabila pana la data de 30.06.2024.

Click here for all the legal updates.