Noutati legislative

1. A fost aprobat un ajutor de stat pentru industria materialelor de constructii,Constructplus”.

 • Act normativ: Ordonanta de urgenta 68/2023 pentru aprobarea si finantarea Programului national pentru dezvoltarea productiei interne de produse si materiale de constructii; Data intrare in vigoare: 07.2023; Mentiune: Acordarea ajutoarelor de stat trebuie aprobata prin Decizie a Comisiei Europene;
 • Ordonanta a aprobat Programul national pentru dezvoltarea productiei interne de produse si materiale de constructii, “Constructplus” avand ca obiect sustinerea financiara a investitiilor private pentru infiintarea si/sau dezvoltarea capacitatilor de productie pentru produse si materiale de constructii;
 • Schema de ajutor de stat, ”Constructplus” urmeaza sa ofere sustinere financiara celor care s-au calificat la obtinerea ei sub forma de ajutor de stat nerambursabil pana la maximum 50 milioane euro, suma ce poate acoperi pana la 75% din valoarea investitiei, beneficiarii ajutorului de stat trebuind sa asigure o contributie financiara de cel putin 25% din costurile eligibile totale ale proiectului de investitie, din resurse proprii, sub o forma care sa nu faca obiectul niciunui alt ajutor public;
 • Beneficiarii schemei sunt persoane juridice de drept privat, respectiv intreprinderi inregistrate in scop fiscal in baza Legii societatilor nr. 31/1990;
 • Potrivit art. 4 din Ordonanta, prin acest program se finanteaza urmatoarele tipuri de activitati: infiintarea unei unitati noi, extinderea capacitatii unei unitati existente, diversificarea productiei unei unitati prin produse sau servicii care nu au fost fabricate anterior in unitate, ca investitii initiale dar si ca investitii pentru o noua activitate economica, astfel cum acestea sunt definite de art. 3, pct 13 si 14 din Ordonanta;
 • Mecanismul aferent obtinerii acordului de finantare, conditile de acordare a ajutorului de stat, inclusiv formula de calcul a valorii maxime permisa a ajutorului pentru proiectele depuse vor fi cuprinse in Ghidul solicitantului ce urmeaza sa fie aprobat printr-o hotarare de guvern, care va fi emisa in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a acestei ordonante de urgenta;
 • Informatiile referitoare la data de la care se pot inregistra cererile pentru finantare, precum si actiualizari ale informatilor referitoare la situatia bugetului alocat, vor fi publicate pe site-ul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului.

2. A fost modificata procedura de acordare a facilitatilor fiscale in domeniul constructiilor

 • Act normativ: Ordinul 2044/2023 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.528/2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilitatilor fiscale in domeniul constructiilor; Data intrare in vigoare: 03.07.2023;
 • Ordinul vizeaza procedura de acordare a facilitatilor fiscale din domeniul constructiilor care constau, mai exact, in taxe salariale reduse.

 

3. Au fost aduse noi clarificari in procedura de acordare a facilitatilor fiscale in domeniul agricol si in industria alimentara

 • Act normativ: Ordinul 2043/2023 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.525/2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilitatilor fiscale in sectorul agricol si in industria alimentara; Data intrare in vigoare: 04.07.2023;
 • Ordinul vizeaza procedura de acordare a facilitatilor fiscale in domeniul agricol si in industria alimentara, care constau, mai exact, in taxe salariale reduse.

4. Au intrat in vigoare mai multe masuri menite sa simplifice interactiunea cetatenilor si firmelor cu administratia publica centrala si locala

 • Act modificator: Legea 9/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative; Data intrare in vigoare: 04.07.2023;
 • Legea nr. 9/2023 interzice expres autoritatilor sa mai solicite contribuabililor obiecte de papetarie ori birotica in cadrul procedurilor de furnizare la cerere a serviciilor publice sau de achizitii publice, precum si in cadrul concursurilor pentru functii publice;
 • De asemenea, actul normativ obliga institutiile sa ofere gratuit fotocopierea documentelor necesare in diversele proceduri administrative, atunci cand se solicita astfel de copii dupa actele prezentate de contribuabili;
 • Masurile de simplificare se adauga unora care erau obligatorii deja, ultimele introduse prin Legea 267/2021, care pana la intrarea in vigoare a Legii 9/2023 se aplicau institutiilor centrale (ministere, autoritati etc.), dar nu si primariilor, serviciilor locale, taxelor si impozitelor locale sau persoanelor juridice de drept privat, cu statut de utilitate publica;
 • Conform prezentelor modificari aceste masuri de simplificare urmeaza a se aplica nu doar institutiilor publice centrale dar si celor locale, precum si persoanelor juridice de drept privat care, potrivit legii, au obtinut statut de utilitate publica sau sunt autorizate sa presteze un serviciu public, in regim de putere publica. Astfel ca si primariile, dar si alte institutii sau alte compartimente de specialitate de interes local vor trebui sa ia masuri pentru debirocratizare (directiile de taxe si impozite, cele de urbanism sau cadastru, evidenta populatiei etc.).
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2016 urmeaza a se republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

5. Comerciantii vor inlocui direct produsele daca un consumator va constata o neconformitate in 30 de zile de la livrare

 • Act modificator: Legea 205/2023 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri; Data intrare in vigoare: 09.07.2023;
 • Potrivit modificarilor, consumatorii beneficiaza de inlocuirea directa a bunurilor in cazul in care neconformitatea acestora este constatata la scurt timp dupa livrare, fara a depasi 30 de zile calendaristice;
 • Reamintim ca pana la aparitia acestor modificari consumatorii puteau alege intre repararea sau inlocuirea produsului, ceea ce facea ca, in practica, comerciantii sa opteze, cel putin in prima faza, pentru repararea produsului.

6. Anul 2023- ”Anul Iuliu Maniu”

 • Act normativ: Legea 195/2023 pentru instituirea anului 2023 ca ”Anul Iuliu Maniu”; Data intrare in vigoare: 06.07.2023;
 • Potrivit art. 1 din Lege, se instituie anul 2023 ca “Anul Iuliu Maniu” pentru celebrarea vietii, personalitatii si martiriului marelui om politic Iuliu Maniu impotriva instalarii comunismului in Romania;
 • Cu prilejul sarbatoririi “Anului Iuliu Maniu” se organizeaza evenimente educationale, politice, diplomatice sau culturale dedicate contributiei marelui om politic la unitatea, modernizarea si democratizarea Romaniei.

Click here for all the legal updates.