Noutati legislative  

Pe scurt despre cele mai importante actualizari legislative ale perioadei 12.02. – 18.02.2024:

 1. Serviciul eTAX va fi utilizat de AFM pentru a comunica toate actele fiscale catre contribuabili. Aceasta schimbare vine odata cu intrarea in vigoare a Ordinului 209/2024, extinzand interactiunea online cu contribuabilii si facilitand transmiterea si primirea documentelor fiscale prin intermediul platformei eTAX.
 2. Începand cu 2024, notarii sunt obligati sa depuna lunar Declaratia 208 si sa includa informatii noi despre vanzarile de imobile. Aceasta modificare vine ca urmare a Ordinului 253/2024 si necesita depunerea lunara a declaratiei, impreuna cu numerele cadastrale ale proprietatilor imobiliare vandute.

Mai jos, detaliile acestor ultime acte normative:

1. Serviciul eTAX va fi folosit de AFM pentru a comunica toate actele fiscale catre contribuabili

 • Act modificator: Ordinul 209/2024 privind modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 572/2019 pentru depunerea declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanta;
 • Data intrare in vigoare: 13.02.2024;
 • Conform modificarilor, serviciul eTAX va fi folosit de AFM pentru a extinde interactiunea online cu contribuabilii;
 • Potrivit noului art.31 din Ordinul 572/2019, actele administrativ-fiscale si alte acte emise in forma electronica de catre Administratia Fondului pentru Mediu in executarea legii se comunica prin mijloace electronice de transmitere la distanta prin intermediul serviciului «eTAX – comunicare AFM online»;
 • Prin intermediul eTAX se pot comunica de catre Administratia Fondului pentru Mediu documente sau informatii, altele decat cele prevazute la alineatul de mai sus, in masura in care acestea sunt detinute si sunt prevazute in Ordin;
 • In concret, potrivit Anexei 3 din Ordin, urmatoarele documente vor fi transmise prin eTAX: Decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii la Fondul pentru mediu, Titlu executoriu, Somatie, Decizie de incetare a masurilor de executare silita, Certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, Fise de declaratii si incasari, Raspunsul AFM la cererea de inregistrare in Registrul AFM-APR, Notificari, Informari, Anunturi;
 • In cazul utilizarii eTAX nu se mai utilizeaza si alta modalitate de comunicare a actului administrativ-fiscal sau a actului emis de Administratia Fondului pentru Mediu in executarea legii;
 • Conform art. 9 din Ordinul 572/2019, in cazul comunicarii prin serviciul «eTax – comunicare AFM online» a actelor administrativ-fiscale ori a altor acte emise de Administratia Fondului pentru Mediu in executarea legii, acestea se considera comunicate, respectiv indeplinite, in termen de 15 zile de la data punerii la dispozitia contribuabilului a documentului in eTAX. Acest termen incepe sa curga din ziua urmatoare datei punerii la dispozitia contribuabilului a documentului;
 • Actele administrativ-fiscale ori alte acte emise de Administratia Fondului pentru Mediu in executarea legii se semneaza cu o semnatura electronica calificata, fiind valabile fara semnatura persoanelor imputernicite ale Administratiei Fondului pentru Mediu, potrivit legii, si fara stampila institutiei;
 • Prin intermediul eTAX contribuabilii pot transmite Administratiei Fondului pentru Mediu declaratii, cereri sau alte documente.

2. Din 2024, notarii trebuie sa depuna lunar declaratia 208 si sa includa o informatie noua despre vanzarile de imobile

 • Act modificator: Ordinul 253/2024 pentru modificarea modelului, continutului si instructiunilor de completare ale formularului 208 ”Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal”, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului justitiei nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plata si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare utilizate in administrarea impozitului pe venit;
 • Data intrare in vigoare: 16.02.2024;
 • Potrivit Ordinului, formularul prevazut in anexa se utilizeaza pentru declararea informatiilor privind tranzactiile de proprietati imobiliare din patrimoniul personal prin procedura notariala, incheiate incepand cu data de 1 ianuarie 2024;
 • Modificarile privind declaratia 208 se regasesc in OUG 115/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare in domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscala, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene (art. LIII, pct. 68, 69, 84). Acestea sunt puse in aplicare efectiv prin Ordinul 253/2024;
 • In primul rand, notarii trebuie sa depuna lunar formularul, in conditiile in care pana acum il depuneau semestrial. In al doilea rand, in declaratie trebuie trecute si numerele cadastrale ale proprietatilor imobiliare vandute;
 • Potrivit art. 4.1. din Anexa la Ordin, declaratia se completeaza si se depune lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal.

Click here for all the legal updates.