Noutati legislative  16.05.2023

1. Perioada cuprinsa intre 9 mai 2023 si 8 mai 2024 a fost desemnata “Anul european al competentelor”

 • Potrivit Deciziei  936/10-mai-2023  privind Anul european al competentelor emisa de Consiliul Uniunii  Europene, intrata in vigoare la data de 12 mai 2023, perioada cuprinsa intre 9 mai 2023 si 8 mai 2024 a fost desemnata Anul european al competentelor.
 • Astfel cum reiese din cuprinsul deciziei de mai sus, Anul european al competentelor urmareste sa stimuleze competitivitatea intreprinderilor din Uniune, in special a intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-uri) si sa contribuie la crearea de locuri de munca de calitate;
 • Activitatile Anului european al competentelor promoveaza politici si investitii in materie de competente pentru a asigura faptul ca nimeni nu este lasat in urma in contextul tranzitiei verzi si al celei digitale si al redresarii economice si, in special, pentru a aborda deficitul de forta de munca prin reducerea deficitului de competente si a necorelarii competentelor pentru a dispune in Uniune de o forta de munca si de o societate pregatite, capabile sa profite de oportunitatile oferite de tranzitia verde si de tranzitia digital.

2. In legea Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii au fost introduse noi lucrari care pot fi efectuate fara autorizatie de construire

 • Act modificator: Legea 108/2023 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2023 pentru modificarea art. 11 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; Data intrare in vigoare: 11 mai 2023;
 • Noile lucrari care se pot executa fara autorizatie de construire sunt (i) lucrari de foraje si excavari necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice si a prospectiunilor geologice pentru proiecte de infrastructura de transport de interes national si de infrastructura de metrou si (ii) lucrari de suprainaltare a trecerilor pentru pietoni, elemente de semnalistica si marcaje rutiere, in baza avizului Comisiei de Circulatie, acordului Brigazii Rutiere si al administratorului drumului, obtinute in prealabil;
 • Conform noilor modificari, autorizarea executarii lucrarilor de constructii aferente infrastructurii de transport de interes national si de metrou gestionate de Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” – S.A. se face de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin directia de specialitate, cu respectarea prevederilor legale in domeniul autorizarii constructiilor;
 • Pana la data prezentelor modificari autorizarea cadea in sarcina autoritatilor locale, care raman in continuare cu atributii de emitere a autorizatiei de construire/desfintare doar  pentru proiectele de metrou aflate in diferite stadii de implementare,  pentru care cererea de emitere a autorizatiei de construire/desfiintara fost depusa pana la intrarea in vigoare a Legii 108/2023.

3. A fost introdusa o noua categorie in notiunea de “pajisti” prevazuta de Ordonanta de urgenta 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Act modificator: Legea 116/2023 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; Data intrare in vigoare: 14 mai 2023;
 • Noua categoria este reprezentata de pajistile cultivate sau recoltate in sistem de paludicultura.

Paludicultura a fost definita ca fiind practica agricola desfasurata pe terenuri mlastinoase, pe turbarii umede, care poate include cultivarea sau recoltarea de diferite tipuri de stuf.

4. A fost publicat Tabloul din 2023 National al Arhitectilor

 • Tabloul National al Arhitectilor cuprinde, in forma aprobata, arhitectii si conductorii arhitecti inscrisi in Ordinul Arhitectilor din Romania pana la data de 4.04.2023;
 • Conform art. 36 din Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inregistrarea intr-un tablou teritorial al arhitectilor permite exercitarea profesiei in toata tara.

5. A fost redefinit termenul de “distribuitor” din Legea 296/2004 privind Codul consumului

 • Act modificator: Legea 107/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 296/2004 privind Codul consumului; Data intrare in vigoare: 8 mai 2023;
 • Potrivit noilor modificari, prindistribuitor” se intelege  operatorul economic care desfasoara activitatea de distributie de bunuri si care isi insuseste titlul asupra marfii pe care o vinde;

In vechea reglementare, “distribuitorul“ era definit ca fiind  operatorul economic din lantul de distributie, a carui activitate profesionala nu afecteaza caracteristicile produsului;

 • Totodata prin Legea 107/2023 a fost introdusa definitia pentru “distributia de bunuri” care este prezentata ca fiind  sectorul economic caracterizat prin activitatea mixta de vanzare cu ridicata sau de intermediere a vanzarii cu ridicata a produselor si de prestare a serviciilor de depozitare si transport, merchandising si marketing al bunurilor, pe baza de acorduri sau practici intre doi sau mai multi operatori economici, fara a fi afectate caracteristicile produsului.

6. A fost aprobat Calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea achizitionarii de calculatoare pentru anul 2023 in baza Legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare

 • Actul normativ de aprobare: Ordinul 4135/2023 privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea achizitionarii de calculatoare pentru anul 2023; Data intrare in vigoare: 11 mai 2023;
 • Potrivit noului calendar, depunerea cererilor si dosarelor cu actele doveditoare pentru achizitionarea de calculatoare se poate face pana la data de 22 mai 2023, in timp ce achizitionarea de calculatoare se va face de catre operatorii economici in perioada 21 august 2023-16 octombrie 2013;
 • Cererile se depun la unitatea/institutia de invatamant la care este inscris elevul/studentul.
 • Reamintim ca beneficiarii prevederilor Legi 269/2004 trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 1. a) sunt elevi/studenti in invatamantul de stat sau particular acreditat, in varsta de pana la 26 de ani;
 2. b) au un venit brut pe membru de familie mai mic sau egal cu 500 lei.
 • Ajutorul financiar reprezinta echivalentul in lei a 200 de euro pentru un calculator, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi a lunii precedente, fara a depasi valoarea calculatorului achizitionat.

Click here for all the legal updates.