Noutati legislative

1. A fost modificat termenul pentru formularea cererilor de soluționare a conflictelor de muncă

 • Prin Legea nr. 269/2021 au fost modificate Legea dialogului social nr. 62/2011 si Legea nr. 53/2003 – Codul muncii;
 • Cererile pentru solutionarea unui conflict de munca vor fi formulate in termenul de 45 de zile de la data la care cel interesat a luat cunostinta de masura dispusa referitoare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea contractului de munca, inclusiv angajamentele de plata a unor sume de bani;
 • Pana acum termenul prevazut in Codul Muncii era de 30 zile, in timp ce Legea dialogului social nr. 62/2011 prevede un termen de 45 zile;
 • Articolul din Legea dialogului social nr. 62/2011 care prevedea acest lucru a fost abrogat, rectificandu-se astfel o eroare legislativa ce crea confuzii in practica.

2. Incepand cu data de 1 ianuarie 2022, institutiilor publice si organelor de specialitate ale administratiei publice centrale li se va interzice sa mai solicite persoanelor fizice sau juridice copii de pe documente emise de alte institutii publice sau organe de specialitate ale administratiei publice centrale

 • In data de 10 noiembrie 2021 a fost publicata in Monitorul Oficial Legea nr. 267/2021 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, ce va intra in vigoare in data de 1 ianuarie 2022;
 • Conform dispozitiilor noi, se interzice institutiilor publice si organelor de specialitate ale administratiei publice centrale  sa mai solicite persoanelor fizice sau juridice copii de pe documente emise de alte institutii publice sau organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
 • Astfel, entitatile vor solicita aceste documente entitatilor emitatoare, in format electronic, copii sau extrase, in baza consimtamantului expres al beneficiarului serviciului public.

3. A fost modificata Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996

 • Modificarile au fost aduse de Legea nr. 264/2021 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, precum si pentru modificarea art. 121 din Legea fondului funciar nr. 18/1991;
 • Printre alte modificari, se prevede ca urmatoarele categorii profesionale vor primi acces gratuit online la datele administrate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) si institutiile sale subordonate: notari publici, avocati, executori judecatoresti, persoanele fizice sau juridice autorizate sa efectueze lucrari de cadastru, geodezie, cartografie, expertilor judiciari, institutiilor si autoritatilor publice, precum si altor entitati care indeplinesc un serviciu public;
 • Alte modificari vizeaza documentatia necesara pentru intabularea in cartea funciara, notarea posesiei, precum si alte aspecte vizand activitatea ANCPI.

4. A fost publicata Procedura de acordare a esalonarii la plata, in forma simplificata, de catre organul fiscal central

 • Prin Ordinul ANAF nr. 1767/2021 a fost aprobata Procedura de acordare a esalonarii la plata, in forma simplificata, de catre organul fiscal central, potrivit cap. IV1 „Esalonare la plata, in forma simplificata, pentru obligatiile fiscale administrate de organul fiscal central” din Codul de Procedura Fiscala;
 • Este vorba despre obligatiile fiscale nu mai vechi de 12 luni anterioare depunerii cererii de esalonare, in cuantum de minimum 500 lei pentru persoane fizice, 2000 lei pentru asocierile fara personalitate juridica si 5000 lei pentru persoanele juridice, esalonarea aprobandu-se pe o perioada de cel mult 12 luni.

 

Pentru mai multe detalii privind implementarea si aplicarea actelor normative, nu ezitati sa contactati Mihai & Co. Business Lawyers.