Modificari masive ale Legii dialogului social si ale Codului muncii cuprinzand inclusiv amenzi noi pentru angajatori

1. Modificari multiple ale Legii dialogului social si ale  Codului Muncii

 • Act modificator: Ordonanta de urgenta 42/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 – Codul muncii; Data intrare in vigoare: 05.2023

Modificari privind Legea 367/2022  dialogului social

 • OUG nr. 42/2023 a modificat Legea dialogului social in mai multe privinte, inclusiv corectari a unor greseli;
 • 160 alin. (1) din Lege a fost pus  in acord cu  prevederile din Codul muncii.

Ca urmare a modificarilor, Legea dialogului social prevede ca raportul de serviciu sau contractul de munca se suspenda, in caz de greva,  la initiativa angajatului/lucratorului.

Legea dialogului social deroga de la prevederile Codului muncii, stabilind anterior modificarii ca suspendarea in caz de greva e una de drept, prevedere aplicata cu prioritate avand caracter special in raport de normele  cuprinse la art. 51 alin (1) din Codul Muncii;

 • A fost introdusa o noua prevedere, la art. 100 (51)-(53), respectiv ca in toate contractele colective de munca incheiate la nivel de sector de negociere colectiva sau la nivel national, sa se insereze clauze specifice aplicabile fiecarei categorii de IMM-uri;
 • Au fost aduse clarificari privind notiunea de conflict de munca in caz de neacordare a unor drepturi individuale prevazute de contractele colective de munca aplicabile, caz prevazut de art. 1 , pct 25, lit. b din Legea dialogului social.  Ordonanta stabileste ca in caz de litigiu,  termenul de 45 de zile, dupa expirarea caruia avem de a face cu un conflict de munca,  curge de la primul termen de judecata;
 • Referitor la initierea negocierii colective, angajatorul are la dispozitie, potrivit noilor modificari, 15 zile calendaristice, in loc de 5 zile, prevazut de art 98 din Legea dialogului social, de la data declansarii procedurilor de negociere, ca sa faca convocarea si sa organizeze prima sedinta de negociere; A fost inlocuit peste tot in Legea dialogului sociale,   termenul de renuniune cu cel de sedinta;
 • A fost abrogat art 122 alin 2 potrivit caruia daca nu exista contract colectiv de munca in vigoare, conflictul colectiv de munca poate avea ca obiect revendicari ale angajatilor/ lucratorilor privind apararea intereselor colective cu caracter economic, profesional sau social, intrucat contine o interdictie generala privind declararea grevei pe parcursul contractului colectiv de munca;
 • Au fost introduse noi contraventii, care ii vizeaza si pe angajatori, pentru incalcarea, unor prevederi ale Legii dialogului social, respectiv incalcarea prevederilor art. 7 alin (3), art. 57 alin. (3), respectiv a   147 alin. (5) teza a II-a, amenzile fiind considerabile.

Modificari privind Codul Muncii

 • Pe durata concediului de ingrijitor salariatii au dreptul la zile libere platite, care nu se includ in durata concediului de odihna anual si constituie vechime in munca si in specialitate;
 • Codul muncii a fost corelart cu noua lege a dialogului social in privinta obligativitatii negocierii colective angajatorilor cu cel putin 10 angajati, in loc de 21;
 • A fost stabilit tribunalului ca instanta competenta pentru judecarea conflictelor individuale si colective de munca, termenul de apel fiind de 10 zile de la data comunicarii hotararii, apelul fiind singura cale de atac;
 • Norme de tranzitie. Potrivit Ordonantei 42/2023, litigiile aflate pe rolul instantelor la data intrarii in vigoare se judeca de catre instantele competente la data sesizarii acestora. Dispozitiile referitoare la competenta se aplica si proceselor inregistrate pe rolul instantelor judecatoresti la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta.

2. A fost infiintat Oficiul de Film si Investitii Culturale ca administrator al schemei de ajutor de stat instituita prin Hotararea Guvernului nr. 421/2018

 • Act normativ: Ordonanta de urgenta 39/2023 privind infiintarea Oficiului de Film si Investitii Culturale, precum si pentru stabilirea unor masuri institutionale referitoare la gestionarea schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii de film si productiei de film in Romania. Data intrare in vigoare:05.2023
 • Oficiul de Film si Investitii Culturale va administra schema de ajutor de stat, instituita prin Hotararea Guvernului nr. 421/2018, ce are ca scop sprijinirea culturii de film si productiei de film in Romania, constand atat in filme cinematografice, precum si orice alte productii audiovizuale, fiind in subordinea Ministerului Culturii care este furnizorul schemei de ajutor de stat.
 • Hotararea Guvernului privind organizarea si functionarea Oficiului se aproba termen de 30 zile de la data intrarii in vigoare a Ordonante de urgenta 39/2023.
 • Plata ajutorului de stat se va efectua in perioada 2018-2027.
 • Potrivit prevederilor Ordonanatei de urgenta 39/2023, durata schemei de ajutor de stat instituite in baza Hotararea Guvernului nr. 421/2018, se prelungeste cu un an, respectiv pana la data de 31 decembrie 2024.
 • Ordonanta 39/2023 cuprinde si o serie de norme de tranzitie. Incepand cu data intrarii in vigoare si pana la data de 30 septembrie 2023 se suspenda aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 421/2018, iar procedura de solutionare a cererilor de finantare si a cererilor de plata depuse anterior intrarii in vigoare a ordonantei va fi continuata de catre Ministerul Culturii, impreuna cu Oficiul,de Film si Investitii Culturale, incepand cu data de 30 septembrie 2023.

3. A fost introdusa o noua infractiune, privind TVA-ul, in cazul unor scheme frauduloase cu caracter transfrontalier

 • Act normativ: Legea 125/2023 privind completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscal; Data intrare in vigoare: 25.05.2023;
 • Potrivit noului art. 91 din Lega pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 7 la 15 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi orice actiune sau inactiune comisa in cadrul unor scheme frauduloase cu caracter transfrontalier avand ca efect diminuarea cu cel putin 10.000.000 euro, in echivalentul monedei nationale, a resurselor bugetului Uniunii Europene, prin:

a)utilizarea sau prezentarea de declaratii sau documente false, incorecte sau incomplete privind TVA;

b)nedivulgarea de informatii privind TVA, atunci cand aceste informatii trebuie divulgate potrivit legii;

c)prezentarea de declaratii corecte privind TVA pentru a masca in mod fraudulos neplata sau constituirea unor drepturi necuvenite la rambursari de TVA.

Tentativa se pedepseste.

4. A fost introdusa o noua categorie de drum national principal

Act normativ: Ordonanta de urgenta 40/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor; Data intrare in vigoare: 25.05.2023

 • Intra in categoria de drum national legaturile cu obiectivele militare, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. h) din Legea nr. 122/2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare si munitiilor detinute de Ministerul Apararii Nationale si de fortele armate straine pe teritoriul Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Lista cu drumurile care asigura legatura cu obiectivele militare se aproba prin ordin comun al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului apararii nationale pana la data de 31 iulie 2023 si se actualizeaza o data la 3 ani.

Click here for all the legal updates.