Noutati legislative

1. Au intrat in vigoare instructiunile privind conditiile, termenele si procedura de urmat pentru adoptarea de masuri interimare ce pot fi luate de Consiliul Concurentei, potrivit prevederilor din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale

 • Act de aprobare: Ordinul nr. 455/2023 pentru punerea in aplicare a Instructiunilor privind conditiile, termenele si procedura de urmat pentru adoptarea de masuri interimare, potrivit prevederilor art. 31 (9) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale; Data intrare in vigoare: 15.05.2023;
 • Potrivit Legii 11/1991, Consiliul Concurentei constata si sanctioneaza practicile de concurenta neloiala in limita competentelor prevazute de prezenta lege, din oficiu sau la sesizare, atunci cand in cauza exista un interes public constand intr-o afectare a bunei functionari a pietei.

Instructiunile de mai sus vizeaza masurile interimare pe care Consiliul Concurentei le poate lua conform art. 31  alin (9) potrivit cu care poate impune, prin decizie, pe o perioada determinata, orice masura interimara pe care o considera necesara, inainte de finalizarea cercetarii aprofundate, in cazul unei urgente determinate de riscul unui prejudiciu grav si ireparabil, in cazul in care constata, la o prima evaluare, existenta unor fapte interzise expres de lege si care trebuie eliminate.

2. A fost extins pentru anul 2023, termenul pentru inregistrarea activitatii operatorilor/grupurilor de operatori in agricultura ecologica, potrivit Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 45/2022

 • Act modificator: Ordinul nr. 188/2023 privind modificarea si completarea unor ordine ale ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale in domeniul agriculturii; Data intrare in vigoare: 15 mai 2023;
 • Pentru anul 2023, operatorii/grupurile de operatori care desfasoara activitatea de productie au obligatia de a-si inregistra activitatea la DAJ/DAMB pana la data de 9 iunie inclusiv (pentru anul anterior, data limita pentru inscriere a fost 16 mai);
 • Operatorii/Grupurile de operatori, care desfasoara activitatea de productie si care nu si-au inregistrat activitatea de productie pana la data-limita prevazuta de mai sus, isi pot inregistra activitatea de productie pana cel tarziu la data de 15 noiembrie inclusiv, cu reinceperea perioadei de conversie, anul I.

3. A fost aprobat noul Regulament pentru autorizarea electricienilor in domeniul instalatiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice tehnologice

 • Act de aprobare: Ordinul nr. 66/2023 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor in domeniul instalatiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice tehnologice; Data intrare in vigoare: 05.2023
 • La data intrarii in vigoare a fost abrogat vechiul ordin Ordinul al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 99/2021;
 • Reamintim ca activitatile de proiectare si executare a instalatiilor electrice se realizeaza de catre electricieni autorizati si de catre personal calificat cu diploma de studii sau certificat de calificare in domeniul electric aflat sub coordonarea/supravegherea electricienilor autorizati;

Pentru asigurarea calitatii lucrarilor de instalatii electrice tehnologice, verificarea proiectelor de instalatii electrice tehnologice sau a partii electrice din cadrul unor proiecte complexe se realizeaza de catre verificatori de proiecte, iar expertizarea tehnica de calitate a lucrarilor de instalatii electrice tehnologice se realizeaza de catre experti tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice tehnologice.

4. Noi modificari ale Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Act modificator: Legea nr. 123/2023 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; Data intrare in vigoare: 19 mai 2023;
 • Modificarile din Legea 18/1991 vizeaza sfera persoanelor ce pot depune cerere de emitere a titlului de proprietate pentru terenurile prevazute de  27 alin. (21). Anterior modificarilor sfera persoanelor indreptatite la reconstituire cuprindea proprietarii si mostenitorii acestora. In prezent cuprinde detinatorii terenurilor respective  si motenitorii acestora;
 • Legea 123/2023 prevede un termen de 6 luni de zile de la intrarea in vigoare a legii (n.r. incepand cu 19 mai 2023) in care, detinatorii sau mostenitorii terenurilor prevazuti la art. 27 alin. (21) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 pot depune cerere personal sau prin posta, cu confirmare de primire, pentru emiterea titlului de proprietate, la primaria localitatilor in a carei raza teritoriala se afla terenul.

5. Noi obligatii ale autoritatilor publice, institutiilor, persoanelor juridice de drept public si privat, in sprijinul personelor cu handicap

 • Act modificator: Legea nr. 96/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; Data intrare in vigoare: la 18 mai 2023;
 • Modificarile vizeaza in principal autoritatile si institutiile publice;
 • In cele de urmeaza vom face referire la obligatiile ce vizeaza in mod direct, inclusiv personele juridice de drept privat;
 • Potrivit art. 62 alin (1) din Legea 448/2006, cladirile de utilitate publica, caile de acces, cladirile de locuit construite din fonduri publice, mijloacele de transport in comun si statiile acestora, taxiurile, vagoanele de transport feroviar pentru calatori si peroanele principalelor statii, spatiile de parcare, strazile si drumurile publice, telefoanele publice, mediul informational si comunicational vor fi adaptate conform prevederilor legale in domeniu, astfel incat sa permita accesul neingradit al persoanelor cu handicap.
 • Potrivit noilor modificari, autoritatile publice, institutiile, persoanele juridice de drept public si privat, dupa caz, au obligatia de a monta, potrivit scopului, destinatiei si infrastructurii, in locurile prevazute mai sus, adaptari specifice fiecarui tip de handicap. Legea prevede la art. 62 alin. (11) o serie de adaptari, dar  fara ca lista sa fie limitativa, cum ar fi  rampe si/sau sisteme electronice sau automatizate de acces, elevatoare sau lifturi, sisteme acustice si vizuale de ghidaj si informare in limbaj usor de citit, harti tactile,  toaleta adaptata, locuri de parcare gratuite, adaptate si rezervate persoanelor cu handicap etc.

6. 30 Noiembrie- Ziua nationala a tezaurului uman viu

 • Act legislativ: Legea nr. 120/2023 pentru instituirea zilei de 30 noiembrie ca Ziua nationala a tezaurului uman viu; Data intrare in vigoare: 05.2023;
 • Potrivit acestei legi, ziua de 30 noiembrie  se instituire ca Ziua nationala a tezaurului uman viu;

Tezaur Uman Viu este un titlul onorific acordat de Ministerul Culturii pentru salvgardarea, pastrarea si transmiterea patrimoniului cultural imaterial si reprezinta o metoda de recunoastere.

Click here for all the legal updates.