Noutati legislative 9-16.10.2023

1. Noi masuri pentru cei care nu distrug ambrozia de pe terenurile pe care le detin

 • Act modificator: Legea 272/2023 pentru modificarea si completarea art. 1 din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia; Data intrare in vigoare:14.10.2023;
 • Potrivit noilor modificari, in scopul distrugerii buruienii ambrozia si al prevenirii raspandirii acesteia, proprietarii sau detinatorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, cailor ferate, cursurilor de apa, lacurilor, sistemelor de irigatii si ai bazinelor piscicole vor desfasura periodic, in perioada cuprinsa intre rasarirea acestei plante si aparitia primelor inflorescente, respectiv cel tarziu pana la data de 30 iunie a fiecarui an sau in termen de 15 zile de la primirea unui avertisment din partea autoritatilor publice locale, lucrari de intretinere a terenurilor prin smulgere, erbicidare sau alte lucrari si metode specifice. Aceste masuri se mentin pana la sfarsitul perioadei de vegetatie a buruienii ambrozia;
 • In situatia in care autoritatile locale, la expirarea termenului de 15 zile de la transmiterea avertismentului, constata ca proprietarii sau detinatorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, cailor ferate, cursurilor de apa, lacurilor, sistemelor de irigatii si ai bazinelor piscicole nu au efectuat lucrari de curatare a terenurilor infestate cu buruiana ambrozia, pot interveni pe terenurile infestate pentru a le curata;
 • In caz de refuz al accesului pe teren, primarul va solicita autorizarea instantei judecatoresti competente, prin ordonanta presedintiala, data cu citarea partilor;
 • Conform noilor modificari, proprietarii si ceilalti detinatorii de terenuri pot sa le ceara ajutorul autoritatilor locale pentru curatarea terenurilor infestate de ambrozie, pe cheltuiala acestora din fata, modalitatea de plata a contravalorii prestatiilor serviciilor de curatare a terenurilor infestate cu buruiana ambrozia stabilindu-se de catre autoritatile administratiei publice locale;
 • Reamintim ca potrivit Legii 62/2018, proprietarii sau alti detinatori de terenuri sunt obligati sa desfasoare lucrari de prevenire, combatere si distrugere a buruienii ambrosia pentru evitarea instalarii si raspandirii vegetatiei adventive invazive si eliminarea ei in cazul prezentei pe terenurile intravilane sau extravilane.

2. Au fost oficializate tezele viitorului Cod de procedura administrativa

 • Act normativ: Hotararea 946/2023 privind aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului de procedura administrativa; Data intrare in vigoare: 13.10.2023;
 • Potrivit Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, in cazul proiectelor de coduri este necesara aprobarea de catre Guvern a unor teze prealabile care sa reflecte conceptia generala, principiile, noile orientari si principalele solutii ale reglementarilor preconizate;
 • Codul de procedura administrativa va reglementa in mod unitar concepte esentiale pentru activitatea administratiei publice si pentru relatia acesteia cu beneficiarii, persoane fizice si agenti economici, precum: act administrativ normativ, act administrativ individual, act administrativ de organizare interna, atributie, competenta temporala, competenta personala, fapt administrativ, operatiune administrativa etc.;
 • In linii mari, viitorul Cod ar urma sa reuneasca prevederile actuale ale Legii contenciosului administrativ (nr. 554/2004), ale Legii transparentei decizionale (nr. 52/2003), ale Legii accesului la informatiile de interes public (nr. 544/2001), ale Ordonantei petitiilor (nr. 27/2002), ale Ordonantei certificatelor si adeverintelor (nr. 33/2002) si ale Hotararii privind consultarea structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative (nr. 635/2022);
 • In plus, prevederile altor acte normative ar putea fi incluse cel putin partial in viitorul Cod – printre altele, amintim aici Legea cu normele de tehnica legislativa (nr. 24/2000), Legea initiativei legislative cetatenesti (nr. 189/1999), Legea arhivarii electronice (nr. 135/2007), Legea semnaturii electronice (nr. 455/2001) si Legea de punere in aplicare a GDPR (nr. 190/2018);
 • Structura Codului de procedura administrativa va arata in felul urmator:
 • titlul I – dispozitii generale;
 • titlul II – reguli generale privind procedura administrativa;
 • titlul III – operatiunile si faptele administrative;
 • titlul IV – procedura de adoptare sau emitere a actelor administrative;
 • titlul V – contractul administrativ;
 • titlul VI – recursul administrativ;
 • titlul VII – jurisdictiile administrative;
 • titlul VIII – controlul activitatii administratiei de catre instantele judecatoresti de contencios administrativ si de drept comun (practic, normele actuale din Legea contenciosului);
 • titlul IX – simplificarea procedurilor administrative;
 • titlul X – controlul administrativ;
 • titlul XI – procedurile de guvernanta publica;
 • titlul XII – reguli procedurale privind raspunderea administrativa;
 • titlul XIII – dispozitii tranzitorii si finale.

Click here for all the legal updates