Noutati legislative

1. Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin a fost modernizata

 • In mare parte, modificarile intervenite au rolul de a moderniza limbajul utilizat in lege, avand in vedere faptul ca prevederile initiale au intrat in vigoare in 1934, insa sunt introduse si conditii suplimentare;
 • Conform modificarilor, pe cambie trebuie sa apara si semnatura trasului, adica a celui care accepta la plata cambia, precum si codul tragatorului, respectiv un numar unic de identificare, preluat din documentele de identificare sau de inregistrare ale tragatorului;
 • Totodata, este specificat ca originalul cambiei este exemplarul emis in format tiparit si semnat olograf, insa poate fi utilizata si imaginea cambiei, care reprezinta o copie electronica a originalului;
 • Protestul se intocmeste acum si de catre executorul judecatoresc, avocat si notar, nu doar de catre executorul judecatoresc asa cum se prevedea pana acum;
 • Au fost abrogate dispozitiile privind pluralitatea exemplarelor si copiile cambiei.

2. Regulamentul de ordine interioara a instantelor judecatoresti a fost modificat

 • Regulamentul de ordine interioara a instantelor judecatoresti a fost modificat prin hotararea Consiliului Superior al Magistraturii;
 • Lista de sedinta cu dosarele de instante se va intocmi cu impartirea cauzelor pe intervale orare, iar la stabilirea intervalelor orare pentru strigarea cauzelor se vor avea in vedere duratele de timp necesare pentru instrumentarea cauzelor, durata fiecarui interval fiind, de regula, de doua ore;
 • Strigarea cauzelor pentru amanare fara discutii se poate face doar in intervalul orar alocat grupului de cauze din care acestea fac parte;
 • La cererea partilor, instanta va putea lasa cauza la a doua strigare cu respectarea intervalului orar prestabilit pentru grupul de cauze din care face parte si cauza respectiva. In cazul in care niciuna dintre parti nu se prezinta la strigarea cauzei, dosarul poate fi lasat la sfarsitul intervalului orar alocat pentru grupul de cauze din care face parte cauza respectiva. Pentru motive temeinice, presedintele completului poate dispune luarea cauzelor intr-o alta ordine decat cea inscrisa pe lista de sedinta, cu respectarea intervalului orar stabilit;
 • A fost redefinita notiunea de „copie legalizata a hotararii judecatoresti”, ca reprezentand copia ce cuprinde stampila instantei pe fiecare fila si mentiunea „conform cu originalul”, precum si mentiuni privind modul in care aceasta a ramas definitiva sau irevocabila si data ramanerii definite sau irevocabile, dupa caz. Daca hotararea nu este definitiva sau a fost desfiintata, acest aspect se mentioneaza pe copia legalizata eliberata;
 • Generarea si comunicarea copiei legalizate se pot face si prin aplicatie informatica, in cazul in care aceasta este disponibila, copia legalizata cuprinzand toate mentiunile obligatorii, cu exceptia mentiunii „conform cu originalul”, aplicata electronic pe ultima pagina, precum si semnatura electronica extinsa a instantei, care inlocuieste stampila instantei si semnatura grefierului.

3. A intrat in vigoare Legea nr. 179/2022 privind datele deschise si reutilizarea informatiilor din sectorul public

 • Legea reglementeaza cadrul juridic al reutilizarii datelor si documentelor aflate in posesia entitatilor publice si a intreprinderilor publice pe care acestea le-au creat in cadrul activitatii proprii, inclusiv in scopul dezvoltarii unor noi produse si servicii informationale, precum si modalitatile practice de facilitare a reutilizarii: a) documentelor existente detinute de entitatile publice; b) documentelor existente detinute de intreprinderile publice; c) datelor provenite din activitatea de cercetare;
 • Orice persoana fizica sau juridica poate adresa oricarei entitati publice o cerere de reutilizare a documentelor, definite de lege ca reprezentand orice continut informational sau orice parte a unui astfel de continut, indiferent de forma de stocare a datelor, pe hartie, in forma electronica sau sub forma de inregistrare audio video sau audiovizuala;
 • Anumite documente sunt exceptate de la prevederile acestei legi, legea prevazand o lista exhaustiva in acest sens;
 • Pentru ca legea sa devina aplicabile, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a legii, Guvernul va aproba normele metodologice prin hotarare.

4. Modificari in domeniul legislatiei rutiere

 • Din 15 octombrie 2022, formularul de constatare amiabila a accidentului se va putea completa si in format electronic, conform unei norme adoptate de Autoritatea de Supraveghere Financiara;
 • Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit ca schimbarea pozitiei unei masini implicate intr-un accident din care au rezultat victime, fara acordul autoritatilor, reprezinta infractiunea de parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia, fiind sanctionata cu inchisoarea cuprinsa intre doi si sapte ani.

 

Pentru mai multe detalii privind implementarea si aplicarea actelor normative, nu ezitati sa contactati Mihai & Co. Business Lawyers.

For all the legal updates, click here.