Noutati legislative – 24.06.2024-30.06.2024

 1. Modificari importante in domeniul e-Transport, e-TVA si e-Factura
 • Act modificator: Ordonanta de urgenta 87/2024 privind modificarea unor acte normative in domeniul e-Transport, e-TVA si e-Factura, precum si pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare; Data intrare in vigoare: 28.06.2024;
 • In materie de e-transport, OUG 87/2024 stabileste o exceptie referitor la operatorii economici care au obligatia de a raporta transporturile internationale de marfuri in e-Transport, acestia beneficiind de o prelungire a perioadei de gratie privind regimul sanctionatoriu pana la 1 ianuarie 2025, daca detin, la data transportului, un certificat AEO (au statutul de operator economic autorizat) (Art. LXXV din Ordonanta de urgenta 115/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare in domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscala, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene);
 • In domeniul e-TVA, OUG 87/2024 cuprinde o serie modificari ale modului de implementare a decontului precompletat e-TVA cuprinse in OUG 70/2024 privind unele masuri de implementare si utilizare a decontului precompletat RO e-TVA si valorificarea datelor si informatiilor prin implementarea unui sistem de guvernanta specific, precum si alte masuri fiscale;
 • Mentionam ca din OUG 70/2024 au fost eliminate referirile la notele justificative privind diferentele de TVA;
 • Potrivit noilor modificari, obligatia de a raspunde la Notificarea de conformare RO e-TVA prevazuta de art. 5 alin. 8-10, art. 7 si art. 8 din OUG 87/2024, se va activa doar de la 1 ianuarie 2025;
 • Potrivit art. 5 alin. 11 din OUG 87/2024, astfel cum a fost modificat, e-TVA si sanctiunile aferente vor intra in vigoare pentru contribuabilii care aplica sistemul de TVA la incasare abia de la 1 august 2025;
 • Referitor la beneficiul de netaxare de la 1 iulie, OUG 87/2024 mentioneaza la art. V faptul ca incepand cu veniturile din salarii si asimilate salariilor aferente lunii iulie 2024, in venitul brut astfel cum este definit la art. 76 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care se ia in calcul la stabilirea plafonului lunar de 4.000 lei inclusiv, prevazut la art. LXXIII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2023, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se include contravaloarea tichetelor de masa, respectiv indemnizatia de hrana, dupa caz, acordate potrivit legii, pentru perioada iulie-decembrie 2024.
 1. A aparut noua procedura pentru e-Transport
 • Act normativ: Ordinul 1337/2024 pentru aprobarea Procedurii de utilizare si functionare a sistemului national privind monitorizarea transporturilor de bunuri RO e-Transport; Data intrare in vigoare:06.2024;
 • Noul ordin inlocuieste vechea procedura, din Ordinul ANAF 2.545/2022;
 • Principalele noutati cuprind detalieri referitoare la bunurile nereceptionate si cele receptionate si ulterior returnate; reguli pentru confirmarea transporturilor dupa finalizarea acestora; reguli pentru vanzarile ambulante; vizeaza confirmarea ca nu chiar orice transport international trebuie raportat; cuprind o precizare noua la stabilirea valorii bunurilor si pentru bunurile riscante comercializate in sistem „cash and carry”; stabilesc cum se procedeaza in cazul monitorizarii in timp real si ce se intampla cu bunurile subevaluate, cand e vorba de confiscare.
 1. ANAF va putea sa faca rapid impuneri din oficiu in cazul celor care nu depun declaratia 311
 • Act normativ: Ordinul 1399/2024 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a taxei pe valoarea adaugata datorate de catre persoanele impozabile prevazute la art. 11 alin. (6) si (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si a modelului si continutului unor formulare; Data intrare in vigoare: 28.06.2024;
 • Ordinul cuprinde procedura de monitorizare si de impunere din oficiu pentru TVA-ul datorat de contribuabili in perioada in care au codul de TVA anulat;
 • ANAF urmeaza, practic, sa fructifice informatiile pe care le aduna prin e-Factura si prin e-Case de marcat pentru a identifica mult mai rapid contribuabilii care, desi au codul de TVA anulat, continua sa aiba obligatii in materie de colectare si plata a taxei, prin intermediul formularului 311. Stabilirea din oficiu a TVA-ului se va face pentru fiecare perioada fiscala pentru care nu s-a depus declaratia 311, aceasta fiind facuta sub rezerva verificarii ulterioare;
 • Decizia de impunere din oficiu nu se emite automat. Procedura prevede ca vor trebui urmati mai multi pasi inainte sa se ajunga la impunerea din oficiu, astfel ca persoanele fizice si juridice vor avea multiple ocazii de a se conforma.
 1. Doua noi ocupatii introduse in COR 2024
 • Act modificator: Ordinul 910/2024 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011; Data intrare in vigoare:27.06.2024;
 • Ordinul a introdus doua noi ocupatii in Clasificarea ocupatiilor din Romania:
 • inginer geotehnician in constructii miniere (cod 214240);
 • operator sistem steadicam (cod 352136).
 1. Atentionarea, o noua masura ce poate fi aplicata politistului cercetat disciplinar
 • Act modificator: Ordonanta de urgenta 82/2024 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului; Data intrare in vigoare: 28.06.2024;
 • Modificarile aduse de Ordonanta vizeaza, in mare, cercetarea disciplinara, acordarea gradelor profesionale si raspunderea materiala in cazul politistilor;
 • Referitor la cercetarea disciplinara, mentionam introducerea pe langa sanctiunile disciplinare ce pot fi aplicate politistului, a unei masuri cu caracter administrativ-preventiv si anume atentionarea;
 • Masura este prevazuta la art. 581 din Legea 360/2002 si poate fi dispusa dupa efectuarea cercetarii prealabile a politistul in conditiile in care, in mod cumulativ, politistul recunoaste in totalitate savarsirea cu vinovatie a faptei care face obiectul cercetarii prealabile si din probele administrate reiese vinovatia acestuia; politistul a manifestat preocupare pentru aflarea adevarului in cauza si a sprijinit administrarea probelor;abaterea disciplinara are un grad redus de gravitate si, dupa caz, urmarile faptei au fost inlaturate; politistul nu se afla sub efectul unei sanctiuni disciplinare.
 1. Identificarea si promovarea produselor ecologice se va face printr-un logo specific
 • Act normativ: Ordinul 225/2024 pentru aprobarea Regulilor privind utilizarea siglei ”ae” specifice produselor ecologice controlate; Data intrare in vigoare: 26.06.2024;
 • Ordinul cuprinde regulile privind utilizarea siglei “ae” specifice produselor ecologice controlate, prevazute in anexa care face parte integranta din Ordin, respectiv regulile de utilizare a logo-ului ”ae”, inclusiv cerintele pentru obtinerea aprobarii, afisarea logo-ului pe ambalaje si etichete si utilizarea acestuia in scopuri informative si publicitare;
 • Logo-ul “ae” este proprietatea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si va putea fi utilizat numai cu aprobarea Ministerului, conform procedurilor stabilite prin acest act si numai dupa obtinerea certificarii din partea unui organism de control acreditat si aprobat de MADR;
 • Potrivit art. 1 din Reguli, sigla “ae” poate fi utilizata de catre operatorii/grupurile de operatori de produse certificate ecologic, preambalate, in scopul identificarii si promovarii produselor certificate ecologic, preambalate, si garanteaza ca produsele care poarta aceste sigle indeplinesc urmatoarele conditii:
 1. provin din agricultura ecologica din Romania sau contin ingrediente care provin din agricultura ecologica din Romania;
 2. sunt certificate de un organism de control acreditat si aprobat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, denumit in continuare MADR.

Click here for all the legal updates.