Noutati legislative – 06.05.2024-19.05.2024

1. Au intrervenit noi modificari privind faptele de evaziune fiscala

 • Act normativ: Legea 126/2024 privind unele masuri pentru consolidarea capacitatii de combatere a evaziunii fiscale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative;
 • Data intrare in vigoare: 16.05.2024;
 • Legea 126/2024 a modificat si completat Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, OUG 78/2016 pentru organizarea si functionarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si OUG 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie si Codul de Procedura Penala;
 • In cele ce urmeaza redam principalele modificari intervenite in Legea 241/2005;
 • La art. 61 din Legea 241/2005 a fost adaugata, la alin. 11 o noua infractiune (pe langa retinerea si neplata, incasarea si neplata) si neretinerea impozitelor si/sau contributiilor prevazute in anexa la Legea 241/2005
 • Au fost majorate limitele de pedeapsa pentru infractiunile savarsite in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale, prevazute la art. 9 din Legea 241/2005, limitele prezenta fiind intre 3 si 10 ani;
 • De-asemenea a fost extinsa aria infractiunilor de la art. 9 din Legea 241/2005, fiind incluse printre acestea, evidentierea in factura electronica a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive, folosirea cu rea-credinta a e-Factura in vederea crearii aparentei de legalitate a unor operatiuni fictive sau a disimularii circuitului tranzactional real al bunurilor/serviciilor, utilizarea de aparate de marcat neconectate la sistemul Fiscului sau alterarea aparatelor pentru netransmiterea unor date fiscale sau transmiterea unor date fiscale nereale;
 • In schimb, la acelasi art. 9 din Legea 241/2005, a fost majorata limita prejudiciului peste care intervine majorarea pedepsei, in acelasi timp fiind redusa limita pana la care se poate majora pedeapsa;
 • La art. 92 din Legea 241/2005 a fost introdusa o noua infractiune, cu pedeapsa intre 7 si 15 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi, constand in orice actiune comisa in cadrul unor scheme frauduloase avand ca efect diminuarea cu cel putin 1.000.000 euro, in echivalentul monedei nationale, a resurselor bugetului de stat, prin:
 1. utilizarea sau prezentarea de declaratii sau documente false, documente electronice false, incorecte sau incomplete privind TVA;
 2. nedivulgarea in mod intentionat de informatii privind TVA, atunci cand aceste informatii trebuie divulgate potrivit legii;
 3. prezentarea de declaratii corecte, declaratii electronice corecte privind TVA pentru a masca in mod fraudulos neplata sau constituirea unor drepturi necuvenite la rambursari de TVA.;
 • De-asemenea, la art. 93 din Legea 241/2005 a fost reglementata o noua infractiune care pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi sau cu amenda fapta constand in operatiunea de creditare efectuata in mod direct sau indirect de catre orice persoana fizica, avand drept scop efectuarea unor plati cu sume de bani care provin din omisiunea evidentierii in actele contabile a operatiunilor comerciale efectuate si/sau a veniturilor realizate a unuia sau mai multor contribuabili;
 • In privinta termenului de prescriptie pentru infractiunile prevazute de Legea 241/2005, potrivit noilor modificari, acesta incepe sa curga de la data sesizarii organului fiscal sau de la data sesizarii organului de urmarire penala, dar nu mai tarziu de 10 ani de la data comiterii infractiunii (art. 101 Legea 241/2005);
 • Au intervenit modificari si in ceea ce priveste cauzele de reduce a pedepselor, interdictiile si decaderile, reglementate de art. 10 din Legea 241/2005.

2. Expertii judiciari vor fi desemnati aleatoriu printr-un sistem electronic

 • Act modificator: Legea 139/2024 pentru modificarea art. 331 alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila; Data intrare in vigoare: 13.05.2024;
 • Potrivit noilor modificari ale art. 331, alin. 1 Cod Procedura Civila , daca partile nu se invoiesc asupra numirii expertilor, ei se vor numi de catre instanta, in mod aleatoriu, in sistem informatizat, dintre persoanele inscrise in evidenta biroului local de expertiza si autorizate, potrivit legii, sa efectueze expertize judiciare;
 • Masura va intra in vigoare la un an de la data publicarii legii in Monitorul Oficial al Romaniei (15 mai 2025);
 • Potrivit art. III din Legea 139/2024, in termen de 90 de zile de la data publicarii legii in Monitorul Oficial al Romaniei,  ministrul justitiei va aproba, prin ordin, normele metodologice privind modalitatea de functionare a sistemului informatizat, care va avea in vedere incarcatura expertilor in ceea ce priveste numarul de expertize judiciare alocate.

3. A fost modificat nomenclatorul obligatiilor fiscale care se platesc in contul unic

 • Act modificator: Ordinul 874/2024 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligatiilor fiscale care se platesc in contul unic;
 • Data intrare in vigoare: 09.05.2024;
 • Actualizarea Nomenclatorului obligatiilor fiscale care se platesc in contul unic a avut loc in urma modificarilor legislative incepand cu anul 2022;
 • Astfel, au fost eliminate din Nomenclator, impozitul specific activitatilor HoReCa, impozitul pe venit si contributia la sanatate pentru persoanele fizice care realizeaza venituri dintr-o asociere cu o persoana juridica platitoare de impozit specific si contributia la sanatate datorata de pensionarii care realizeaza venituri din pensii, pentru partea din venituri care depaseste suma lunara de 4.000 lei (pozitiile 31,32,45,48);
 • Au fost introduse in Nomenclator, impozitul pe cifra de afaceri datorat de institutiile de credit si impozitul specific pe cifra de afaceri datorat de persoanele juridice care desfasoara activitati in sectoarele petrol si gaze naturale, impozitul pe veniturile din chirii retinut la sursa de persoanele juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, impozitul pe venit si contributia la pensii pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din desfasurarea activitatilor casnice, contributia redusa la pensii pentru salariatii din sectorul agroalimentar si IT (pozitiile 331 si 332, 333, 334 si 335).

4. Au aparut noi modificari privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate

 • Act modificator: Hotararea 444/2024 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 94/2006;
 • Data intrare in vigoare: 07.05.2024;
 • Conform modificarilor, art. 14, alin. 8 si 9 din Normele metodologice, expedierea pasaportului simplu electronic, se va putea face, in functie de optiunea exprimata, prin servicii de curierat, la orice adresa de pe teritoriul Romaniei indicata de titular/persoana care a formulat cererea, nu doar la cea de domiciliu/resedinta. Aceste modificari se vor operationaliza, insa, de la data asigurarii conditiilor tehnice necesare, dar nu mai tarziu de data de 1 ianuarie 2025;
 • Ca urmare a modificarilor (art. 25 Norme metodologice) a fost eliminata si obligatia de prezentare, la granita, a cazierului judiciar de catre insotitorul minorului, pentru calatoriile in afara tarii. Politistul de frontiera va fi cel care va verifica situatia judiciara a insotitorilor adulti ai minorilor, prin intermediul Sistemului National de Evidenta Informatizata a Cazierului Judiciar – ROCRIS.

5. A intrat in vigoare lista serviciilor consulare care se pot solicita si furniza online

 • Act normativ: Ordinul 200/2024 privind procesarea unor servicii consulare prin mijloace informatice;
 • Data intrare in vigoare: 09.05.2024;
 • Ordinul a fost emis pentru aplicarea modificarilor si completarilor suferite de Legea  62/2019 privind activitatea consulara, ca urmare a intrarii in vigoare a Legii 13/2024;
 • Conform art. 1 din Ordin, acesta stabileste categoriile de servicii consulare care se pot solicita, respectiv presta in format electronic de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate (MD/OC), documentele eliberate de acestea care se pot expedia prin servicii de curierat, procedura de depunere si solutionare a cererilor respective, precum si alte aspecte conexe;
 • Potrivit art. 2 din Ordin, serviciile consulare pentru care cererile se pot depune in format electronic sunt urmatoarele: verificarea autenticitatii permisului de conducere romanesc; eliberarea adeverintei de cazier judiciar; eliberarea documentelor specifice solicitate de autoritatile locale in cadrul diferitelor proceduri administrative, exclusiv pentru situatia in care nu este necesara prezenta fizica la sediul MD/OC sau nu trebuie sa prezinte acte justificative in original;
 • Astfel cum rezulta din art. 4 din Ordin, serviciile consulare pentru care cererile se depun la sediile MD/OC si documentele eliberate se pot expedia prin servicii de curierat sunt urmatoarele: eliberarea de pasapoarte simple electronice; eliberarea de acte de stare civila; transmiterea actelor obtinute de la autoritatile de resort din Romania.

Click here for all the legal updates.