Noutati legislative 

 

1. Noi reguli privind inregistrarile in Registrul Comertului si modificari ale Legii Societatilor

 • Actul constitutiv al societatii se va putea intocmi in format electronic
 • O noua lege privind registrul comertului va modifica cateva dintre regulile existente, fiind vorba despre Legea nr. 265/2022 privind registrul comertului si pentru modificarea si completarea altor acte normative cu incidenta asupra inregistrarii in registrul comertului, ce va intra in vigoare din 26 noiembrie 2022;
 • Cererile de inregistrare sau orice alt tip de cerere se va putea depune prin mijloace electronice si va putea fi semnata cu semnatura electronica calificata;
 • Documentele necesare inregistrarii se depun in format electronic, semnate cu semnatura electronica calificata, sau dupa caz, in copie certificata de parte prin semnatura electronica;
 • In cazul in care inscrisurile care se depun in sustinerea cererilor de inregistrare, inclusiv actul constitutiv, sunt intocmite de notari publici sau avocati, acestia pot transmite cererile de inregistrare si inscrisurile insotitoare, cu semnatura electronica calificata, acestia atestand identitatea solicitantului inregistrarii;
 • Declaratiile pe propria raspundere care se depun in sustinerea cererii de inregistrare pot avea forma de inscris sub semnatura privata si pot fi depuse si prin mijloace electronice, cu semnatura electronica calificata;
 • Certificatele de inregistrare ale firmelor se vor putea emite si in format electronic, semnate cu semnatura electronica calificata;
 • O modificare importanta la Legea societatilor nr. 31/1990 este aceea conform careia SRL-urile nu mai trebuie sa verse intreg capitalul la constituire, ci doar 30% in termen de maximum de 3 luni de la data inmatricularii, dar inainte de a incepe operatiuni in numele societatii. Diferenta de capital va fi varsata: pentru aportul in numerar, in 12 luni de la inmatriculare; pentru aportul in natura, in cel mult 2 ani de la inmatriculare.

2. Autoritatile si institutiile publice nu vor mai avea dreptul sa solicite date existente in registrele nationale

 • In incercarea de a elimina birocratia, a fost adoptata Legea nr. 242/2022 privind schimbul de date intre sisteme informatice si crearea Platformei nationale de interoperabilitate;
 • Conform legii, autoritatile si institutiile publice vor avea obligatia de a utiliza platforma de interoperabilitate ce va fi pusa la dispozitia acestora, pentru accesarea datelor cuprinse in registrele administrate de catre alte autoritati si institutii publice;
 • Astfel, autoritatile si institutiile publice nu au dreptul sa solicite persoanelor dovezi sau certificari ale datelor deja colectate sau create de catre autoritatile respective;
 • In acest sens se va constitui Registrul national al registrelor care va cuprinde datele din urmatoarele registre nationale: sistemul de evidenta a persoanelor, registrul nomenclaturilor stradale, sistemul integrat de cadastru si carte funciara, registrul national de publicitate mobiliara, registrul comertului, buletinul procedurilor de insolventa, registrul de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate, sistemul national de identificare si inregistrare a animalelor, baza de date a portalului instantelor de judecata, registrele contribuabililor persoane fizice si persoane juridice, registrul de date privind resursele minerale, perimetrele de prospectiune, explorare, exploatare de resurse minerale, registrul national ONG, registrul matricol unic, sistemul electronic national prevazut de Legea nr. 161/2003.

3. A fost stabilita modalitatea prin care se poate obtine accesul gratuit electronic la informatiile privind cadastrul si cartea funciara de persoanele desemnate de lege

 • Conform Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, avocatii, notarii, executorii judecatoresti, persoanele autorizate sa efectueze lucrari de cadastru, geodezie, cartografie, expertii judiciari, institutiile si autoritatile publice si alte entitati care indeplinesc un serviciu public au dreptul sa acceseze gratuit sistemul informatic de cadastru si carte funciara;
 • ANCPI a adoptat Ordinul nr. 813/2022 prin care aproba conditiile de acces la aceste date;
 • Astfel, accesul se va face in baza unei cereri depuse de persoana interesata la ANCPI, impreuna cu un acord de prelucrare a datelor cu caracter personal si un angajament de confidentialitate si de respectare a conditiilor.

4. Vesti bune pentru cei care au fost obligati sa achite amenzi pentru necompletarea PLF-ului

 • Conform Legii nr. 257/2022, amenzile contraventionale aplicate pentru necompletarea PLF-ului la intrarea in Romania vor fi anulate si scazute din evidentele organelor de executare, iar sumele deja achitate vor fi restituite;
 • Pentru restituirea sumelor deja achitate, va fi emis un ordin de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratie, contravenientul avand un termen de 90 de zile de la data emiterii acestui ordin pentru depunerea cererii de restituire la organul fiscal de executare.

 

Pentru mai multe detalii privind implementarea si aplicarea actelor normative, nu ezitati sa contactati Mihai & Co. Business Lawyers.

Click here for all the legal updates.