Noutati legislative – 07.08.2023-20.08.2023

1.Noi modificari ale Codului rutier

 • Act modificator: Ordonanta 29/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice; Data intrare in vigoare: 10.08.2023;
 • Odata cu intrararea in vigoare a Ordonanatei, detinatorii de permise de conducere emise de alte tari si care nu pot fi preschimbate in Romania se vor putea inscrie direct la probele de examinare teoretica si practica pentru obtinerea permisului, in conditiile in care ei au deja experienta anterioara in conducerea unui autovehicul. Va fi necesar doar sa faca dovada ca sunt apti din punct de vedere medical pentru sustinerea acestui examen;
 • Potrivit noilor modificari, au posibilitatea sa inmatriculeze provizoriu un vehicul, daca scopul este acela de a fi inmatriculat in alta tara nu doar persoanele care au resedinta sau domiciliul in Romania ci si cele care nu au resedinta sau domiciliu in Romania;
 • Totodata, restituirea permisului de conducere in conditiile in care a fost retinut ca urmare a constatarii preliminare a faptului ca soferul a consumat substante psihoactive, se va putea  face in baza rezultatului analizei mostrelor biologice, renuntandu-se la procedura greoaie care facea ca restituirea permisului in astfel de cazuri sa dureze foarte mult, in baza solutiei de clasare dispuse in faza urmaririi penale.

2. HoReCa: In curand, anumite firme si PFA-uri pot cere bani pentru modernizari de cladiri si formarea profesionala a salariatilor

 • Act normativ: Ordinul 181/2023 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru operatorii economici in vederea modernizarii si dezvoltarii statiunilor balneare si balneoclimatice; Data intrare in vigoare: 08.2023;
 • Beneficiarii acestei scheme vor fi intreprinderile mici si mijlocii (IMM), inclusiv PFA-urile, care activeaza, in domeniul HoReCa, conditiile de eligibilitate si de excludere fiind cuprinse in art. 8 si 9 si 10 din Actul din 2023 Schema de ajutor de minimis pentru operatorii economici in vederea modernizarii si dezvoltarii statiunilor balneare si balneoclimatice, Anexa la Ordin; (“Anexa”)
 • Lista cu statiunile balneare si balneoclimatice este cuprinsa in anexele la Hotararea nr. 1.016 din 12 octombrie 2011 privind acordarea statutului de statiune balneara si balneoclimatica pentru unele localitati si areale care dispun de factori naturali de cura;
 • Potrivit art. 6 din Anexa, obiectivul schemei de ajutor de minimis il constituie stimularea operatorilor economici din statiunile balneare si balneoclimatice pentru a realiza investitii in infrastructura turistica, balneara, culturala, sportiva si de agrement, in vederea diversificarii ofertei si cresterii calitatii serviciilor turistice si conexe din aceste destinatii, precum si pentru acoperirea cheltuielilor aferente formarii profesionale a personalului angajat in domeniul HoReCa;
 • Masura de sprijin se acorda sub forma unei alocari financiare nerambursabile, reprezentand maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv TVA (restul de 50% fiind cofinantare), aferente proiectului, in limita plafonului de 200.000 euro, echivalent in lei;
 • Acesti bani vor putea fi folositi, in mare, pentru formarea profesionala a personalului angajat in domeniul HoReCa, extinderea si reabilitarea structurilor de cazare turistica, alimentatie publica si tratament balnear, construirea, extinderea si reabilitarea obiectivelor culturale, sportive (terenuri de sport) si de agreement, achizitia de echipamente, mobilier si aparatura medicala specifice tratamentelor balneare;
 • Inscrierea in program in vederea obtinerii grantului se face online folosind linkul https://turism.gov.ro/web/schema-balneo/. Perioada de inscriere nu a fost inca stabilita de catre autoritati;
 • Contractele vor fi incheiate pana la 31 decembrie 2023, in limita creditelor de angajament aprobate cu aceasta destinatie in bugetul pe anul 2023 al MEAT, iar platile vor fi efectuate pana la 31 decembrie 2026, in limita creditelor bugetare aprobate in acest sens.

3. A fost coborat nivelului minim de scolarizare pentru cei interesati de obtinerea unui atestat profesional de ghid de turism

 • Act nomativ: Ordinul 180/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile si criteriile pentru selectionarea, scolarizarea, atestarea si utilizarea ghizilor de turism; Data intrare in vigoare: 09.08.2023;
 • Ordinul a aprobat Normele metodologice privind conditiile si criteriile pentru selectionarea, scolarizarea, atestarea si utilizarea ghizilor de turism, prevazute in anexa care face parte integranta din Ordin. Acest ordin a abrogat vechea reglementare cuprinsa in Ordinul nr. 637/2004;
 • Modificarile aduse de Ordin legislatiei profesiei de ghid turistic sunt legate de modul in care sunt definite procedurile de atestare a ghizilor de turism;
 • Principala modificare vizeaza coborarea nivelului minim de scolarizare pentru cei interesati de obtinerea unui atestat profesional de ghid;
 • Cei interesati de exercitarea acestei profesii vor avea posibilitatea de a se inscrie pentru obtinerea atestatului profesional daca au absolvit cel putin invatamantul obligatoriu (este suficienta absolvirea, nefiind nevoie de diploma de bacalaureat). Conform Legii 198/2023 a invatamantului preuniversitar, ”invatamantul obligatoriu cuprinde invatamantul prescolar, invatamantul primar, invatamantul gimnazial si invatamantul liceal”.

4. Copiii care au implinit 16 ani pot calatori in strainatate fara sa fie insotiti de un adult, insa in anumite conditii

 • Act normativ: Legea 247/2023 pentru completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate; Data intrare in vigoare: 20.08.2023;
 • Legea 247/2023 prevede, ca exceptie de la regulile anterioare (cuprinse de art. 2 din Legea 248/2005), ca cetatenii romani minori care au implinit varsta de 16 ani pot calatori in strainatate neinsotiti, insa numai cu acordul parintilor ori al reprezentantilor legali;
 • Acordul parintilor sau al reprezentantilor legali se poate demonstra cu ajutorul unei declaratii notariale;
 • Situatile in care minorii care au implinit varsta de 16 ani pot sa calatoreasca singuri sunt: vizita la rude sau pentru studii, participarea la concursuri oficiale ori pentru a urma un tratament medical fara de care viata ori sanatatea ii este pusa in pericol si prezinta acte doveditoare in acest sens.

Click here for all the legal updates.