Noutati legislative 1.08- 7.08.2023

1.A fost modificat decontul de TVA in contextul aparitiei noilor scutiri de taxa din Legea 88/2023

  • Act normativ: Ordinul 1176/2023 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.253/2021 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) ”Decont de taxa pe valoarea adaugata”; Data intrare in vigoare: 08.2023;
  • Noua forma a formularului 300 se aplica incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii august 2023;
  • Conform Legii 88/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, din 11 iunie 2023, livrarea de proteze medicale si de produse ortopedice si livrarea de bunuri si prestarea de servicii, cu ajutorul ONG-urilor, pentru spitale publice sunt scutite de TVA;
  • Prin Ordinul 1176/2023, ANAF a stabilit ca aceste noi operatiuni scutite sa fie trecute, in formularul 300, separat de alte scutiri de taxa.

2. Au fost modificate Normele Codului fiscal, la partea de TVA, pentru aplicarea Legii 88/2023, respectiv pentru OG 16/2022

  • Act normativ: Hotararea 653/2023 pentru modificarea si completarea titlului VII ”Taxa pe valoarea adaugata” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016; Data intrare in vigoare:08.2023;
  • Hotararea cuprinde prevederi pentru aplicarea scutirii de TVA pentru livrarea de proteze medicale si de produse ortopedice, introdusa prin Legea nr. 88/2023;
  • Totodata, se prevede ca, in cazul importului de proteze medicale si produse ortopedice, scutirea de TVA se aplica de catre organele vamale la momentul importului, indiferent de beneficiarul importului. Iar in cazul achizitiei intracomunitare, scutirea de TVA se aplica de orice persoana ce realizeaza achizitia intracomunitara a bunurilor in Romania;
  • Hotararea de Guvern prevede o serie de explicatii noi in privinta celorlalte scutiri de TVA introduse de Legea 88/2023 – livrarile de bunuri si prestarile de servicii facute, cu ajutorul ONG-urilor, pentru spitale publice, incepand cu punctul 651 din Sectiunea 3, Titlului VII din Normele Metodologice;
  • Hotararea de Guvern cuprinde si o regula tranzitorie referitoare la scutirile ce vizeaza spitalele, care nu este inclusa si in norme. Mai precis, scutirea de TVA pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii, efectuate catre unitatea spitaliceasca din reteaua publica de stat sau, dupa caz, catre institutia/autoritatea publica centrala sau locala, care asigura finantarea acesteia, potrivit legii, in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a Legii nr. 88/2023 (11 iunie 2023) si data intrarii invigoare a HG-ului, se aplica daca furnizorii/prestatorii fac dovada destinatiei bunurilor/serviciilor prin orice proba si mijloc de proba prevazute de lege, inclusiv prin (dar nu limitat la) contractele si declaratiile pe propria raspundere;
  • De-asemenea, Hotararea de Guvern vine si in aplicarea catorva modificari de TVA introduse prin OG nr. 16/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative si alte masuri financiar-fiscale, respectiv cu privire la TVA-ul crescut in cazul bauturilor nealcoolice indulcite, reflectarea noului plafon pentru TVA-ul de 5% la locuinte (600.000 de lei), majorarea de la 5 la 9% a cotei la cazarea in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping, precum si a cotei pentru serviciile de restaurant si de catering.

Click here for all the legal updates.