Noutati legislative – 16.10.2023-22.10.2023

1. A fost publicat in Monitorul Oficial Ghidul prevenirii faptelor de hartuire morala si sexuala la locul de munca

 • Act normativ: Hotararea 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea si combaterea hartuirii pe criteriul de sex, precum si a hartuirii morale la locul de munca; Data intrare in vigoare:17.10.2023;
 • Potrivit art. 2 din Hotarare, scopul metodologiei este de a stabili cadrul metodologic pentru institutiile si autoritatile administratiei publice centrale si locale, civile si militare, precum si pentru companiile private in aplicarea legislatiei in domeniul prevenirii si combaterii hartuirii pe criteriul de sex si hartuirii morale la locul de munca;
 • Asfel cum reiese din cuprinsul Hotararii, unul din obiectivele Ghidului este acela de a oferi un instrument de lucru pentru expertii/tehnicienii in egalitate de sanse si pentru angajatii cu atributii in domeniul egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati;
 • Hotararea cuprinde principiile ce trebuie respectate de cei care intervin in situatii de hartuire, precum si masurile pe care angajatorii trebuie sa le ia: intocmirea unei proceduri interne de recrutare si selectare a noilor angajati, a unei politici privind promovarea, ocuparea functiilor de decizie, formarea continua si dezvoltarea carierei, organizarea muncii, precum si asigurarea tratamentului egal in ceea ce priveste sanatatea si securitatea in munca;
 • Metodologia face referire la diversele stadii de evolutie a unei situatii de hartuire si indica faptul ca angajatorii ar trebui sa fie receptivi inca de la aparitia unor conflicte interpersonale intre angajati. Plangerile se pot depune scris, verbal sau electronic, urmand ca la inregistrarea acestora sa se incheie procese-verbale;
 • Metodologia statueaza care sunt etapele de urmat de catre victima, precum si obligatiile angajatorilor in materia regulamentului intern si a punerii in aplicare a acestei metodologii, a informarii angajatilor cu privire la acestea si a organizarii de cursuri anuale de constientizare a fenomenului;
 • Reamintim ca potrivit Ordonantei 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare-republicata, angajatorul are obligatia de a lua orice masuri necesare in scopul prevenirii si combaterii actelor de hartuire morala la locul de munca, inclusiv prin prevederea in regulamentul intern al unitatii de sanctiuni disciplinare pentru angajatii care savarsesc acte sau fapte de hartuire morala la locul de munca;
 • De-asemenea, este interzisa stabilirea de catre angajator, in orice forma, de reguli sau masuri interne care sa oblige, sa determine sau sa indemne angajatii la savarsirea de acte sau fapte de hartuire morala la locul de munca;
 • Incalcarea acestor obligatii si lipsa unei proceduri impotriva hartuirii morale sau a discriminarii la locul de munca le poate aduce angajatorilor o amenda ce poate ajunge la 200.000 de lei.

2. Gravidele si persoanele cu copii mici vor avea prioritate in magazine ori institutii publice si acces la locuri de parcare dedicate

 • Act normativ: Legea 280/2023 privind accesul cu prioritate pentru femei gravide, precum si pentru persoane insotite de copii cu varsta de pana la 5 ani; Data intrare in vigoare: 22.10.2023;
 • Potrivit art. 1 d in Lege, femeile gravide, precum si persoanele insotite de copii cu varsta de pana la 5 ani au prioritate la casieriile/ghiseele/casele de marcat din cadrul entitatilor publice si private, precum si la serviciile oferite de acestea, cu exceptia cazurilor in care acestea detin casierii/ghisee/case de marcat speciale pentru categoriile de persoane enuntate;
 • Astfel cum reiese din art. 3 din Lege, entitatile publice si private au obligatia de a amplasa la vedere, langa casele de marcat/casierii/ghisee sau acolo unde se presteaza serviciul oferit de acestea, afise care sa prevada acordarea de prioritate femeilor gravide, precum si persoanelor insotite de copii cu varsta de pana la 5 ani, cu exceptia cazurilor in care exista casierii/ghisee/case de marcat speciale pentru aceste categorii de persoane;
 • De-asemenea, in spatiile de parcare apartinand entitatilor publice si private, precum si in spatiile de parcare organizate de catre acestea, daca numarul locurilor de parcare este mai mare de 10, vor fi amenajate, rezervate si/sau semnalizate minimum 4% din numarul total al locurilor de parcare, dar nu mai putin de 2 locuri, pentru parcarea mijloacelor de transport folosite de catre femeile gravide, precum si de catre persoanele insotite de copii cu varsta de pana la 5 ani. Daca numarul locurilor de parcare este mai mic de 10, aceste dispozitii prezent nu se aplica;
 • Pentru neacordarea de prioritate femeilor insarcinate sau persoanelor insotite de copii amenda se situeaza intre 200 lei si 1.000 lei, iar pentru incalcarea obligatiei de amenajare a locurilor de parcare, si ocuparea fara drept a locurilor de parcare special amenajate, amenzile se situeaza intre 2.000 lei si 10.000 lei.

Click here for all the legal updates.