Impactul noului regim de raportare privind durabilitatea asupra firmelor mari si medii

Noutati legislative – 22.01.2024-28.01.2024

1. Declaratia nefinanciara este inlocuita, din 2024, cu o raportare privind durabilitatea, care trebuie intocmita de firmele mari si medii

 • Act normativ: Ordinul 85/2024 pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea;
 • Data intrare in vigoare: 28.01.2024;
 • Ordinul modifica Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si transpune Directiva (UE) 2022/2.464 a Parlamentului European si a Consiliului din 14 decembrie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 537/2014, a Directivei 2004/109/CE, a Directivei 2006/43/CE si a Directivei 2013/34/UE in ceea ce priveste raportarea privind durabilitatea de catre intreprinderi;
 • Ordinul prevede eliminarea dispozitiilor actuale referitoare la declaratia nefinanciara, care este obligatorie pentru entitatile care depasesc un numar mediu de 500 de salariati in cursul exercitiului financiar si care se include in raportul administratorilor;
 • In reglementarile contabile s-au adaugat trei capitole complet noi pentru raportarea privind durabilitatea (inclusiv cea consolidata), care vizeaza mult mai multe companii decat vizeaza declaratia nefinanciara. Vizate sunt, mai precis, entitatile mari si mijlocii care, la data bilantului, depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:
 • totalul activelor: 17,5 milioane lei (echivalentul a 3,9 milioane euro);
 • cifra de afaceri neta: 35 milioane lei (echivalentul a 7,8 milioane euro);
 • numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50;
 • Raportarea privind durabilitatea include, potrivit noului Capitolului 71 din Reglementari, informatii referitoare la factorii de mediu, factorii sociali si care privesc drepturile omului si factorii de guvernanta, inclusiv factorii de durabilitate. Noua raportare face parte, de asemenea, din raportul administratorilor si trebuie sa respecte anumite standarde ale autoritatilor europene;
 • Art IV din Ordin cuprinde calendarul de conformare pentru companii. Concret, prevederile legate de noua raportare se aplica pentru exercitiile financiare care incep la (sau, in cazul celor cu un exercitiu financiar diferit de cel calendaristic, care incep dupa data de: 1 ianuarie 2024, 1 ianuarie 2025, 1 ianuarie 2026, 1 ianuarie 2028.

2. Avizul de angajare sau detasare a strainilor poate fi transmis de IGI si online

 • Ordonanta 6/2024 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania;
 • Data intrare in vigoare: 28.01.2024;
 • Potrivit noilor modificari, conform art. 28, alin. 7 din OG 25/2014, comunicarea avizului de angajare sau detasare, al strainilor, se poate realiza, la cerere, si in format electronic, daca solicitantul a indicat datele corespunzatoare in acest scop. Avizul de angajare sau detasare va fi semnat cu semnatura electronica calificata a formatiunii teritoriale a Inspectoratului General pentru Imigrari emitente;
 • O alta modificare, vizeaza completarea regimului sanctionatoriu din OG nr. 25/2014, astfel incat potrivit art. 36, alin. 4, angajatorii sa nu mai fie amendati pentru primirea la munca a strainilor cu sedere ilegala atunci cand acestia au obtinut avizele de angajare sau detasare;
 • Ordonanta 7/2024 pentru modificarea art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55/2007 privind infiintarea Oficiului Roman pentru Imigrari prin reorganizarea Autoritatii pentru straini si a Oficiului National pentru Refugiati, precum si modificarea si completarea unor acte normative, intrata in vigoare in data de 28.01.2024, ofera cadrul legal pentru IGI de a pune la dispozitie aplicatia informatica pentru a permite efectuarea programarilor in vederea depunerii cererilor, precum si depunerea documentelor necesare evaluarii cererii – portaligi.mai.gov.ro.

3. Editurile vor putea cere pana la 50.000 euro pentru a produce ebook-uri si audiobook-uri

 • Act normativ: Ordinul 127/2024 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis ”Digitalizarea sectorului culturii scrise prin cresterea volumului de carte realizat in format electronic si mobilizarea de noi audiente prin utilizarea instrumentelor digitale”;
 • Data intrare in vigoare: 23.01.2024;
 • Potrivit art. 4 din Schema, obiectivul acesteia este de a promova cultura prin acordarea de finantare pentru dezvoltarea capacitatii operatorilor din sectorul de realizare a cartilor in format electronic (e-book, audiobook etc.) si prin actiuni de atragere de noi audiente folosind instrumente si tehnologii de tipul vlogurilor, challenge-urilor online si maratoanelor de lectura;
 • Beneficiarii eligibili sunt editurile care isi desfasoara activitatea in Romania, in domeniul editarii cartilor (codul CAEN 5811), si care au statutul de microintreprindere, intreprindere mica sau intreprindere mijlocie. Conditiile privind beneficiarii sunt prevazute la art. 12 din Schema;
 • Potrivit art. 11, ajutorul se acorda sub forma de grant din fonduri externe nerambursabile si fonduri de la bugetul de stat in una sau mai multe transe;
 • Conform art. 16, valoarea maxima eligibila a ajutorului de minimis care poate fi acordata unui beneficiar in temeiul Schemei este de 50.000 de euro/proiect/beneficiar.

Click here for all the legal updates.