Noutati legislative – 05.02.2024-11.02.2024

1. Programele StudentInvest si FamilyStart vor fi aplicabile si in anul 2024

 • Act modificator: Ordinul 25008/2024 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a programelor guvernamentale de creditare ”StudentInvest” si ”FamilyStart”, a modelului Conventiei privind implementarea programelor ”StudentInvest” si ”FamilyStart”, precum si a modelului Conventiei de garantare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al ministrului familiei, tineretului si egalitatii de sanse nr. 2.534/20.809/2022;
 • Data intrare in vigoare: 05.02.2024;
 • Cele doua programe sunt reglementate prin OUG 95/2022 privind aprobarea programelor guvernamentale de creditare “StudentInvest” si “FamilyStart”, precum si pentru modificarea art. 128 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
 • Potrivit noilor modificari, in cazul programului StudentInvest, numarul maxim de beneficiari scade, in timp ce, in cazul programului FamilyStart, acest numar creste;
 • Ordinul mai prevede ca, in cadrul celor doua programe, se pot califica doar persoanele fizice care au cetatenie romana si domiciliul in Romania. Pana la modificari, conditia era ca persoanele fizice sa aiba domiciliul in Romania;
 • Pentru ambele programe, dobanda, comisioanele de analiza, precum si comisioanele de gestiune a garantiilor sunt subventionate de catre stat, iar garantiille sunt disponibile in limita unor plafoane alocate bancilor, pe baza unor analize si calcule de risc.

2. Norme noi pentru auditorii financiari si firmele de audit in ceea ce priveste prevenirea spalarii banilor

 • Act modificator: Hotararea 123/2023 pentru aprobarea Normelor privind instituirea de catre auditorii financiari si firmele de audit a masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului; Data intrare in vigoare: 07.02.2024;
 • Hotararea a aprobat noile Normele privind instituirea de catre auditorii financiari si firmele de audit a masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului si a abrogate vechile Nornme caprobate prin Hotararea CAFR 68/2015;
 • Noile norme respecta in linii mari aceleasi reguli care se aplicau pana acum, insa acestea au fost elaborate;
 • Principalele modificari vizeaza obligatiile generale ale auditorilor, desemnarea persoanelor responsabile pentru aplicarea legislatiei in domeniu, masurile de cunoastere a clientele, instruirea angajatilor, pastrarea documentelor, raportarea tranzactiilor suspecte.

3. In cazul unei plangeri contraventionale, reclamantul poate sa-si modifice cererea sau sa aduca noi dovezi pana la primul termen la care acesta este legal citat

 • Act cu efect normativ: Decizia 16/2023 privind recursul in interesul legii in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 31 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Data intrare in vigoare: 08.02.2024;
 • Decizia a statuat cu privire la modul de interpretare a dispozitiilor art. 31 alin. 1 din OG 2/2001 potrivit cu care, impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia. (…);
 • Potrivit unei parti a practicii judiciare,  plangerea contraventionala nu putea fi completata cu motive noi de nelegalitate privind procesul-verbal de contraventie peste termenul legal de contestare a acestuia;
 • Motivele vizau, in principal, de faptul ca, din moment ce contravenientul ia cunostinta efectiv de procesul-verbal de contraventie, atunci poate si trebuie sa precizeze care sunt motivele pentru care se impune anularea acestuia, respectiv ca aplicarea procedurii regularizarii prevazute de art. 200 din Codul de procedura civila nu inseamna ca pot fi completate motivele invocate prin plangerea contraventionala;
 • Potrivit celeilalte parti a practicii (minoritara), plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei este supusa procedurii de regularizare a cererii de chemare in judecata prevazute de art. 200 din Codul de procedura civila, in consecinta reclamantul isi poate modifica cererea de chemare in judecata inregistrata initial, adaugand motive de nelegalitate noi privind procesul-verbal de contraventie, in conditiile art. 204 alin. (1) din Codul de procedura civila, termenul de 15 zile in care se poate introduce plangerea contraventionala nefiind aplicabil;
 • Ca urmare a judecarii recursului in interersul legii, Curtea a statuat ca, in ipoteza formularii unei plangeri contraventionale, dispozitiile legale mai sus invocate nu exclud de la aplicare prevederile art. 204 alin. (1) din Codul de procedura civila.

Click here for all the legal updates.