1. Schema de ajutor de stat intreprinderilor din sectoarele considerate expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte ale emisiilor

  • Actul normativ incident este Ordonanta de urgenta nr. 138/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat intreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suporta efectiv ca urmare a transferarii costurilor emisiilor de gaze cu efect de sera in pretul energiei electrice, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul energiei;
  • Conform ordonantei, sectoarele ce pot beneficia de aceste ajutoare de stat sunt: fabricarea articolelor de imbracaminte din piele, metalurgia aluminiului, fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza, productia plumbului, zincului si cositorului, fabricarea celulozei, fabricarea hartiei si cartonului, productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje, metalurgia cuprului, productia altor metale neferoase, fabricare polietilenglicoli si alti polieteralcooli, in forme primare, toate categoriile de produse din sectorul turnarii fontei, fabricare covorase din fibra de sticla, voaluri din fibra de sticla, fabricare hidrogen, compusi oxigenati anorganici ai nemetalelor;
  • Ajutoarele financiare se acorda sub forma unor subventii financiare nerambursabile platite intreprinderilor care indeplinesc conditiile de eligibilitate, iar intensitatea ajutorului de stat va reprezenta maximum 75% din costurile eligibile suportate de beneficiari.

2. Persoanele cu venituri mici pot obtine pana la 1900 euro pentru conectarea la reteaua de apa si canalizare

  • Prin Ordinul nr. 2605/2022 a fost aprobat Ghidul specific – Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului national de redresare si rezilienta, componenta C1 – Managementul apei, investitia 3, ce are ca scop sprijinirea conectarii populatiei cu venituri mici la retelele de alimentare cu apa si canalizare existente;
  • Beneficiarul final al proiectului trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii de eligibilitate: a) media veniturilor banesti nete lunare sa fie sub salariul minim brut pe tara garantat la plata pe membru de familie; b) sa aiba domiciliul intr-o gospodarie neracordata/nebransata la sistemul public de alimentare cu apa si/sau de canalizare si care se afla pe raza teritoriala a UAT care a delegat operatorului solicitant de finantare gestiunea serviciului public de alimentare cu apa si/sau canalizare, in baza unui contract de delegare a gestiunii; c) sa isi exprime acordul cu privire la participarea in program si cu indeplinirea formalitatilor si realizarea lucrarilor;
  • Imobilele propuse trebuie sa fie libere de sarcini sau interdictii, cu exceptia ipotecii imobiliare, sa nu faca obiectul unor litigii avand ca obiect dreptul invocat de catre solicitant pentru realizarea proiectului, aflate in curs de solutionare la instantele judecatoresti, sa nu faca obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materia sau dreptului comun;
  • Sumele vor fi acordate direct unor operatori locali eligibili care vor realiza bransarea;
  • Prima runda de inscrieri se desfasoara intre 1 noiembrie 2022-15 decembrie 2022.

Pentru mai multe detalii privind implementarea si aplicarea actelor normative, nu ezitati sa contactati Mihai & Co. Business Lawyers.

Click here for all the legal updates.