1. Regulamentul intern si fisa postului redevin obligatorii in cazul microintreprinderilor

Prin Legea nr. 275/2022 a fost respinsa OUG nr. 37/2021 pentru modificarea si completarea Codului Muncii;

  • OUG nr. 37/2021 era cea care abrogase obligatia microintreprinderilor de a implementa regulament intern la nivelul societatii, respectiv de a intocmi fisa de post la contractele individuale de munca;
  • Astfel, din 6 octombrie 2022, au redevenit obligatorii regulamentul intern si fisa postului in cadrul microintreprinderilor;
  • Odata cu aceste modificari, a disparut si obligatia angajatorului de a tine evidenta orelor de munca prestate zilnic prin acord scris in cazul salariatilor mobili, salariatilor care desfasoara munca la domiciliu si salariatilor microintreprinderilor.

2. Ajutor de stat pentru investitii avand ca scop reducerea efectelor negative ale deseurilor asupra mediului si reducerea consumului de resurse primare

Prin Ordinul nr. 2269/2022 intrat in vigoare in 7 octombrie 2022, a fost aprobata schema de ajutor de stat regional pentru investitii pentru firme, in vederea realizarii de investitii initiale noi destinate sortarii, tratarii, reciclarii si valorificarii deseurilor, in vederea obtinerii de produse noi, materiale reciclate sau materii prime secundare, in scopul reducerii la minimum a efectelor negative ale deseurilor asupra sanatatii populatiei si asupra mediului, reducerea consumului de resurse primare, cresterea ratei de reciclare si imbunatirea calitatii materialelor reciclate;

  • Potentialii beneficiari, persoane juridice de drept privat sau public, trebuie sa detina calitatea de proprietari, concesionari sau administratori ai imobilului pe/in care se implementeaza proiectul, pentru durata integrala a implementarii si monitorizarii proiectului; de asemenea, imobilul trebuie sa fie liber de sarcini, sa nu faca obiectul unui litigiu in curs de solutionare la instantele judecatoresti, sa nu faca obiectul vreunei revendicari sau al procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publica si sa nu fie ipotecat;
  • Beneficiarul trebuie sa asigure o contributie financiara de cel putin 35% din costurile eligibile, fie din resurse proprii, fie din finantare externa;
  • Valoarea ajutorului va fi stabilita in functie de anumite criterii ce vizeaza fiecare beneficiar in parte (regiunea geografica, dimensiunea intreprinderii).

3. Autorizatia de construire se poate prelungi cu 24 de luni

Intrucat Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor fusese modificata in luna iunie 2022, au fost modificate si normele metodologice de aplicare;

  • Astfel, conform modificarilor prelungirea valabilitatii autorizatiei de constructie/desfiintare se va solicita cu cel putin 45 de zile lucratoare inaintea datei expirarii termenului de valabilitate si se poate acorda, potrivit legii, o singura data pentru cel mult 24 de luni.

 

Pentru mai multe detalii privind implementarea si aplicarea actelor normative, nu ezitati sa contactati Mihai & Co. Business Lawyers.

Click here for all the legal updates.